Want to make creations as awesome as this one?

En kort beskrivelse av kurs med Carl Størmer

Transcript

utforsk pyramideprinsippet

LÆR Struktur og effektiv kommunikasjon

lese mindre, forstå mer og ta bedre beslutninger

Om elæringskurset

FAQ

CASE

om oss

lær struktur!

kontakt oss

Loading…

Pyramideprinsippet forklart

Lær gullstandarden for alle lederkonsulenter. Pyramideprinsippet gir deg superkrefter som tenker og formidler. Etter vårt kurs vil dine dine kollegaer og ledere lese mindre, forstå mer og ta bedre beslutninger.

Stol

Sofa

Bord

Møbel

Gjester

Menn

Kvinner

Bake

Heve

Elte

Steke

Prosess

Trafikk-lys

Rød

Grønn

Puslespill

De beste

NRK

itunes

HBO

Rangering

Gul

Si det viktigste først

KURSVIDEO: Se eksempel på kursvideoer fra kurset i struktur og effektiv kommunikasjon.

Utdypning

Sammendrag

Oversikt

Logiske rekkefølger

Uten gap/overlapp

Trafikk-lys

Gul

Rød

Grønn

kontakt oss

Loading…

Sammendrag - å trekke essensen ut av flere påstanderpå et lavere nivå. Kalles i blant "syntese" som er det motsatte av analyse. En god syntese trekker essensen ut av påstandene på nivået under. Hvis nivå to hevder at selskapet taper penger, folk slutter og kundene rømmer, er syntesen antagelig at selskapet sliter eller er i ferd med å gå konkurs. Eller at selskapet må ta grep for å overleve. Unngå gjetning. Sammendrag er viktig fordi det sparer en mottaker en mottaker fra å måtte gjette på hva en avsender vil fortelle med en gruppering. Hundre lesere vil alle skape sin egen tolkning av hva en gruppering forsøker å fortelle. Ved å gjøre syntesen eksplisitt, tar avsender kontroll på tolkningen og sparer leseren for arbeid og feiltolkning.

Utdypning. Dette er analysen der du bryter en påstand ned i mindre deler. Ofte er det lurt å finne ut hvilket spørsmål som flyter ut av en påstand for så å finne ut hvordan du kan svare på spørsmålet. Ofte er spørsmålet enten hvorfor eller hvordan. Hvorfor besvares ofte med grunner -- i rangert rekkefølge. Hvordan besvares ofte med en beskrivelse av en prosess,organisert i tid; først gjør du slik, så gjør du slik etc. Se en video her

Nyttig når man skal vise en trend eller organisere aktiviteter. Prosess, også kjent som tidsakse, er nyttige hvis du svarer på et hvordan-spørsmål. Dette er nyttig hvis du f.eks. lister opp ting man skal gjøre eller skal gi en instruksjon. Ved å gruppere handlinger som bidrar til den samme prosessen, blir det lettere å finne den riktige rekkefølgen på handlingene.F.eks.Hvis du f.eks. skal bake et brød, elter først ingediensene sammen til en deig. Deretter lar du deigen heve, og til slutt skal den stekes. De tre stegene bidrar alle til den samme prosessen, nemlig et ferdig brød. Under eltingen ligger elementene du skal ha i deigen, og denne listen kan følge en annen rekkefølge, f.eks. et puslespill av biter som må på plass for å lage en deig som kan eltes. Brødbaking skjer i tre steg (tidsakse, svarer på spørsmålet hvordan). Elte en deigLa deigen heveStek deigen.

Nyttig når man skal se hvordan ting henger sammen. Puslespill/system, brukes når man lister opp elementer som tilsammen utgjør en helhet, f.eks. planeter i et solsystem. Rekkefølgen kan være basert på konvensjon (som f.eks. alfabetet), eller på plassering. Ser man på et kart kan man gå fra venstre til høyre, eller når det gjelder solsystemet, fra solen og utover: Mercur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus og Pluto (på engelsk My Very Eager Mother Just Served Us Pizza). Alt som kan visualiseres kan organiseres som et puslespill.

Rangert rekkefølge er nyttig når noe rangeres på et felles attributt/egenskap. En slik rekkefølge brukes på Googles søkeresultater, rekkefølge på de beste restaurantene, eller de dyreste vinene. Vi rangerer ting hele tiden og dette er nyttig når ting skal sammenliknes eller prioriteres.

