Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

www.ksoin.pl/akademia-patriotyczna-z-okazji-230-rocznicy-konstytucji-3-maja-i-dnia-flagi-rp/

Mamy rok 2021.
Równo 230 lat temu została uchwalona w Polsce Konstytucja. Była ona pierwszą w Europie a drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.)
Jakie były okoliczności powstania tego dokumentu i kto był jego twórcą dowiesz się za chwilę. Ale najpierw ......

Przenosimy się w czasie..... uważajcie bo może nas teraz trochę zakręcić!!!!

Instrukcja:

- Musisz z uwagą czytać wiadomości i oglądać filmiki

- Przygotuj sobie kartkę i długopis mogą się przydać
- Podczas naszej podróży będziesz odkrywał cyfry do szyfrów, które będą pozwalały Ci przemieszczać się w różne miejsca i wrócić z powrotem do naszych czasów.

Czy jesteś już gotowy?
Możemy zaczynać?
To kliknij

START

www.youngface.tv/kulisy-biblioteki/

Zapamiętaj datę podpisania Konstytucji 3 Maja przyda się do wpisania kodu.

www.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja
https://www.labiryntarium.pl/ciekawostki/228-konstytucja3maja.html

Który punkt konstytucji dotyczy Regencji?

Numer potrzebny do kodu

Konstytucja (od łac. constituo „urządzać, ustanawiać, regulować”) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.
W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.

Ustawa Rządowa z dnia 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja

Jeśli przeczytałeś uważnie to zapamiętaj cyfrę, która się powtarza trzykrotnie, przyda się do wpisania kodu.

Aby otworzyć drzwi wprowadź czterocyfrowy kod, odpowiadając na pytania i wykonując polecenia.

Dodaj wszyskie cyfyry z roku uchwalnia Konstytucji 3 maja i wpisz wynik.

Którego maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji?

Który punkt konstytucji nawiązuje do Regencji?

https://hotelsmedia.pl/pl/p/Szyld-elektroniczny-C003/40utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_

Aby otworzyć drzwi wprowadź czterocyfrowy kod, odpowiadając na pytania i wykonując polecenia.

Dodaj wszyskie cyfyry z roku uchwalnia Konstytucji 3 maja i wpisz wynik.

Którego maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji?

Który punkt konstytucji nawiązuje do Regencji?

BŁĄD

https://hotelsmedia.pl/pl/p/Szyld-elektroniczny-C003/40utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_

Aby otworzyć drzwi wprowadź czterocyfrowy kod, odpowiadając na pytania i wykonując polecenia.

Dodaj wszyskie cyfyry z roku uchwalnia Konstytucji 3 maja i wpisz wynik.

Którego maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji?

Który punkt konstytucji nawiązuje do Regencji?

https://hotelsmedia.pl/pl/p/Szyld-elektroniczny-C003/40utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_

Aby otworzyć drzwi wprowadź czterocyfrowy kod, odpowiadając na pytania i wykonując polecenia.

Dodaj wszyskie cyfyry z roku uchwalnia Konstytucji 3 maja i wpisz wynik.

Którego maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji?

Który punkt konstytucji nawiązuje do Regencji?

Aby otworzyć drzwi wprowadź czterocyfrowy kod, odpowiadając na pytania i wykonując polecenia.

Dodaj wszyskie cyfyry z roku uchwalnia Konstytucji 3 maja i wpisz wynik.

Którego maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji?

Który punkt konstytucji nawiązuje do Regencji?

https://hotelsmedia.pl/pl/p/Szyld-elektroniczny-C003/40utm_source=shoper&utm_medium=shoper-cpc&utm_campaign=shoper-kampanie-google&shop_

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/aktualnosci/229-rocznica-konstytucji-3-maja

Na kiedy postanowiono pierwotnie zwołać nagłe posiedzenie sejmu w sprawie podpisania Konstytucji?

https://www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs

Stanisław August, urodzony jako Stanisław Antoni Poniatowski herbu Ciołek (ur. 17 stycznia 1732 w Wołczynie, zm. 12 lutego 1798 w Petersburgu) – król Polski w latach 1764–1795, ostatni władca Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Ile lat Stanisław August Poniatowski zasiadał na tronie Rzeczypospolitej Obojga Narodów?

Suma cyfr przyda się do kodu.

www.pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski

Od rana, 3 maja w okolicach Zamku Królewskiego gromadził się tłum mieszczan. Zamek otoczyły też oddziały wojska dowodzone przez Księcia Józefa Poniatowskiego. Wieść o nadzwyczajnych wydarzeniach w Sejmie spowodowała, że zapełniły się galerie dla publiczności. W wyniku burzliwych obrad 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja.

Obrady Sejmu były burzliwe. W czasie obrad król Stanisław August Poniatowski przemawiał trzy razy, wskazując pilną konieczność naprawienia dawnego ustroju. Gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co rzeczywiście nastąpiło. Odezwały się wtedy okrzyki "Wiwat król!" "Wiwat Konstytucja!"

Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

ciekawostki.online/ciekawostki/224/o-konstytucji-3-maja/

Jaki podział władzy wprowadziła Konstytucja?

W nocy z 2 na 3 maja w domu marszałka Małachowskiego podpisano „Assekuracyę” o treści:
"W szczerej chęci ratunku ojczyzny, w okropnych na Rzeczpospolitą okolicznościach, projekt pod tytułem Ustawa Rządu w ręku j. w. marszałka sejmowego i konfederacji koronnej złożony do jak najdzielniejszego popierania przyjmujemy, zaręczając to nasze przedsięwzięcie hasłem miłości ojczyzny i słowem honoru, co dla większej wiary podpisami naszymi stwierdzamy".

Podpisy złożył Małachowski oraz 3 senatorów i posłów.

8

www.pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja

Zauważyłeś, że jedna z cyfr była cały czas widoczna, gdy cały tekst po chwili pojawił się na ekranie, wpiszesz ją do kodu.

Aby otworzyć okno wprowadź czterocyfrowy kod, który powstanie z cyfr odnalezionych w tekstach.
Tym razem bez podpowiedzi w formie pytań ułożonych w kolejności.

https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/myphone-halo-easy-czarny.bhtml &cd=191780169&ad=10070947089&kd=&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_

Aby otworzyć okno wprowadź czterocyfrowy kod, który powstanie z cyfr odnalecionych w tekstach.

BŁĄD

https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/myphone-halo-easy-czarny.bhtml &cd=191780169&ad=10070947089&kd=&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_

Aby otworzyć okno wprowadź czterocyfrowy kod, który powstanie z cyfr odnalecionych w tekstach.

BŁĄD

https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/myphone-halo-easy-czarny.bhtml &cd=191780169&ad=10070947089&kd=&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_

Aby otworzyć okno wprowadź czterocyfrowy kod, który powstanie z cyfr odnalecionych w tekstach.

https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/myphone-halo-easy-czarny.bhtml &cd=191780169&ad=10070947089&kd=&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_

Aby otworzyć okno wprowadź czterocyfrowy kod, który powstanie z cyfr odnalecionych w tekstach.

https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/myphone-halo-easy-czarny.bhtml &cd=191780169&ad=10070947089&kd=&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_

Aby otworzyć okno wprowadź czterocyfrowy kod, który powstanie z cyfr odnalecionych w tekstach.

https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/myphone-halo-easy-czarny.bhtml &cd=191780169&ad=10070947089&kd=&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_

www.polityka.wikia.org/pl/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski

https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk

Konstytucja przestała w praktyce obowiązywać 24 lipca 1792 roku (w momencie przystąpienia króla Stanisława Augusta Poniatowskiego do konfederacji targowickiej) – czyli po nieco ponad 14 miesiącach, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień.
Przestała natomiast być obowiązującym aktem prawnym (została derogowana) 23 listopada 1793 roku. Sejm grodzieński uznał wtedy Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.
Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

www.pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja

Rok po uchwaleniu Konstytucji Sejm Wielki wciąż obradował, uchwalając kolejne ustawy budujące nowy ustrój. 3 maja 1792 r. król w sąsiedztwie Łazienek wmurował kamień węgielny pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej, mającej być wotum za uchwalenie Konstytucji. W trakcie uroczystości rozszalała się wichura, co przyjęto za złą wróżbę. W tym samym czasie na kresach Rzeczypospolitej w miasteczku Targowica zbierali się magnaci dążący wraz z Katarzyną II do obalenia nowego ustroju. Kilka miesięcy później przejęli władzę, unieważniając większość ustaw Sejmu Wielkiego. Był to zarazem moment rozpoczynający ostateczny upadek Rzeczpospolitej.
Konstytucja stanowiła symbol dążenia do odrodzenia narodowego przez cały okres zaborów. Odniesienia do Konstytucji 3 Maja znajdowały się w Konstytucji Księstwa Warszawskiego. W 1815 r. nadając Konstytucję Królestwu Polskiemu sam car Aleksander I sugerował, że odwołuje się do ustawy z 3 maja 1791 r.

www.dzieje.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-najwazniejsza-z-konstytucji

80%

Musisz odpowiedzieć na
15 pytań i zdobyć 15 pkt.
dodatkowo w pytaniach są ukryte wytłuszczone litery, zbierz wszystkie
aby rozwiązać szyfr i wrócić
do współczesności!

