Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

PROCÉS ESCOLARITZACIÓ CURS 21-22

IMPORTANT

Degut a la pandèmia del COVID 19, per al procés 2021-2022 s'haurà de fer una sol·licitud prioritàriament telemàtica.A mode de resum, per accedir al tràmit telemàtic per realitzar la sol·licitud, us podreu identificar mitjançant usuari i contrasenya GestIB o Cl@ve (usuari identificat electrònicament). També és pot accedir de forma anònima amb número de DNI o NIE i el número de telèfon mòbil (usuari no identificat electrònicament).Si s'ha fet un tràmit autenticat (GestIB o Cl@ve) només s'haurà d'anar al centre si s'ha d'aportar documentació que no pugui ser consultada telemàticament, cosa que tendreu indicada en la vostra sol·licitud.

Si teniu dubtes o dificultats durant el procés podeu telefonar al 971785353

PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ CURS 21-22

PREGUNTES FREQÜENTS

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

1. Hi ha germans matriculats al centre o al centre adscrit.

Puntuació que s'atorga:Per germans al centre:5,5 punts pel primer germà/ana.4 punts per cada un dels germans següents.Per germans al centre adscrit:3,5 punts pel primer germà/ana.2 punts per cada un dels germans següents.

4. Ubicació del centre de feina de la mare, el pare, el tutor/a o de l'alumne.

Puntuació que s'atorga (màxim: 5,5 punts)Zona d'influència2 punts pel simple fet de tenirel lloc de feinadins la zona d'influència del centre.2 punts per 1 any d'antiguitat en el lloc de feinadins la zona d'influència del centre.1.5 punts per 2 anys d'antiguitat en el lloc de feina dins la zona d'influència del centre.Màxim: 5,5 puntsZona limítrofa1 punt pel simple fet de tenirel lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.1punt per 1 any d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.0.75 punts per 2 anys d'antiguitat en el lloc de feina dins una zona limítrofa del centre.Màxim: 2,75 puntsS'ha d'escollir ubicació del domicili familiar o ubicació del lloc de treball.

7. Concurrència de discapacitaten l'alumne/a/pare/mare/ tutor/a/germans.

Puntuació que s'atorgaEn l'alumne: 1 punt.En el pare/mare/tutor/a o algun dels germans: 1 punt.Màxim: 2 punts.

10. Alumne/a esportista d'alt nivell o alt rendiment.

Puntuació que s'atorga1 punt

2. La mare, el pare o els tutors legals fan feina al centre o al centre adscrit.

Puntuació que s'atorgaPer al mateix centre:5,5 punts si hi fa feina només un tutor/a.9,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.Per al centre adscrit:3,5punts si hi fa feina només un tutor/a.5,5 punts si hi fan feina ambdós tutors/ores.

5. Renda per càpita del 2019.

a. Renda familiar igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5 puntsb. Renda familiar superior al salari mínim interprofessional i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 puntc. Renda familiar superior al doble del salari mínim interprofessional i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 puntsd. Renda superior al triple del salari mínim interprofessionalÇ: 0 punts

8. Condició de víctima de violència masclista o de terrorisme

Puntuació que s'atorga3 punts.

3. Ubicació del domicili de l'alumne/a.

Puntuació que s'atorgaZona d'influència2 punts pel simple fet de tenir l'empadronament dins la zona d'influència del centre.2punts per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.1.5 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins la zona d'influència del centre.Màxim: 5,5 puntsZona limítrofa1 punt pel simple fet de tenir l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.1punt per 1 any complet d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.0,75 punts per 2 anys o més d'antiguitat en l'empadronament dins una zona limítrofa del centre.Màxim:2,75 puntsS'ha d'escollir ubicació del domicili familiar o ubicació del lloc de treball.

6. Família nombrosa, família monoparental o nascuts de part múltiple.

Puntuació que s'atorga:Família nombrosa especial: 2 punts.Família nombrosa general: 1 punt.Família monoparental assimilable a família nombrosa: 1punt.Família monoparental: 1 punt.Alumnat nascut de part múltiple: 1 punt.

9. Alumne/a en acolliment familiar..

Puntuació que s'atorga1 punt.

Criteris prioritaris

MÉS INFORMACIÓ A http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici-45806_1/

RELACIÓ DE CRITERIS DE BAREM

1. Malatia crònica de l'alumne/a.

Puntuació que s'atorga1 punt

4. Famílies amb persones en situació de dependència o amb persones amb discapacitat.

Puntuació que s'atorga2 punts.

2. Mobilitat forçosa de la família.

Puntuació que s'atorga1 punt

5. Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial.

Puntuació que s'atorga2 punts.

3. Famílies en risc social.

Puntuació que s'atorga3 punts

Criteris complementaris

MÉS INFORMACIÓ A http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/relacia_de_criteris_de_barem/

ADMISSIÓ

Procés d'admissió: és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d'Educació Infantil,infants nascuts l'any 2018) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

MATRÍCULAEDUCACIÓ INFANTIL del 21 al 28 de junyEDUCACIÓ PRIMÀRIA del 24 al 30 de junyESO del 24 de juny al 2 de juliol

PRESENTACIÓ SOL·LICITUDS

LLISTES PROVISIONALS

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

RECLAMACIONS

1 de juny

del 3 al 14 de maig

del 2 al 4 de juny

INFANTIL, PRIMÀRIA I ED. ESPECIAL

17 de juny

LLISTES DEFINITIVES

Tràmits preferentment telemàtics a http://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/important_sol_licitud_online/