Want to make creations as awesome as this one?

Oferta edukacyjna 2021/2022 i zasady REKRUTACJI

Transcript

Zespół Szkół nr 1

im. Jakuba Stefana Cezaka

Poznaj nas!

Zespół Szkół nr 1im. Jakuba Stefana Cezaka

technikum

liceum

branżowa

rekrutacja

Watch

Kiedy 100 lat temu dyrektor Jakub Stefan Cezak zakładał Państwową Szkołę Kupiecką,wiedział, że najważniejsze są kształcenie praktyczne i przygotowanie uczniówdo rzetelnego wykonywania zawodu w zmieniającej się rzeczywistości.Tej koncepcji pozostajemy wierni do dziś!

https://youtu.be/qt3rMAz9jtU

Branżaekonomiczno-administracyjna

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna

Branżapoligraficzna

Branża audiowizualna

BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNA

TECHNIK EKONOMISTATECHNIK RACHUNKOWOŚCIPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaJęzyki obcePrzedmioty uwzględnianew procesie rekrutacjimatematykajęzyk angielskijęzyk niemieckimatematykajęzyk obcy nowożytnyinformatyka

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA

TECHNIK HOTELARSTWAPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaJęzyki obcePrzedmioty uwzględnianew procesie rekrutacjijęzyk angielskijęzyk angielskijęzyk hiszpańskijęzyk polskijęzyk obcy nowożytnyinformatyka

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKIPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaJęzyki obcePrzedmioty uwzględnianew procesie rekrutacjigeografiajęzyk angielskijęzyk hiszpańskijęzyk polskijęzyk obcy nowożytnygeografia

TECHNIK ŻYWIENIAI USŁUGGASTRONOMICZNYCHPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaJęzyki obcePrzedmioty uwzględnianew procesie rekrutacjibiologiajęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk polskijęzyk obcy nowożytnybiologia

BRANŻA POLIGRAFICZNA

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaJęzyki obcePrzedmioty uwzględnianew procesie rekrutacjijęzyk angielskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk polskijęzyk obcy nowożytnyinformatyka

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMYPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaJęzyki obcePrzedmioty uwzględnianew procesie rekrutacjijęzyk polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk polskijęzyk obcy nowożytnyinformatyka

BRANŻA AUDIOWIZUALNA

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓWPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaJęzyki obcePrzedmioty uwzględnianew procesie rekrutacjijęzyk polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk polskijęzyk obcy nowożytnyinformatyka

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

PROFIL SPOŁECZNO-RATOWNICZY

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

NIEWIELKI ZESPÓŁ KLASOWY

DWÓCH NAUCZYCIELI

z oddziałem integracyjnym

uczący przedmiotu oraz pedagogdla uczniów wymagających wsparcia

prowadzone przez specjalistów

do 20 uczniów, w tym maksymalnie 5z dysfunkcjami

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z oddziałami integracyjnymiPrzedmioty z rozszerzonym programem nauczaniaJęzyki obcePrzedmioty uwzględnianew procesie rekrutacjijęzyk polskimatematykabiologiajęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk polskijęzyk obcy nowożytnybiologiahistoria

BRANŻOWA SZKOŁA I stopnia

Cykl kształcenia- 3 lata

Propozycja dla osób,które chcązdobyć zawód

KUCHARZPRACOWNIK OBSŁUGI HOTELOWEJJęzyki obcePrzedmioty uwzględnianew procesie rekrutacjijęzyk angielskijęzyk polskijęzyk obcy nowożytnyinformatyka