Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Konstytucja oczami młodego artysty

Sejm RP ustanowił rok 2021 rokiem Konstytucji 3 Maja dla upamiętnienia 230 rocznicy uchwalenia przez Sejm Czteroletni pierwszej spisanej ustawy zasadniczej w Europie i drugiej takiej na świecie. Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów jako ważny krok na drodze naprawy państwa, była próbą unowocześnienia ustroju upadającej Polski i ratowania jej suwerenności. Wydarzenia z 1791 roku pozostało fundamentem i punktem odniesienia dla tradycji i dążeń niepodległościowych w kolejnych trudnych dla Polski etapach - w czasie rozbiorów, okupacji i komunistycznego zniewolenia.

Weronika Jankowska

,,Polska w czasach Konstytucji 3 maja"

Julita Kowalczyk

"Konstytucja 3 maja"

Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku, obraz Kazimierza Wojniakowskiego z 1806 roku

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja 1791 roku, 1891

Król Stanisław August Poniatowski, jeden z autorów Konstytucji 3 maja

Ignacy Potocki, wniósł wielki wkład w redakcję ostatecznego kształtu Konstytucji 3 maja

Adam Stanisław Krasiński (biskup kamieniecki), jeden z twórców Konstytucji 3 maja

Twórcy Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja - historia prosto z Zamku


Pracę przygotowały :

Źródła: wikipedia.org, youtube.com


Julita Kowalczyk

Weronika Jankowska