Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Start

SZKOŁA PODSTAWOWANR 43z Oddziałami Integracyjnymiim. Jana Kaczmarkawe Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarkaul. Grochowa 36-3853-424 Wrocław

(71) 798 68 87

sp43.wroc.edu@o2.pl

ZAPRASZAMY

HYMN SZKOŁY

WITAJCIEw Szkole Podstawowej nr 43z Odziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarkawe Wrocławiu

PATRON

SZTANDAR

HISTORIA

PARTER

DYREKTOR

SEKRETARIAT

GABINETPIELĘGNIARKI

STOŁÓWKA

BIBLIOTEKA

POMOCPSYCH-PED.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

PARTER 2

ŚWIETLICA

SALEEDUKACJIWCZESNOSZKOLNEJ

KORYTARZE

SALAKOMPUTEROWA

GRYKORYTARZOWE

BOOKCROSSING

BLOKSPORTOWY

PIĘTRO

PARTER 1

PIĘTRO

SALELEKCYJNE

PARTER

Nasza szkoła posiada ławeczkę bookcrossingową od grudnia 2013 roku. Bookcrossing to forma popularyzowania czytelnictwa. Nie ma polskiego odpowiednika tego wyrazu, możemy to przetłumaczyć jako "książkokrążenie", ponieważ główną ideą bookcrossingu jest celowe przekazywanie książek na półeczki bookcrossingowe, aby każdy mógł je przeczytać i przekazać dalej. Można tam zostawić niepotrzebną książkę lub zabrać książkę pozostawioną przez kogoś innego. "Bajkowa ławeczka", jak ją niektórzy nazywają w naszej szkole, cieszy się dużą popularnością wśród dzieci klas 0-3. Stała się miejscem, które służy akcjom czytelniczym, działaniom artystycznym i oczywiście przede wszystkim bookcrossingowi.

CO ROBIMY NA PRZERWACH?

Gry korytarzoweSzkoła to miejsce, gdzie dzieci powinny czuć się bezpiecznie i gdzie mają zapewnione warunki nie tylko do nauki, ale również do świetnej zabawy.W roku szkolnym 2018/2019 SP 43 zgłosiła projekt „Przerwa na sport", dzięki któremu na naszych korytarzach pojawiły się gry korytarzowe.Nauka powinna być wesoła i przyjemna, a pomoce naukowe - kolorowe, czasem zabawne, ale zawsze przyjazne dla uczniów. Takie właśnie są gry korytarzowe, które nie tylko powodują, ze dziecko się uśmiecha, ale także zachęcają je do nauki i zabawy w ruchu.Gry korytarzowe to również mobilizowanie uczniów do aktywności fizycznej oraz umożliwienie kibicowania innym w duchu fair play, a co za tym idzie – integracja i zacieśnianie więzi. Czas w naszej szkole zawsze spędzamy miło i zdrowo.

SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

W tej sali odbywają się zajęcia z informatyki dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Są tu przygotowane stanowiska do indywidualnej pracy przy laptopach. Sala wyposażona jest w monitor interaktywny pozyskany w ramach programu „AKTYWNA TABLICA”. Jest też zamontowany rzutnik, z którego można korzystać na zajęciach. Obok monitora znajduje się biała tablica oraz dodatkowo zawieszona jest z tyłu zwykła tablica. W sali znajdują się również głośniki, które są podpięte do laptopa nauczycielskiego.Każde stanowisko z laptopem ma dostęp do internetu, z którego uczniowie korzystają. W pracowni obowiązuje regulamin. Przydział miejsc dla danego ucznia jest stały przez cały rok. Tylko w wyjątkowych sytuacjach możliwa jest zamiana miejsc.

Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30-17.00i stanowi ważne ogniwo uzupełniające proces edukacyjny. Tu pod nadzorem wysoko wykwalifikowanej kadry uczniowie mają możliwość rozwoju zainteresowań, odrobienia lekcji, integracji poprzez zabawy, ćwiczenia relaksacyjne, zajęcia tematyczne. Świetlica proponuje udział w organizowanych stałych akcjach, imprezachi konkursach plastycznych, także na szczeblu ogólnopolskim. Tu dzieci oczekują na lekcje, zajęcia pozalekcyjne i obiady.

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PSYCHOLOG

PEDAGOG

LOGOPEDA

INTEGRACJA

KONTAKT

Gabinet psychologa szkolnego to miejsce, gdzie każdy uczeń, rodzici nauczyciel może uzyskać pomoc. Dajemy możliwość rozmowy w życzliweji przyjaznej atmosferze oraz wspólnego poszukiwania rozwiązań trudnych sytuacji. Prowadzone przez psychologów szkolnych zajęcia mają na celu wzmacnianie potencjału i rozwijanie mocnych stron dzieci.

