Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Escape roomw ZS Lubaczów

zESPÓŁ sZKÓŁ IM. GEN. jÓZEFA kUSTRONIA

START

1000

100

Podążaj za tajemniczym detektywem

Przed Tobą trudna i ważna decyzja - wybór szkoły i zawodu. Rozwiąż zagadki i zdobądź piątkę na start w postaci certyfikatu. Dyrektor szkoły wynajął prywatnego detektywa, który przeprowadzi Cię przez zagadkowy escape room.....

Detektyw wyruszył z Rynkuw Lubaczowie na misję do ZS-u

Subtitle here

nA MAPIE POJAWIŁA SIĘ LICZBA ; KLIKAJĄC W NIĄ BĘDZIESZ PODĄŻAć ZA DETEKTYWEM

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Subtitle here

Kolejne zadanie dla Ciebie to wykreślanka z ukrytym hasłem. Wykreśl nazwy zawodów.Wyrazy możesz wykreślać w dowolnym kierunku. Gdy znajdziesz i wykreślisz wszystkie słowa, niewykorzystane litery (25 pierwszych) zaczynające się w lewym górnym roguodsłonią ukryte hasło. Tylko poprawnie wpisane hasło przeniesię Cię do kolejnego zadania.

Detektyw zawitał w budynku szkoły i zaiNteresował go pewien obraz

Odszukaj ten obraz!!!

Patron szkoły Józef Kustroń urodził się 16 października 1892 roku w Stryju, został zabity na polu bitwy 16 września 1939 rokuw lesie między Koziejówkąa Ułazowem.Każdego roku we wrześniu społeczność szkoły uczestniczyw uroczystościach poświęconych Patronowi , zaś uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie.

Subtitle here

Wykreślanka

Wykreśl wyrazy:elektryk fryzjer kucharz lakiernik murarz operatorpiekarz ślusarz sprzedawca stolarz

Do wykreślania skorzystaj z pisaka, który znajdziesz w prawym górnym rogu.Naciśnij kłódkę i wpisz drukowanymi literami hasło (poszczególne wyrazy wpisz z klawiatury i oddziel spacją).

var mp = prompt('wpisz hasło : '); if (mp == 'SZKOŁA BRANŻOWA W ZS LUBACZÓW') { location.href = 'https://view.genial.ly/605a048eb8c6f90d6c34c278?idSlide=db581314-2a5e-4297-8642-b5dbed368361'; } else { location.href = 'https://view.genial.ly/605a048eb8c6f90d6c34c278?idSlide=58771ff1-616f-4b5f-9b20-24d28c51e69d'; }

Na lewo od wejściA trafił do biblioteki , w której na jednej z półek znalazł dużo cennych wiadomości o szkole

Sprawdź te informacje klikając w poszczególne karteczki

W liceum nauka trwa 4 lata. Uczysz się tylko przedmiotów ogólnokształcących. Na koniec edukacji czeka Cię matura.

W technikum nauka trwa 5 lat. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących takich jak w LO w planie lekcji znajdziesz również przedmioty zawodowe. Czekają Cię dwa egzaminy zawodowe i na koniec edukacji matura.

W szkole branżowej nauka trwa 3 lata. Uczysz się przez dwa lub trzy dni w tygodniu w szkole, a pozostałe dni spędzasz na nauce zawodu na warsztatach szkolnych lub u pracodawcy. Na koniec edukacji czeka Cię egzamin zawodowy.

W ZS-ie 13 dzień miesiąca jest dniem bez pytania. Codziennie są losowane dwa szczęśliwe numerki, które upoważniają do zwolnienia z pytania i niezapowiedzianych kartkówek w danym dniu.

Pracownie przedmiotowe wyposażone są w nowoczesne pomoce naukowe między innymi pracownie komputerowe do nauki zawodu oraz tablice interaktywne.

W jednym z budynków szkoły znajduje się nowoczesny internat ze stołówką. Pokoje są dwuosobowe i trzyosobowe z łazienkami.

