Want to make creations as awesome as this one?

wyrażenie algebraiczne, rozwiązywanie równań, sprawdzanie czy liczba spełnia równanie, etapy rozwiązania zadania tekstowego za pomocą równania.

More creations to inspire you

Transcript

RÓWNANIA

Co to jest równanie?

Znak równości oznacza, że lewa i prawa strona równania mają być równe.lewa strona równania = prawa strona równania.

W każdym równaniu występuje niewiadoma oznaczona literą.Najczęściej jest tox, ale można używać dowolnych liter.

Możesz pisać L zamiast "lewa strona" i Pzamiast"prawa strona" .

Rozwiązanie równania.

Rozwiązać równanieto znaczyznaleźćwszystkieliczby spełniające to równanie,czyli wszystkiejego rozwiązania.

O liczbie, która jest rozwiązaniem równania, mówimy, żespełnia to równanie.

zamiast pisać "nie jest równe"stosujemy symbol

Aby rozwiązać równanie możemy:- do obu stron równaniadodać tę samą liczbę-od obu stron równaniaodjąć tę samą liczbę- obie strony równaniapomnożyć przez tę sama liczbę różną od zera- obie strony równaniapodzielić przez tę sama liczbe różną od zera

Wyrażenia algebraiczne:

Wyrazy, które będziemy dodawaćwarto podkreślić w ten sam sposób.

W wyrażeniach algebraicznych występują liczby i niewiadome(a w najprostszych wyrażeniach same liczby albo same niewiadome):g g + 15 4g g + g + 15 + 4g

Każda ze stronrównaniajest wyrażeniem algebraicznym.

Zadania tekstowe

ETAPY ROZWIĄZANIA ZADANIA TEKSTOWEGO ZA POMOCĄ RÓWNANIA

warto zaglądnąć

ZAGADKAW równaniu cztery cyfry zasłonięto figurami, przy czym taka sama figuraoznacza taka samą cyfrę. Jaka liczba jest rozwiązaniem tego równania?

https://www.docwiczenia.pl/kod - str. 98 - zeszyt cwiczeń

matzoo - kl. 6wyrażenia algebraiczne i równania