Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Wiosenny Festiwal Internetowy

centrum edukacjii obywatelskiej

start

Wirtualny Festiwal

Festiwal był okazją do zapoznania się z zagadnieniami związanymi ze zmianą klimatu i dzielenia się wizją przyszłości. Młodzież miała okazję zastanowić się nad wspólnymi działaniami - indywidualnymi, lokalnymi i w skali euopejskiej, np. w perspektywie Europejskiego Zielonego Ładu

przyszłość planety

Podczas festiwalu głównym zadaniem młodzieży było stworzenie wizji świata przyszłości. Poprzez realizację czterech zadań, uczniowie i uczennice mieli okazję poznać obecną sytuację i wzwania związane ze zmianą klimatu, utratą różnoroności biologicznej, konsumpcją żywności i produkcją energii, a także zaproponować własne działania na rzecz poprawy sytuacji. Istotnym elementem było zauważenie i uwzględnienie zależności pomiędzy różnymi elementami środowiska i ludzką działalnością.

PODSUMOWANIE FESTIWALU

Każde z zadań dostępne jest on-line i może zostać ponownie przeprowadzone z innymi grupami. Zachęcamy do wykorzystywania materiałów stworzonych na potrzeby Festiwalu, jak i proponowane narzędzia on-line, takie jak: PADLET, NEARPOD, GENIALLY, PREZI I CANVA.

Zachęcamy do poznania wykorzystywanych przez nas narzędzi:

ZADANIA

ZADANIE 1

ZADANIE 2

ZADANIE 3

ZADANIE 4


Materiały

Scenariusze bazowe

Scenariusze wprowadzające w temat zmiany klimatu. Proponujemy odrębne scenariusze dla szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół ponadpodstawowych.


Zbiór scenariuszy

Poznaj nasz zbiór scenariuszy przedmiotowych na różne przednmioty i etapy edukacyjne, poruszające zagadnienia związane ze zmianą klimatu.


Zachęcamy do pogłębiania poruszanych zadagnień poprzez gotowe scenariusze, publikacje i proponowane przez nas ćwiczenia.

KLIMAT

Kobiety i zmiana klimatu

Konsekwencje zmiany klimatu nie są rozłożone równomiernie na wszystkich mieszkańców naszej planety - wykorzystaj materiał wideo, w którym poruszany jest ten temat.


Ćwiczenie

Ćwiczenie „Wszystkie drogi prowadzą do lasu” pozwala zgłębić kwestię związku naszego stylu życia z lasami, jego produktami i terenami, na których niegdyś rósł las.


Zbiór scenariuszy

Poznaj nasz zbiór scenariuszy przedmiotowych dotyczących zagadnień związanych ze środowiskiem naturalnym, wykorzystujących również pracę w terenie.


RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

52 kroki na drodze ku miastu pełnemu zieleni

Poznaj działania indywidualne i lokalne mające na celu ochronę różnorodności biologicznej w miastach.


Ćwiczenie - biografia kukurydzy

Uczniowie i uczennice poznają ewolucyjną historię powszech-nie znanej kukurydzy. Na jej przykładzie ocenią m.in. zmiany w fenotypie rośliny.


Gra ZRÓWNOWAŻONE RYBOŁÓWSTWO

Gra i następująca po niej refleksja są dla młodzieży okazją do przyjrzenia się tematowi współczesnego rybołówstwa i zrównoważonej gospodarce.


KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI

Projekt młodzieżowy

Celem projektu jest przygotowanie lokalnej kampanii edukacyjno-
-informacyjnej związanej z zagadnieniami świadomych wyborów konsumenckich i handlu
międzynarodowego


Gry

1. Celem jest połączenie wszystkie miast wykorzystując linie energetyczne
2.Celem gry jest zapoznanie uczniów i uczennic z pozytywnymi i negatywnymi aspektami wydobywania gazu ziemnego.


Zbiór scenariuszy

Prezentujemy publikację ze scenariuszami zajęć pomocnymi w realizacji zajęć z wokół tematu odpowiedzial-nego gospodarowania energią i zasobami paliw kopalnych.


CZYSTA ENERGIA

Wzór na rozwój

Zestaw scenariuszy, z modelami do złożenia, który pozwala w ciekawy sposób włączać perspektywę globalną do nauki przedmiotów ścisłych, również w temacie energii.

ZADANIE 1


ZADANIE 2


Polecamy serdecznie publikację Zielony ład w szkole, która omawia wszystkie zagadnienia poruszane podczas festiwalu i oferuje 3 zestawy zadań interdyscyplinarnych

ZADANIE 3

Jakie możliwości daje nieskoszony trawnik?

Co to jest dobra żywność?

Co oznacza prąd i energia przyszłości?


Zapraszamy do korzystania z gotowych scenariuszy lekcji z elementami edukacji globalnej przystosowanych do nauczania zdalnego. Nasze materiały wspierają realizację najważniejszych celów kształcenia i punktów podstawy programowej oraz zwiększają atrakcyjność zajęć poprzez poruszanie ciekawych aktualnych wątków dotyczących współczesnych wyzwań i współzależności globalnych, takich jak produkcja i konsumpcja, zmiana klimatu lub prawa kobiet.

Ciekawe materiały dla uczniów i uczennic

Prezentacje stworzone w ramach programu Klimat to temat! Perspektywa kobiet.

Zachęcamy do polecania uczniom i uczenicom poniższych materiałów edukacyjnych dotyczących zmiany klimatu, różnorodności biologicznej, konsumpcji żywności i czystej energii.

KLIMAT

Materiały graficzne: kalendarz wyzwań, karty memory, karty Piotruś, heksy.

Ciekawe materiały dla uczniów i uczennic

Zadanie on-line CZEGO UCZĄ NAS WILKI? dotyczy sieci troficznej i reintrodukcji - czyli ponowne wprowadzenie gatunku, na którym wcześniej występował.

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA

Karta pracy Zaprzyjaźnij sie z Naturą dzięki której dowiecie się więcej na temat terenów chronionych.

Podobne karty pracy odnajdziecie na naszej stronie, serdecznie zaproszamy

Ciekawe materiały dla uczniów i uczennic

Plakat KUPUJĘ ODPOWIEDZIALNIE

Plakat OGRANICZAM JEDZENIE MIĘSA

Plakat ŚWIADOMIE UCZESTNICZĘ W ŻYCIU SPOŁECZNYM

KONSUMPCJA ŻYWNOŚCI

Ciekawe materiały dla uczniów i uczennic

Materiał wideo Komisjii Europejskiej z Jakie są źródła energii w Unii Europejskiej? (można ustawić polskie napisy)

CZYSTA ENERGIA

Materiał wideo Komisjii Europejskiej z Czym jest efektywność energetyczna? (można ustawić polskie napisy)

Porady Komisjii Europejskiej dotyczące oszczędzania energii w domu i w biurze.

Dziękujemy Wam za wspólne rozpoczęcie

wiosny