Want to make creations as awesome as this one?

uskrsna čestitka profesorima hrvatskoga jezika

Transcript

Draga kolegice,dragi kolega,budimo svjetlosvojim učenicimai svima s kojima se susrećemo.Obilje blagoslova i radostiželimo vam svima!

Sretan Uskrs!

O UskrsuAUGUST ŠENOAO Uskrsu bilo, još pamtim i sad,Jutarce zlatno nam sjalo;Poletih vam živ, poletih vam mladU seoce mileno malo.Dva jablana vita stajala tuj,Dva vjerna kući stražara,Za ogradom lavež kudronje čuj,A crkvica kraj kuće stara.U dvorištu drvena suša i hlijev,Sred dvorišta drveni zdenac,Čuj goluba guk i kokota gnjev, –Na prozoru ljubica vijenac.Za kućicom vrta kitnjasti prug,Tu klinčac cvate i ruža,A dalje onamo u zeleni lugSvud stazica bijela se pruža.O Uskrsu bilo, kad ustade Spas,Od zlata dršće ravnina,Kroz uzduh lijeva zvona se glasU slavu božjega sina.Svud naokô sveti pokoj i mir;Sad gle iz pitomih selaNa puteve vrvi šir u širHrvaticâ povorka bijela;Na puteve vrvi hrvatski puk,Sve radosno obraz mu blista,Zvonova seoskih slijedeći zvukPobrzala svjetina čista.O Uskrsu bilo, u vrtu bjeh ja,Nad menom nebo plavetno,Uz mene draga – ah Bog to zna,Kol’ srce mi kucalo sretno!Na grudi spustila zlaćeni pram,U pramu modar joj cvijetak,Zorolik na licu joj anđela sram,Života u oku joj svetak.Na usnah joj ljubak lebdio smijeh;Tad planu cjelov nam prvi,U miru se stopile duše dvije,A srca nam zavrela krvi.Sve splinulo tad: i zvona glasI nebo, zelenilo gaja,Dva anđela bjesmo u taj časSred božjega grleć se raja!O Uskrsu bilo; o Bože moj,Za krasni taj hvala ti danak!O Bože daj, o sreći tojBar katkad da snivam sanak!Vijenac, 1873.

Moj dan s Isusom

MOJ DAN S ISUSOMTekst: Sanja MiloložaGlazba: Marko JašekAranžman: Zoran JašekIzvode: KAŠTELANCIsolo: Bruna Novak