Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zaljubljeno sunce

Vera Zemunić

POČNITE.

Kojoj književnoj vrsti pripada djelo Zaljubljeno sunce?

a) priči

b) pjesmi

c) basni

d) bajci

Od kojih se dijelova sastoji pjesma?

a) od kitica

d) od poglavlja

b) od ulomaka

c) od uloga

TOČNO!

Što je tema pjesme?

c) zaljubljeno sunce

a) razigrano proljeće

d) meketava koza

b) šareni leptir

TOČNO!

a) od ritma

c) od stihova

b) od rime

TOČNO.

Od čega su sastavljene kitice?

Što je ritam?

b) ponavljanje riječi

radi naglašavanja
zvučnoga doživljaja pjesme

a) glasovno podudaranje riječi na kraju stihova

TOČNO.

Što je rima?

TOČNO:

a) glasovno podudaranje riječi na kraju stihova

b) ponavljanje riječi

radi naglašavanja
zvučnoga doživljaja pjesme

U oblake, u rijeke, u cvijeće.

U macu dok drijema
u kozicu kad mekeće.
U jablane, u krovove, u njive,
u koralje što pod morem žive.

Kojoj vrsti riječi pripadaju podcrtane riječi?

b) glagolima

c) pridjevima

a) imenicama

TOČNO.

Kakvo je sunce u pjesmi?

a) usamljeno

c) zaljubljeno

b) nedostižno

TOČNO.

U koga je sunce najčešće zaljubljeno?

a) u leptire

b) u oblake

c) u ljude

TOČNO.

Je li sunce u pjesmi oživljeno?

a) da

b) ne

TOČNO.

Čestitamo!

IGRAJTE OPET!

ODLIČNO!