BŁĄD

spróbuj jeszcze raz!!!

W jakim języku napisany był projekt Konstytucji?

po polsku po francusku po łacinie

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

1

Kogo posłowie nieśli na rękach do warszawskiej Katedry?

Stanisława Stanisława Stanisława Augusta Staszica Małachowskiego
Poniatowskiego

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

2

Jaka data widnieje na dokumencie Konstytucji?

3 maja 4 maja 5 maja

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

3

Jak długo obradowali posłowie nim ustawa została zatwierdzona w całości?

7 godzin 6 godzin 5 godzin

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

4

Która z poniższych osób należy do architektów Ustawy Rządowej?

Ignacy Franciszek Stanisław Potocki Branicki Kubicki

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

5

Co znosiła Konstytucja 3 maja?

Liberum trópodział podatki veto władzy szlachcie

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

6

Jakie nowe prawo wpradziła Konstytucja?

wolną stałą równouprawnienie elekcję armię kobiet

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

7

Jak nazywa się polski malarz, który uwiecznił historyczne wydarzenie podpisania Konstytucji 3 maja?

Wojciech Henryk Jan Kossak Siemiradzki Matejko

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

8

Jak długo istniała Konstytucja 3 maja?

12 14 13
miesięcy miesięcy miesięcy

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

9

Przeciwnicy Konstytucji zawiązali konfederację......., która doprowadziła do 2 rozbioru Polski?

barską pucką targowicką

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

10

Według Konstytucji 3 maja władza wykonawcza była w rękach?

króla Marszałka Ministrów

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

11

Wskaż kto sprawował władzę ustawodawczą.

izba senatorska i Marszałek i izba senatorska i
Ministrowie izba poselska izba poselska

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

12

Co ile lat miał zbierać się Sejm Konstytucyjny mogący zmieniać Konstytucję?

co 20 lat co 25 lat co 30 lat

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

13

Ilu ministrów wchodziło do Straży Praw ?

3 5 8

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

14

Konstytucja została uchwalona przez połączone stany w Sali?

Wielkiej Koncertowej Senatorskiej

POPRAWNA ODPOWIEDŹ


czas na kolejne pytanie

15

Na podstawie poniższego schematu odszyfruj słowo, które pozoli Tobie wrócić do współczesności.

np. ALFABET - DOM

SZYFR - FRO

Wpisz poszczególne litery w rubryce szyfr tylko ostatnią w rubryce alfabet.

www.szkolneblogi.pl/blogi/zespol-szkol-w-jasienicy/szyfrowana-wiadomosc-i/

BŁĄD SPRÓBUJ
JESZCZE RAZ

S

SZ

SZL

SZLA

SZLAC

SZLACH

SZLACHT

SZLACHTA

Czas wracać do swoich czasów ........

Konstytucja 3 Maja27 listopada Sejm ustanowił patronów 2021 r. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia.
Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Konstytucja 3 Maja

- patron roku 2021

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu - myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie” - oświadczono.

www.konferencje.pl/o/zamek-krolewski-w-warszawie,231.html

www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/2874-konstytucja-3-maja-patron-roku-2021

Dziękujemy za wędrówkę w czasie, przybliżenie i pogłębienie wiedzy na temat Konstytucji 3 maja.

Dorota Czarny

Prześlij hasło z szyfru na adres e-mail podany poniżej

uksazymut@o2.pl

Gra została przygotowana w programie Genially jako „Escape room”. Wykorzystane materiały pochodzą z dostępnych źródeł w Internecie m.in. udostępnione filmiki i materiały przez Zamek Królewski w Warszawie, www. wikipedia.org/wiki/Konstytucja, www.labiryntarium.pl/ciekawostki/228-konstytucja3maja.html, www.youtube.com/watch?v=-GBAolHelHs, dzieje.pl/aktualnosci/konstytucja-3-maja-najwazniejsza-z-konstytucji, www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclaw-wydarzenia/2874-konstytucja-3-maja-patron-roku-2021

Dorota Czarny