Want to make creations as awesome as this one?

Passos per a la preinscripció-matrícula 2021-2022

More creations to inspire you

Transcript

Preinscripció i matrículaper al curs 2021 - 2022

Preinscripció

Matrícula

Gestió de vacants

Batxillerat i Cicles Formatius

Si vols matricular-te en Batxillerat, en un cicle formatiu de Grau Mitjà o en un cicle formatiu de Grau Superior, el primer pas que has de fer és la PREINSCRIPCIÓ.Si en la preinscripció: - obtens plaça --> has de formalitzar la MATRÍCULA. - no obtens plaça --> hauràs d'assistir presencialment a l'acte de gestió de VACANTS.Si en l'acte de gestió de vacants: - obtens plaça --> has de formalitzar la MATRÍCULA. - no obtens plaça --> pots participar en la 2a fase d'admissió de setembre.

Preinscripció

Preinscripció

Matrícula

Per a més informació, clica en les pestanyes grogues

Gestió de vacants

Pas 1: Has de presentar la sol·licitud de preinscripció, via telemàtica, en els terminis indicats junt amb la documentació acreditativa.Molt important: - Assegurar-se que el codi del cicle és l'adequat. - Ficar més d'un ensenyament, per ordre de prioritat. - Fixar-se en el nivell: 1 (alumnes de 1r curs), 2 (alumnes de 2n curs).Pas 2: Has de fer el seguiment de la teva sol·licitud de preinscripció (totes les llistes es publicaran a la web del Comte de Rius).Molt important: - Si la puntuació de la llista provisional no és correcta, en el termini de reclamacions adjuntar la documentació acreditativa.Pas 3: Si estàs a la llista d'alumnes admesos és que has obtingut plaça. En aquest cas, has de realitzar la matrícula. Si no estàs a la llista d'alumnes admesos, has de consultar la gestió de vacants.

Preinscripció

Preinscripció

Matrícula

Més informació: iescomtederius@xtec.cat 977 24 13 84

Preinscripció

Gestió de vacants

Pas 1: Has d'agafar cita prèvia a través de la nostra web (clica aquí).Pas 2: Has de venir presencialment al centre el dia i a l'hora de la cita, amb tota la documentació requerida i el pagament efectuat (els impresos de pagament estan a la nostra web (clica aquí). Únicament et faltarà per emplenar l'imprés de matrícula, que ha de recollir-se a consergeria.Molt important: - Si no es formalitza la matrícula dins del termini marcat es perdrà la plaça.Pas 3: Ja estàs matriculat/da al nostre centre. A partir d'aquí hauràs d'estar pendent del dia de començament del nou curs (s'indicarà a la nostra web).Si no has obtingut plaça en el procés de preinscripció, o has perdut la plaça, hauràs d'estar atent/a a l'acte d'adjudicació de vacants (consulta la pestanya Gestió de vacants).

Matrícula

Més informació: iescomtederius@xtec.cat 977 24 13 84

Matrícula

Gestió de vacants

Pas 1:El dia 26 de juliol es publicarà al Destaquem del web del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l’acte públic d’adjudicació de les vacants que se celebrarà el dia 27 de juliol.Pas 2: El dia 27 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa serà necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats.Molt important: - Les persones que no acudeixin a l’acte d’adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça. - Les persones que obtinguin plaça el dia 27 de juliol, hauran de formalitzar la matrícula els dies 27 i 28 de juliol. - Les persones que hagin participat del procés de preinscripció ordinari per a 1r curs, i no hagin obtingut plaça, poden participar en una segona fase d'admissió al setembre (per als ensenyaments on hi hagi vacants).

Més informació: iescomtederius@xtec.cat 977 24 13 84

Gestió de vacants

Gestió de vacants

Comte de Rius,

comptem amb tu !!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt