Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

BAJKA

BAJKANiewielki utwór pisany wierszem, czasem prozą; zawiera treści dydaktyczne, pewną naukę moralną, prawdy życiowe.Szczególnie popularne są tzw. bajki zwierzęce, ich bohaterami są zwierzęta, które stają się alegorią typowych cech ludzkich charakterów.Bohaterami bajek mogą być również ludzie, przedmioty, rośliny.Głównym celem bajki jest przekazanie - zwykle w formie kończącego utworu morału - pewnej ogólnej prawdy o człowieku, jego cechach, postawach.Wybitni polscy twórcy bajek to m. im. I. Krasicki, A. Mickiewicz, A. Fredro, J. Tuwim, J. Brzechwa.

BAŚŃ

BAŚŃUtwór epicki niewielkich rozmiarów, charakterystyczny dla kultury i literatury ludowej.Jest utworem o treści fantastycznej, świat realny łączy się w nim najczęściej ze światem wyimaginowanym, nadnaturalnym.Powtarzają się w niej pewne stałe wątki.Czas i miejsce zdarzeń nie są dokładnie określone w baśni.W baśni występują postacie, przedmioty i wydarzenia fantastyczne; przyroda przybiera często cechy ludzkie.Baśnie mają szczęśliwe zakończenia - dobro zostaje nagrodzone, a zło ukarane. Zwycięża sprawiedliwość, miłość i piękno.Znani twórcy baśni to m. im.: Ch. Perrault, Bracia Grimm H. Ch. Andersen, J. Brzechwa, H. Januszewska, L, J. Kern

LEGENDA

LEGENDAOpowieść pełna elementów niezwykłości, cudowności, fantastyki.Legenda występuje w formach narracyjnych pisanych wierszem lub prozą.W języku łacińskim, słowo "legenda" znaczy: "to, co należy przeczytać".Tematem legend stały się historyczne lub mityczne zdarzenia, postacie lub miejsca związane z przeszłością danej zbiorowości.

Bajka, baśń, legenda

Zdobądź krótkie informacje i zobacz nasze propozycje