Want to make creations as awesome as this one?

Oferta edukacyjna 2021/2022 i zasady REKRUTACJI

Transcript

Zespół Szkół nr 1

im. Jakuba Stefana Cezaka

Poznaj nas!

Zespół Szkół nr 1
im. Jakuba Stefana Cezaka

technikum

liceum

branżowa

rekrutacja

Kiedy 100 lat temu dyrektor Jakub Stefan Cezak zakładał Państwową Szkołę Kupiecką,
wiedział, że najważniejsze są kształcenie praktyczne i przygotowanie uczniów
do rzetelnego wykonywania zawodu w zmieniającej się rzeczywistości.

Tej koncepcji pozostajemy wierni do dziś!https://youtu.be/qt3rMAz9jtU

Branża

ekonomiczno-administracyjna

Branża
hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Branża

poligraficzna

Branża audiowizualna

BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA

TECHNIK EKONOMISTA


Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

matematyka

język angielski

język niemiecki

matematyka

język angielski

geografia

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględniane
w procesie rekrutacji

matematyka

język angielski

język niemiecki

matematyka

język angielski

informatyka

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA

TECHNIK HOTELARSTWA


Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

geografia

język angielski

język hiszpański

język polski

język angielski

geografia


TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI


Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

geografia

język angielski

język hiszpański

język polski

język angielski

geografia

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH


Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji
  • biologia

  • język angielski
  • język niemiecki

  • język polski
  • język angielski
  • biologia


BRANŻA POLIGRAFICZNA

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ


Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

matematyka

język angielski

język niemiecki

matematyka

język angielski

informatyka


TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY


Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski

język angielski

język niemiecki

język polski

język angielski

informatyka

BRANŻA AUDIOWIZUALNA

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW


Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski

język angielski

język niemiecki

język polski

język angielski

informatyka

rozmowa kwalifikacyjna (portfolio)

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Z ELEMENTAMI EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

NIEWIELKI
ZESPÓŁ KLASOWY

DWÓCH NAUCZYCIELI

z oddziałem integracyjnym

uczący przedmiotu oraz pedagog

dla uczniów wymagających wsparcia

prowadzone przez specjalistów

do 20 uczniów, w tym maksymalnie 5

z dysfunkcjami

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z oddziałami integracyjnymi


Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania
Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język polski

matematyka

biologia

język angielski

język niemiecki

język polski

język angielski

biologia


BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

Cykl kształcenia

- 3 lata

Propozycja dla osób,

które chcą
zdobyć zawód

KUCHARZ

PRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJ


Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język angielski

język polski

język angielski

geografia

KUCHARZ


Języki obce
Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji

język angielski

język polski

język angielski

biologia