Z roku na rok coraz więcej uczniów naszej szkoły za bardzo dobre wyniki w nauce, wyniki matur oraz zaangażowanie społeczne i wolontariat otrzymuje stypendia:1) Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce i osiągniecia sportowe2) Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne i zawodowe3) Stypendium Prezesa Rady Ministrów4) Stypendium Fundacji Świętego Mikołaja5) Stypendium Rozwiń Skrzydła6) Stypendium Nie zagubić talentu7) Stypendium Fundacji Banku Spółdzielczego i Stowarzyszenia Rozwoju Edukacji

Odpowiedz na kilka pytań dotyczących liceum ogólnokształcącego

Subtitle here

Przejdź do QUIZU

Sprawdź co wiesz o

Liceum Ogólnokształcącym profil humanistyczny

Pamiętaj, że wśród podanych odpowiedzi tylko jedna jest poprawna :-)

Pytanie 1

Ile lat trwa nauka w liceum ogólnokształcacym?

trzy lata

pięć lat

cztery lata

Dalej

Dobrze!

Pytanie 2

Absolwentka klasy humanistycznej Zespołu Szkół w Lubaczowie ukończyła:

Szkołę Filmową w Łodzi

Szkołę Główną Handlową w Warszawie

Akademię Sztuk Teatralnychw Krakowie

Dalej

Dobrze!

Pytanie 3

Uczeń klasy humanistycznej, przedstawił uwspółcześnioną wersję portretu:

Adama Mickiewicza

Tadeusza Kościuszki

Juliusza Słowackiego

Dalej

Dobrze!

Pytanie 4

W klasie humanistycznej narodził się pomysł na tworzenie audycji radiowych z cyklu: „Młodzi…, o młodych…, dla młodych…” , które można usłyszeć w wykonaniu młodzieży Zespołu Szkół w Lubaczowie w:

Radiu ZET

Radiu RMF

Katolickim Radiu Zamość

Dobrze!

Dalej

SUPER!

Zadanie ukończone!

Dalej

Na kolejnym slajdzie znajdziesz nazwy kwalifikacji zdawanych w poszczególnych technikach. Połącz każdą kwalifikację z odpowiednim technikum klikając w pojawiającąsię łapkę.

technikumgeodezyjne

technikumbudowlane

technikum informatyczne

technikumhotelarstwa

technikum mechaniczne

Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych,wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

Obsługa magazynów

Organizacja i kontrola robót budowlanychoraz sporządzanie kosztorysów

Admonistracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnychi lokalnych siecikomputerowych

Prowadzenie dokumentacjiw jednostce organizacyjnej

Obsługa gości w obiekcie świadczącymusługi hotelarskie

technikumLogistyczne

technikumEkonomiczne

Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Brawo!!!!! Kliknij w dłonie aby przejść do kolejnego slajdu.

Sprawdź

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610

Liczby ciągu Fibonacciego wskażą Ci drogę przez labirynt.Klikaj w kolejnecyferki!

setTimeout(function() { document.getElementsByClassName('icon-close')[0].click() }, 10); document.getElementById('genially-view-modal').style.visibility = "hidden"; var bon = document.querySelectorAll(".bon"); var pabon = document.querySelectorAll(".pabon"); var scorebon = 0; var scorepabon = 0; var BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (BON.getAttribute("id") == null) { BON = document.getElementById('bon').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } var PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; if (PASBON.getAttribute("id") == null) { PASBON = document.getElementById('erreur').parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode.parentNode; } for (var i = 0; i

Nasz detektyw w pracowni matematycznej natknął się na interaktywną gazetkę o ciągu Fibonacciego

Znajdź dwa interaktywne przyciski na tablicy

Aby przejść dalej musisz wykonać trudne zadanie budowlańca. Przejdź do niego przez okno starych ruin...

Piramida

Un jeu d'RV

Gratulacje!!!!!!Właśnie zdobyleś certyfikat upoważniający do wpisania piątki z dowolnie wybranegoprzez siebie przedmiotu .Certyfikat będzie ważnytylko we wrześniu 2021 roku.

Podgląd certyfikatu

Wyślij swoje dane - certyfikat otrzymasz we wrześniu na pierwszym spotkaniuz wychowawcą

Faraon zbudował swoją piramidę po lewej stronie, ale nie jest zadowolony z wynikui prosi o przeniesienie jej na środek lubna prawą stronę.Jest jednak zasada, której należy przestrzegać: każdy kawałek piramidy można postawić tylko na większym elemencie, czy dasz radę?

Gratulacje !!!