Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

02.04.2021

światowy dzień świadomości autyzmu

Przygotowała: pedagog szkolny

Marta B.

Słowo "autyzm" wywodzi się z greckiego słowa autos, co oznacza "sam".

Co to jest autyzm?

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, a więc uszkodzeniem różnych struktur mózgu (nie jest chorobą psychiczną!!!), które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

Zgodnie z najnowszą klasyfikacją medyczną (ICD-11) mówimy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu (zupełnie zanika Zespół Aspergera).

Główne symptomy (triada):

  • Interakcje społeczne - brak naśladowania, unikanie kontaktu wzrokowego i zabaw grupowych,
  • Komunikowanie się - rozwój mowy zazwyczaj opóźniony, problemy z podążaniem za wzrokiem innej osoby, z odczytywaniem wyrazu twarzy,
  • ograniczone wzorce zachowań i aktywności - niechęć do zmian, wąskie zainteresowania, powtarzalne ruchy

Nasilenie poszczególnych trudności w różnych wymiarach spektrum jest znacząco odmienne u poszczególnych osób.


Diagnoza w formie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które jest wydawane przez publiczne Poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W Europie określa się rozpowszechnienie spektrum autyzmu na ok. 1 na 100 dzieci.


U ok. 83% dzieci ujawniających zaburzenia ze spektrum autyzmu współwystępuje co najmniej jedno inne zaburzenie np. lękowe, obsesyjno-kompulsywne, agresja, autoagresja, ADHD.

Spektrum autyzmu to nie choroba, którą można wyleczyć lecz zaburzenie, którego natężenie można zmniejszyć z pomocą metod terapeutycznych.

Przyczyny nie są do końca znane. Podłoże genetyczne potwierdza się nawet u ok. 30% dzieci.

Sygnały autyzmu...

Dziękuję za uwagę!!!