Want to make creations as awesome as this one?

More creations to inspire you

Transcript

Canals de comunicació

Sabíeu que...

Contacta

PREMATRÍCULA
1r ESO

Quines matèries cursarà l'alumnat 1r ESO?

Fons de
llibres

Serveis
d'interès

Vols veure un tour virtual del centre?

Horari de 8 a 14h,
amb un esplai de
10:45 a 11:15h


WEB

Per saber més sobre oferta educativa, documentació, horaris atenció a famílies per part del professorat, programacions didàctiques, últimes notícies...

GESTIB

Per consultar notes, faltes d’assistència i circulars, justificar faltes, missatgeria amb professorat, etc.

Telegram

Per rebre informació d’interès general. Us podeu adherir al canal @6e.iessmglda

Agenda

Es lliura a inici de curs.

Atenció especial 1r ESO: grups heterogenis, suports i a determinades matèries agrupaments flexibles, desdoblaments i pràctiques laboratori

El centre està dividit en dos edificis i patis respectius: bloc A per a 1r i 2n d’ESO, bloc B per a la resta de nivells.

Moodle: aula virtual de contacte entre professorat de cada matèria i alumnat, per a consultar tota la informació de la matèria, apunts, lliurar tasques...


L’IES en moviment..

EOIES (obtenir títols oficials d’idiomes)

Col·laboració en la confecció de la revista escolar «El mirall»

Gaudir del fil musical, sortides i viatges, diades, concerts, obres de teatre, xerrades...

Coeducació

Medi ambient i hort escolar

Club de lectura

Participació en Olimpíades, proves externes, concursos i certàmens literaris

Club de debat

Convivència i mediació escolar

No dubteu a contactar amb nosaltres:

Transport escolar (alumnat de Can Picafort i Son Serra)

Biblioteca

TAQUILLES (opcional)

Departament d'orientació

Consulta jove

Bar

Promocionam l'ús adequat de les noves tecnologies. Per aquest motiu, no cal que l'alumnat dugui el mòbil al centre.

L’institut no es farà càrrec de pèrdues o robatoris d'objectes de valor (mòbils, reproductors digitals, etc.).