Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

25 years of independent Georgia / ed. Nodia Gia. Tbilisi : Konrad-Adenauer-Stiftung ; Ilia State University, 2016. 236 p.


Приблизно чверть століття тому, Грузія почала будувати нову націю та нову державу. Видання присвячене питанням нації, побудові демократії в Грузії, еволюції цивільного суспільства, економічного розвитку, ролі і місцю Грузії в новій міжнародній системі після холодної війни.

Джанашиа Н. С., Мачавариани Е. М., Сургуладзе М. К. Грузинская рукописная книга. Рукописная книга в культуре народов Востока : очерки. Кн. 1 / О. Ф. Акимушкин и др. Москва : Глав. ред. восточ. лит., 1987. С. 176-203.

Колективна праця, присвячена східному рукопису як явищу культури. У нарисі знайшла своє відображення рукописна традиція народів Сходу в усьому її різноманітті, починаючи з найдавнішого періоду до ХХ ст.

Мамиствалишвили Э. Грузинские евреи (с эпохи античности до 1921 г.). / Г. Гамбашидзе. Тбилиси : Museum of history of Jews of Georgia, 2011. 404 с.


VII том «Трудов» Музею історії євреїв Грузії ім. Д. Баазова присвячений 2600-річної історії спільного проживання грузин і євреїв в Грузії і творцям цієї історії - грузинам і грузинським євреям.


История Грузии с древнейших времен до 60-х годов ХІХ века : учеб. пособие / Н. А. Бердзенишвили и др. Тбилиси, 1962. 253 с.


осново
й
фундаментальн
ог
о
тр
у
да
,
необходимого
для
лиц
,
желающих
бо-
лее
глубоко
ознакомиться
с
историей
Грузии
.
осново
й
фундаментальн
ог
о
тр
у
да
,
необходимого
для
лиц
,
желающих
бо-
лее
глубоко
ознакомиться
с
историей
Грузии
.
осново
й
фундаментальн
ог
о
тр
у
да
,
необходимого
для
лиц
,
желающих
бо-
лее
глубоко
ознакомиться
с
историей
Грузии
.
осново
й
фундаментальн
ог
о
тр
у
да
,
необходимого
для
лиц
,
желающих
бо-
лее
глубоко
ознакомиться
с
историей
Грузии
.
бширный
историче-
ск
ий
материал
бширный
историче-
ск
ий
материал

Великий історичний матеріал став основою фундаментальної праці для бажаючих більш глибоко ознайомитися з історією Грузії.

Чапичадзе З. История Грузии: популярные данные из европейских источников от этноистории Кавказа и ее роли в европейкой цивилизации. Тбилиси : Print House Damani, 2016. 287 с.


Видання містить дані про етноісторію Кавказу та її роль в європейській цивілізації.

Абакелия Н. Миф и ритуал в Западной Грузии. Тбилиси: Мецниереба, 1991. 152 с.

У монографії на основі аналізу етнографічного матеріалу, археологічних даних, писемних пам'яток і фрагментів, збережених античними авторами, реконструюється ритуально-міфологічна система Західної Грузії.

Микава Н. Грузии сыны. Москва: Молодая гвардия, 1961. 615 с. (Жизнь замечательных людей. Серия биографий.).


Історія грузинського народу, народу давньої культури і славних традицій, налічує безліч чудових діячів, про життя яких цікаво і повчально дізнатися читачам. У книзі вміщено 29 біографій, які розкривають найбільш важливі моменти історії і культури грузинського народу.

Лэнг Д. Грузины. Хранители святынь. Москва : Центрполиграф, 2008. 223 с. (Загадки древних цивилизаций).


Відомий англійський вчений, на основі археологічних звітів і матеріалів історичних досліджень відтворює релігійні уявлення, побут давніх племен, що населяли територію Грузії. Науковець веде своє оповідання з глибини століть до періоду, який вважається золотим століттям в історії Грузії.