Want to make creations as awesome as this one?

אוכלוסיות של חנ''מ

Transcript

פרופ' אבי לויד’’ר אסתר כלפוןד’’ר קולושי-מינסקר ענבלד"ר כרמית גלד’’ר יניב ביטוןד"ר מירה טנצר

למד"ן

מרכז ללמידה מותאמת דיגיטלית ונגישה בשאנן

סביבות למידה דיגיטליות של סגל המרצים

פרופ' אבי לוינשיא המכללה

"רוח חדשה נושבת,נישאת על חלום, שהולך ומתממש.אני שמח וגאה להיות שותף למכללה,שאימצה קטר, המונע מאנרגיה אטומיתוהמושך אחריו קרונות רבים,שהולכים ומשתבחיםככל שנוסעים על מסילת העתיד."

למד"ן

מרכז ללמידה מותאמת דיגיטלית ונגישה בשאנן

קישורים

הדרכות וסדנאות

רשימת הדרכות וסדנאות

אקלים חברתי בכיתה משלבת

מחקר איכותני

סדנת כתיבה

מאריתמטיקה לאלגברה

היבטים נוירופיזיולוגיים

מחקר כמותי

פדגוגיה מתקדמת בלמידה דיגיטלית

מתמטיקה וסטטיסטיקה

רוצחות וקורבנות

מארז אתרים למורים להיסטוריה בחמ"ד

משטרים טוטליטריים

יום עיון לקראת יום השואה תשפ"א

חי וצומח

שימור זיכרון השואה והגבורה

דור שני

אדם וסביבה

הוראה מתקנת בקריאה וכתיבה

הוראה מתקנת בקריאה וכתיבה

התפתחות המושגים המתמטיים

ד’’ר סטלה גידלביץ

תזונה בגיל הרך

דידקטיקה א

הפרעות שפה בבי"ס יסודי

דוקטורנטית

Methodology B

דוקטורנטית

מבוא לעת החדשה המוקדמת

תחביר, הבעה וטקסט ב'

דוקטורנטית

חינוך בגיל הרך בעולם דיגיטלי

דוקטורנטית

תפקוד ומערכות חוש בילדות

מתמטיקה