Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

DESMOND TUTU

Interactive Image

BERTA CÁCERES

Interactive Image

VANDANA SHIVA

Interactive Image

CRAIG HODGES

Interactive Image

VIRTUAL LIBRARY

Interactive Image

TRAIN

Interactive Image

Transcript

percepcja wzrokowa -
synteza

Zajęcia z p. Martą

grafomotoryka

02.04.21

7

2

6

5

4

8

3

1

percepcja
słuchowa

koordynacja
wzrokowo-
ruchowa

słuch
fonematyczny

logiczne
myślenie

koncentracja uwagi

rozumowanie
arytmetyczne

orientacja
przestrzennaWybierz brakujące obrazki zgodnie z ciągiem: