Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

trening umiejętności społecznych dla uczniów

start

INNOWACJA PEDAGoGICZNArealizowana w klasie 6c

S

S

główne założenia innowacji

Kliknij w chmurkę

wyposażenie ucznia w umiejętności, które pomogą mu budować szczęśliwe relacje z ludźmi pomaganie w spełnianiu się i radzeniu sobie z zagrożeniem pomaganie w rozwijaniu empatii, otwartości na siebie i innych, autentyczność rozwijanie umiejętności wyrażania swoich uczuć i opinii

S

Trening Umiejętności Społecznych jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Powstał po to, aby ograniczyć zachowania ryzykowne młodzieży, wspierać młodych ludzi w rozwoju i pomóc uniknąć zagrożeń. W TUS chcemy bazować na zasobach, wzmacniać mocne strony, wyposażyć w umiejętności. Różnego rodzaju zachowania ryzykowne młodzieży są konsekwencją, skutkiem a nie przyczyną. Przyczyny upatrujemy w różnego rodzaju deficytach, kłopotach w wielu płaszczyznach; rodzinnej; w grupie rówieśniczej; w relacjach z nauczycielami. Źródłem tych kłopotów, jest brak kompetencji społecznych, poczucie osamotnienia i zagubienia młodych ludzi. Poczucie sprawczości. Umiejętności podejmowania decyzji, to bardzo ważny trening i próba wkraczania w dorosłe życie. Rozwijanie tych umiejętności jest bardzo trudne, lub wręcz nie możliwe gdy brakuje partnerskiej, mądrej i konsekwentnej relacji z dorosłym.

Oto krótkarelacja fotograficznaz naszych działań

INSERT YOUR VIDEO HERE