(71) 798 68 87 wew. 142, 143

KONTAKT

Gabinet pedagogów szkolnych to miejsce, gdzie każdy uczeń może uzyskać wsparcie i pomoc. To tutaj można rozwiązać konflikty, które pojawiają się między uczniami, dzięki mediacjom każdy czuje się wysłuchany, a problem staje się mniejszy. Gabinet pedagogów to też miejsce otwarte dla rodziców i nauczycieli, którzy mogą zasięgnąć rady, wspólnie rozwiązać problem czy uzyskać pomoc dla uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej.

(71) 798 68 87 wew. 140

KONTAKT

Zadaniem logopedów w naszej szkole jest zapewnienie profesjonalnej i skutecznej terapii w dziedzinie szeroko rozumianej komunikacji dzieci.W przyjaznej przestrzeni gabinetu, pod okiem specjalistów, dzieci poszerzają i nabywają nowych kompetencji.Gabinety logopedyczne w naszej szkole są w pełni wyposażone w liczne pomoce edukacyjne, narzędzia diagnostyczne i logopedyczne.

(71) 798 68 87 wew. 141

DYREKTOR SZKOŁYMONIKA RADZIWON

KONTAKT

(71) 798 68 87

Sekretariat: Krystyna Robińska, Małgorzata Drej pn.-pt. od 8.00 do 15.30

KONTAKT

(71) 798 68 87 wew. 100,102

...żeby mądre były główki, trzeba zajrzeć do stołówki,a tam do wyboru pyszne, zdrowe jak u mamy zupki oraz drugie dania. Palce lizać!W szkole przygotowywane są zdrowe i smaczne obiady. Wydawane w godzinach11:30 - 14.00

zobacz

Pielęgniarka szkolna pracuje od pn.-pt. od 8.00 – 14.30.

KONTAKT

(71) 798 68 87 wew. 170

Biblioteka szkolna składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelnii sali multimedialnej.Księgozbiór, który składa się z ok. 11000 egzemplarzy,udostępniany jest wszystkim uczniom, nauczycielom,pracownikom szkołyi rodzicom.Tradycją biblioteki jest coroczne pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.Biblioteka organizuje liczne konkursydla uczniów ze wszystkich poziomów klasi wystawy okolicznościowe.

BLOKSPORTOWY

BOISKOSZKOLNE

MAŁA SALAGIMNASTYCZNA

DUŻASALA GIMNASTYCZNA

BLOK SPORTOWY

DUŻA SALA GIMNASTYCZNA

Zajęcia wychowania fizycznego w naszej szkole odbywają się na sali gimnastycznej, boisku szkolnym oraz na placu zabaw i w terenie. Lekcje WF cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród uczniów i z zaangażowaniem uprawiają sport. Posiadamy odpowiednie przyrządy gimnastyczne, umożliwiające wykonywanie przewidzianych ćwiczeń. Takisprzęt gimnastyczny to między innymi: drabinki mocowane do ściany, ławki gimnastyczne, kraty do przeplotów, różnego rodzaju konstrukcje naścienne i podstropowe oraz elementy podwieszane czy równoważnie.

Z ŻYCIA SZKOŁY

INTEGRACJA

INFORMACJE

INTEGRACJA

STOWARZYSZENIE

Zajęcia rewalidacyjneusprawniające ruchowo

Zajęcia integracjisensorycznej

EEG Biofeedback

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

W sali nr 59 odbywają się głównie zajęcia rewalidacyjne z elementami terapii integracji sensorycznej dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Integracja sensoryczna pozwala nam prawidłowo odbierać oraz interpretować bodźce zmysłowe. Dzięki temu wiemy, jak reagować w różnych sytuacjach. Jeśli proces rozwoju integracji sensorycznej nie przebiega w prawidłowy sposób podczas terapii, trzeba nauczyć mózg właściwego zarządzania bodźcami, które docierają do naszego organizmu. Dla dzieci zajęcia z elementami terapii integracji sensorycznej są bardzo atrakcyjne, gdyż mają charakter zabawy.

SALA EEG BIOFEEDBACK

EEG-biofeedback to metoda trenowania mózgu. Pacjent uczy się modyfikować własny wzorzec fal mózgowych. Trening odbywa się przez interaktywną współpracę z komputerem. Dziecko obserwuje na ekranie animację i od sposobu pracy jego mózgu zależy jak ona przebiega. Jeśli osiągnie odpowiednie parametry, animacja przebiega w sposób niezakłócony. Dzięki temu dziecko doświadcza, jak pracuje jego mózg i metodą prób i błędów uczy się utrzymywać pożądane fale. Wskazania do treningu EEG- Biofeedback u dzieci to m.in. :zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi, trudności w uczeniu się, problemy szkolne, dysleksja, dysortografia, reakcje stresowe, agresja.

