Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

THE DOT

Horizontal infographics

CHARLOTTE'S WEB BOOK PROJECT

Horizontal infographics

THE NEXT STATION

Horizontal infographics

DIET & CLIMATE CHANGE

Horizontal infographics

ALEX MORGAN

Horizontal infographics

#20DAYTWITTERCHALLENGE

Horizontal infographics

Transcript

KREATYWNY NAUCZYCIEL

KREATYWNY UCZEŃ

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

+ info

Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku Mazowieckim

+ info

+ info

Uwolnij kreatywność dzieckaDobromiła Lachendro-Fruga to doświadczony terapeuta pedagogiczny i trener kreatywności w międzynarodowym programie Destination Imagination - pracuje z dziećmi, rodzinami i nauczycielami:- tworzenie- przekształcanie,- zapamiętywanie,- przeżywanie,- filozofowanie,- prezentowanie,- rozważanie,to jedne z wielu aktywności, jakie na 135 stronach zaproponowała autorka do działań z dziećmi.Ta książka to zestaw wielu ciekawych ćwiczeń w czterech działach: współpraca, myślenie pytajne, myślenie kombinacyjne oraz myślenie transformacyjne do użycia od zaraz. Dobrze sprawdzą się nie tylko podczas zajęć pozalekcyjnych, ale również bezpośrednio w procesie dydaktycznym.

Podkręć mózg! I wejdź na wyższy poziom nauczania. FitNarzędziownik nauczycielaPoradnik w sposób ciekawy i przystępny ujmuje proces zmiany zachowania na drodze do poprawy naszego funkcjonowania psychofizycznego. Czytelnik otrzymuje praktyczne informacje, jakie zmiany są wartościowe w ich drodze do zdrowia – także w postaci licznych ćwiczeń, co jest szczególnym walorem tej pozycji. Autorka wskazuje na możliwości pracy osobistej z materiałem zawartym w książce, ale także zachęca do jego wykorzystania w trakcie pracy pedagogicznej.„Podkręć mózg!...” to publikacja o:- proaktywności w zachowaniu,- etapach procesu zmiany zachowania wraz ze wskazaniami do pracy osobistej,- doświadczeniu ekspertów,- nawykach i praktycznym wsparciu w postaci tabeli monitoringu.

Trening kreatywności. Jak pobudzić twórcze myślenie Jak stać się bardziej twórczym?- Obudź w sobie ciekawość świata- Stawiaj sobie ciekawe pytania, np. Jak pogłaskać po głowie żyrafę?- Myśl nieszablonowo – przestań kurczowo trzymać się norm i zasad- Eksploruj, kojarz, przekształcaj, zmieniaj- Odpuść sobie krytykę własnych pomysłów- Twórz z radości samego tworzenia – nie oczekuj nagrodyAgnieszka Biela psycholog i trenerka umiejętności w swojej książce przekonuje, że kreatywność nie jest wrodzonym talentem, który samoistnie się przebudzi. Twórcze myślenie to ciężka praca, otwarty umysł, ciekawość i uważność.Pomóc w jej rozbudzeniu ma:- intensywny trening metodą pięciu kroków,- ponad 130 ćwiczeń zmuszających do porzucenia strefy komfortu,- podpowiedzi i wskazówki, jak pozbyć się wewnętrznego krytyka i pobudzić swój umysł do eksploracji, dedukcji, transformacji oraz poszukiwania nieoczywistych analogii.

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dzieckaCzy rzeczywiście zniewolony administracyjnie i biurokratycznie nauczyciel zrzuca z siebie odpowiedzialność za wychowawczą i kształceniową rzeczywistość szkolną? - pyta prof. Dorota Klus-Stańska.Książka jest próbą odpowiedzi na to pytanie i opracowania zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Pytanie to jest szczególnie ważne, gdyż to właśnie kompetencje nauczyciela decydują o przebiegu procesu edukacyjnego, o charakterze działań nie tylko jego samego, ale i uczniowskich. Stanowią bowiem kontekst kształtowania się takich samych kompetencji u podopiecznych.

Rozwiń swoją wyobraźnięAutorka Temple Grandin pokazuje różne sposoby patrzenia na świat. Wzywa nie tylko do działania, ale też do rozwijania wyobraźni. Pokazuje czytelnikom, że nie ma jednego sposobu podejścia do problemu, ale zawsze kluczem jest otwarty i dociekliwy umysł.Co sprawia, że latawiec lata, a łódka pływa? Dlaczego płatki śniegu są symetryczne, a piłeczki do golfa mają malutkie dołeczki? Jak skonstruowany jest kalejdoskop albo szczudła? W książce autor opisuje koncepcje kryjące się za tymi i innymi pytaniami. Zagłębia się w naukę leżącą u podstaw wynalazków, opisuje, jak różni ludzie tworzyli i poprawiali pomysły, w miarę jak się rozwijały, oraz jak młodzi wynalazcy mogą majsterkować, eksperymentować i wprowadzać innowacje. A wszystko to okrasza zabawnymi historyjkami o tym, jak sama w dzieciństwie majsterkowała, konstruowała i tworzyła wynalazki.

Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukacjęW swojej książce Ken Robinson rozwija myśli zawarte w swojej słynnej prelekcji "Czy szkoły zabijają kreatywność" i prezentuje przełomowe, praktyczne rozwiązania dotyczące kluczowej kwestii dla współczesnych społeczeństw: transformacji szkół i systemów edukacji.Robinson krytykuje przestarzały, przemysłowy model edukacji i pokazuje, jak wdrożyć wysoce spersonalizowany, ekologiczny model, który pozwala na wykorzystanie bezprecedensowych możliwości XXI wieku, by wykształcić całe osobowości uczniów i przygotować ich do wyzwań współczesnego świata.Książka "Kreatywne szkoły" – pełna przykładów, przełomowych badań i rekomendacji profesjonalistów z całego świata, a także napisana z właściwym Robinsonowi wciągającym stylem i poczuciem humoru – może zainspirować nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i decydentów, by na nowo przemyśleli prawdziwą naturę i cele edukacji.

Kreatywność w systemie edukacjiKsiążka ma na celu przybliżenie tematyki kreatywności z perspektywy polskiego systemu edukacji. Autorzy zwracają uwagę na rosnące znaczenie kreatywności, które wynika z pojawiających się nowych aspektów naszego otoczenia społeczno-gospodarczego. W pierwszej części opisano kreatywność widzianą z perspektywy jednostki. Kończy ją rozdział dotyczący mitu, który głosi, że kreatywność jest cechą zarezerwowaną dla osób młodych.W drugiej części problematykę kreatywności przedstawiono z perspektywy systemów edukacji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ największe wyzwanie dla pedagogów stanowi nie opracowanie innowacyjnych programów nauczania i scenariuszy lekcji, a zapewnienie, aby były one realizowane na masową skalę, w sposób spójny w całym systemie edukacji.W trzeciej części książki przeanalizowano kreatywność z poziomu zarządzania pojedynczą szkołą. Dyrektorzy placówek znajdą tutaj odpowiedzi na pytanie, jak organizować życie szkoły, aby była ona bardziej przyjazna dla uczniów kreatywnych.Kolejną część publikacji poświęcono kreatywności z perspektywy ekonomicznej.W ostatniej części przedstawiono opinie ekspertów i przedsiębiorców na temat polskiej szkoły i edukacji w kontekście rozwoju kreatywności.

Outside the box. Jak myśleć i działać kreatywnieJak uwolnić mózg od sztampowego myślenia i skierować go na całkiem nowe tory?Co pobudza umysł do kreatywności?W jaki sposób zmotywować grupę do twórczej i nieszablonowej pracy nad problemem?Jak tworzyć, wdrażać i oceniać innowacje?Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Aneta Chybicka w swojej książce - poradniku napisanym przez praktyka dla praktyków. Zawiera wiele studiów przypadku opisujących realne sytuacje, dzięki czemu łatwo jest przełożyć zawartą w nim wiedzę na rzeczywiste potrzeby zawodowe.Książka pomaga rozwinąć jedną z najbardziej potrzebnych współcześnie kompetencji, jaką jest kreatywność. Jest źródłem nie tylko wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności stosowania technik twórczego myślenia w pracy indywidualnej i grupowej. Pokazuje, jak pobudzać do zmian oraz jak kreować i wdrażać zmiany.

Atlas efektywnego uczenia dla nauczycieli szkół podstawowychSukcesy szkolne są najlepszą profilaktyką wykluczenia społecznego. Odnoszenie sukcesów powoduje eliminację wielu problemów wychowawczych i wyzwala w młodych ludziach odwagę, aby spełniać swoje marzenia oraz rozwijać zdolności, zamiłowania i talenty.Autorki niniejszej pracy przekonują, że wystarczy inwestycja 30 godzin warsztatów z uczenia się, aby uczniowie opanowali kompetencje uczenia się i nawet z uczniów bardzo słabych stali się uczniami z sukcesami edukacyjnymi.Niniejsza publikacja obok wiedzy teoretycznej dotyczącej procesu uczenia się i składowych tzw. strategii uczenia się, technik i metod nauczania/uczenia się, prezentuje:- 15 uniwersalnych scenariuszy warsztatów przygotowujących do pełnienia roli „zawód – uczeń”,- 18 inspiracji na lekcje nie tylko matematyki- 40 kart pracy dla uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych.