Want to make creations as awesome as this one?

No description

More creations to inspire you

Transcript

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu

Eucharystia

dzień trzeci

Zapraszamy na trzeci dzień rekolekcji!Chcemy pokonywać zniechęcenie,niewiedzę i obojętność wobectajemnic naszej wiary!Największą z nich jestEUCHARYSTIA!

Modlitwa

Otwartość serca tosposób na dobrespotkanie z Bogiem!

Łaska

Niewidzialna łaska jako dar od Bogadodaje nam siły, by zdobyć to,czego nam najbardziej w życiu potrzeba!Posłuchaj, dlaczego łaska jest tak ważna!

Otwartość na łaskę

To ciekawe, jaką postawę może mieć człowiek wobec daru od Boga.Posłuchaj siostry Natalii!

Przygotowanie darów

W tej części Mszy świętej są obecni Aniołowie, Maryja i Święci. My składamy na ołtarz nasze prośby, dziękczynienia, intencje. Chcemy, aby Bóg przyjął te dary i zamienił je w sakrament Eucharystii - czyli swojej OBECNOŚCI!

Przeistoczenie

Oto wielka Tajemnica wiary

"To jest ciało moje... to jest krew moja!" Pan Jezus umiera za nas na ołtarzu! To się dzieje zawsze, niezależnie czy wierzysz w to, czy nie. Prawdziwe Ciało Jezusa jest obecne pod postacią chleba! Choć to niewidoczne dla naszych oczu, mamy jeszcze "oczy duszy", które mogą zobaczyć, że ten Chleb jest pokarmem dającym nieśmiertelność!

Co dzieje się po Mszy świętej ?

Zastanów się, czy do końca rozumiesz, co dzieje się na Mszy świętej?Popatrz, co jest ważne i dlaczego Msza święta wpływa na nasze życie!

Uczestnictwo we Mszy świętej w domu

Transmisja telewizyjna, to często jedyna możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej!Aby było ono właściwe posłuchaj, na co należy zwrócić uwagę!

Modlitwa na zakończenie

To koniec rekolekcji!Ale to jednocześnie począteknowego życia z Bogiem!Mamy nadzieję, żezobaczyłeś to,co niewidoczne dla oczu!