SALA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH USPRAWNIAJĄCYCH RUCHOWO

W sali 33 odbywają się zajęcia rewalidacyjne usprawniające ruchowo. Prowadzone są przez pedagoga specjalnego z tytułem magistra fizjoterapii i certyfikatem terapeuty NDT- Bobath oraz terapeuty SI. Zajęcia mają na celu przygotowanie ucznia do funkcjonowania na terenie szkoły oraz poza nią. W zależności od wieku i zaangażowania ucznia mają czasem formę ściśle zabawową. Szczególną uwagę zwraca się na samodzielność i samoobsługę uczniów, szanując jednocześnie ich ograniczenia i pomagając im w pokonywaniu trudności.

SALA ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla dzieci mają na celu profilaktykę oraz leczenie już zaistniałych wad postawy poprzez ich korygowanie. Gimnastyka korekcyjna prowadzi do poprawy postawy ciała dziecka poprzez naukę wyrabiania prawidłowych nawyków. Dzięki zabawom ruchowym i ćwiczeniom korekcyjnym, dzieci wzmacniają gorset mięśniowy (głównie mięśnie grzbietu, brzucha, stabilizujące kręgosłup) oraz poznają własne ciało. Uczestnictwo w zajęciach korekcyjnych pozwoli na wzmocnienie mięśni osłabionych, a rozciągnięcie przykurczonych. Dziecko zwiększa również swoją sprawność, pojemność życiową płuc, wydolność organizmu, co ma wpływ na lepszy rozwój ogólny. Gimnastyka korekcyjna rozwija chęć podejmowania przez dzieci aktywności fizycznej.

KRS 0000321059

Stowarzyszenie INTEGRACJA przy SP 43 we Wrocławiu powstało w 2009 roku. Jego celem jest udzielanie wsparcia, a także pomocy naukowej, finansowej, rzeczowej i rehabilitacyjnej dzieciom niepełnosprawnym i zdrowym, ich rodzinom i opiekunom. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność m.in. w oparciu o środki finansowe otrzymane ze składek członkowskich, 1% podatku i od sponsorów.

POSPACERUJMY :)

OBEJRZYJ

HYMN SP 43

Symbolem tożsamości szkolnej jest hymn„Warto było czekać”.Autorem słów jest Jerzy Skoczylas do melodii z piosenki Jana Kaczmarka „Warto było czekać”.

PATRON SP 43

Dnia 18 czerwca 2015 r. szkole zostało nadane imię Jana Kaczmarka, znanego poety i satyryka, związanego z wrocławskim kabaretem „Elita”.

TWÓRCZOŚĆJANA KACZMARKA

ŻYCIORYS

NAGRANIA

SZTANDAR

Sztandar szkoły, składający się z płata, głowicy i drzewca.Na stronie głównej płata znajduje się wizerunek orła białego, ustalony dla godła Rzeczpospolitej Polskiej.Nad godłem zamieszczony jest łukiem napisRzeczpospolita Polskai rok 2015.Na stronie odwrotnej znajduje się wizerunek Jana Kaczmarka oraz napisSzkoła Podstawowa nr 43z Oddziałami Integracyjnymiim. Jana Kaczmarkawe Wrocławiu.

HISTORIA

1 września 1995 r. w Szkole Podstawowej nr 106 im. Pionierów Wrocławia powstały pierwsze oddziały integracyjne; trzy klasy pierwsze. Koncepcja realizacji idei integracji została opartao program „Integracja przez arteterapię” obejmujący m.in. zajęcia z psychoedukacji, plastykoterapii oraz muzykoterapii w klasach edukacji wczesnoszkolnej. Naukę w klasach pierwszych podjęło wówczas 12 uczniów niepełnosprawnych z różnego rodzaju dysfunkcjami: niepełnosprawni fizycznie, niedosłyszący, z afazją. W każdej z klas integracyjnych, obok nauczyciela kształcenia zintegrowanego, rozpoczął pracę pedagog specjalny.1 września 2000 r. doszło do połączenia dwóch sąsiadujących ze sobą szkół podstawowych:SP nr 106 i SP nr 105 w Zespół Szkół nr 11, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi i Gimnazjum Integracyjne nr 50. Utworzenie ZS nr 11 związane było z reformą systemu edukacji i wynikającymi stąd potrzebami rodziców, by zapewnić ich dzieciom ciągłość edukacji w gimnazjum.Od 1 września 2017 r., przestał istnieć Zespół Szkół nr 11, funkcjonuje Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka. Ostatnie klasy oddziałów gimnazjalnych opuściły szkołę w czerwcu 2019 r.Od 1 września 2019 r. pozostała Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Kaczmarka we Wrocławiu.