Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Digitālā nedēļa ZRKAC 2021

Piedāvāti 10 pasākumi tiešsaistē

Pasākumi

stundas

Pasākumu kopējais ilgums - 42,5 stundas

pasniedzējI

Dalībniekus izglītoja 6 ZRKAC speciālisti un 3 vieslektori

DalībniekI

Kopējais dalībnieku skaits - 262

tēmas (1)

tiešsaistes rīks Zoomdroša paroleindividuālās konsultācijas par EDS, informācijas meklēšanueParaksts

Tēmas (2)

tiešsaistes rīks Canvaprogramma OBS studioCV darbnīca jauniešieminovatīvi risinājumitiešsaistes rīks Genially

3

1

2

4

6

5