Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Zwierzęce rodziny.

08.04.2021

1

2

3

4

5

6

Karty pracy, cz.3,s,76 i 77.

Zaczniemy od gimnastyki !

Posłuchaj wiersza.

Odpowiedz na pytania.

A teraz ćwiczenia matematyczne !

Czas na zabawę !

Zwierzęta mieszkające na wsi zgubiły swoje mamy. Pomóż im je odnaleźć. Powodzenia:).

Na wiejskim podwórku”- wiersz S. Kraszewskiego.Na podwórko dumne matki przyprowadziły swoje dziatki:Krowa – łaciate cielątko,Koza – rogate koźlątko,Owca – kudłate jagniątko,Świnka – różowe prosiątko,Kurka – pierzaste kurczątko,Gąska – puchate gąsiątko,Kaczka – płetwiaste kaczątko,Klacz – brązowe źrebiątko.Każda prowadzi swoje dzieciątko!Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka.Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.Krowa – łaciate cielątko,Koza – rogate koźlątko,Owca – kudłate jagniątko,Świnka – różowe prosiątko,Kurka – pierzaste kurczątko,Gąska – puchate gąsiątko,Kaczka – płetwiaste kaczątko,Klacz – brązowe źrebiątko.Każda zgubiła swoje dzieciątko!Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.Lamentują biedne mamy: „Co my teraz robić mamy?”Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:Krowę – łaciate cielątko,Kozę – rogate koźlątko,Owcę – kudłate jagniątko,Świnkę – różowe prosiątko,Kurkę – pierzaste kurczątko,Gąskę – puchate gąsiątko,Kaczkę – płetwiaste kaczątko,Klacz – brązowe źrebiątko.Znalazło mamę każde dzieciątko.

Rodzic zadaje dziecku następujące pytania:– Jakie zwierzęta z wiejskiego podwórka prowadziły swoje dzieci?– Jak nazywały się ich dzieci?– Co się stało z dziećmi i dlaczego?– Kto pomógł matkom?

Zabawy matematyczne – W wiejskiej zagrodzie.Rodzic czyta zadania tekstowe. Zadaniem dziecka jest wykorzystując kredki, ułożyć działania do wysłuchanego zadania i obliczyć je.Na wiejskim podwórku znajdowało się pięć kur. Z kurnika wyszły jeszcze trzy kury. Ile kur było razem na podwórku? 5 + 3 = 8Siedem koni jadło siano w stajni. Do stajni przyprowadzono jeszcze trzy konie. Ile koni było w stajni? 7 + 3 = 10W oborze było sześć krów. Pięć krów wyszło na łąkę. Ile krów zostało w oborze? 6 – 5 = 1W zagrodzie znajdowało się dziesięć owiec. Na podwórko wyszły cztery owce. Ile owiec zostało w zagrodzie? 10 – 4 = 6 Puzzle matematyczne.

Ćwiczenia głowy i szyi – Koń kiwa głową.Dziecko w siadzie skrzyżnym, z rękami ułożonymi na kolanach, wykonuje skłony głową do przodu, starając się dotknąć brodą do klatki piersiowej i do tyłu. Następnie kręci głową w prawo i w lewo.Ćwiczenia zręczności – Koń na biegunach.Dziecko w siadzie skrzyżnym, chwyta za stopy od zewnętrznej strony, wygina plecy jak bieguny konia – lekko huśta się w tył, na plecy, i w przód, do siadu.Ćwiczenia równowagi – Koń grzebie nogą.Dziecko maszeruje po pokoju unosząc wysoko kolana. Na hasło Konie zatrzymują się, rży jak koń i grzebie nogą – lekko uderzając o podłogę palcami lewej i prawej stopy, na zmianę.

Do jutra:) pani Mariola.