Tenk på pyramiden som et familietre med flere nivåer. Foreldreideen på toppen er en sammendragningav ideene den hviler på. Barna på nivå 2 har noe til felles. Alle ideer på samme nivå er i logisk rekkefølge

Uten gap eller overlapp, ofte kalt GUKU (gjensidig utelukkende, kollektivt uttømmende), ellerMECE (mutually exclusive, collectively exhaustive), er en logisk test for grupperinger. En robust gruppering vil ha tydeligere avgrensninger og elementene i grupperingen vil tilsammen utgjøre alleelementene som kreves for å beskrive en helhet. F.eks. Hvis to personer skal vaske en leilighet med stue, soverom, kjøkken og bad, kan en arbeidsfordeling være: Pål vasker stue og kjøkkenEva vasker bad og soverom.Listen over er uten gap (alle rom blir vasket) eller overlapp (ingen rom blir vasket to ganger)Denne listen har gap fordi kjøkkenet ikke er med:Pål vasker stue og kjøkkenEva vasker bad og soverom.Denne listen har overlapp fordi stuen blir vasket av begge:Pål vasker stue og kjøkkenEva vasker bad, stue og soverom.Denne listen har både gap (soverommet blir ikke vasket) og overlapp (kjøkken blir vasket to ganger):Pål vasker stue og kjøkkenEva vasker bad, kjøkken og soverom

Case: Norges vassdrag- og energidirektorat

Før

Før NVEs analyseavdeling tok kurset i struktur og effektiv kommunikasjon, skrev de tradisjonelle rapporter med intetsigende overskrifter og innholdsfortegnelser. Rapportene var ikke ikke laget for en travel leser:For lange. Rapportene er ofte over 100 sider fordi skriveren har blitt påtvunget en mal som gjør det umulig å fortelle en historie eller følge materiens indre logikk. "Form styrer innhold".Fragmentert.Rapporten hoppet frem og tilbake mellom ulike tema, noe som gjør det umulig for en leser å danne seg et overblikk. Tilfeldig rekkefølge. Uten logisk struktur blir teksten uten prioritert rekkefølge og det viktigste dukker ofte opp helt til slutt. Ikke skumlesbart. Spekket med intetsigende overskrifter av typen "Mål" er leseren fratatt muligheten til å få overblikket ved å skumlese rapporten. Her tvinges leseren ned i stoffet. Kjedelige. Malbaserte rapporter er ofte dørgende kjedelige fordi de ikke har noen historie. Leseren sliter med å holde interessen.

Etter

I denne rapporten fra 2019 har NVE endret hvordan de formidler. Nå løftes konklusjonene opp i overskriftene, og leseren føler seg godt ivaretatt. Kortere. Innholdet styrer formen og rapporten er på under 40 sider. Strukturert.Rapporten samler alt som handler om det samme på samme sted og mottakeren trenger ikke hoppe frem og tilbake for å få med seg hva som er viktig. Logisk rekkefølge. Med en god struktur forstår leseren umiddelbart hvordan stoffet er organisert og kan konsentrere seg på det skriveren forsøker å si. Skumlesbart. Overskriften bærer mening og speiler essensen av brødteksten på en måte som hjelper leseren til å prioritere det som er mest relevant. Interessant. Rapporten gir leseren overblikket og forteller en spennende historie som leseren trekkes inn i.

NVE sendte 25 analytikere på kurs i struktur med Carl Størmer.

I 2016 tok NVEs analyseavdeling et todagers kurs med Carl Størmer. I etterkant hadde de en heldagsworkshop med Størmer i forbindelse med et spesifikt oppdrag og de repeterte også prinsippene fra kurset med forankring i ledergruppen. Etter kurset skrev de rapporter som var kortere, mer engasjerende og lettere å forstå. Eksemplet ser du under. Rapporten til venstre er en typisk statlig rapport på 100 sider, skrevet før kurset. Rapporten til høyre er skrevet etter at ferdighetene fra kurset var implementert i avdelingene. Her ser vi en ny bevissthet om å løfte frem budskapet, og ved å lese innholdsfortegnelsen forstår man umiddelbart hvordan avsender har tenkt.

ta kontakt!

Loading…

Kortere.Strukturert. Forståelig.Skumlesbar.Interessant.

Klikk her for å ta kontakt

Loading…

utforsk pyramideprinsippet

finn ut mer...

Et elæringskurs i struktur og effektiv kommunikasjon med Carl Størmer. Passer for analytikere, utredere, konsulenter og beslutingstakere i privat og offentlig sektor.

Syv timer med intens elæring ELLER FYSISKE KURS MED CARL STØRMER

Bli bedre til å motta, bearbeide og formidle komplekse problemstillinger.Lær å tenke strukturert, komme raskere til poenget, skrive på en måte som kan skumleses og fortelle historier som engasjerer ditt publikum. Etter dette kurset vil du ikke jobbe raskere, men dine mottakere vil bruke mindre tid på å ta bedre beslutninger.

Jazzcode AS er et lite Oslobasert selskap der Carl Størmer tilbyr kurs, foredrag og workshops. I løpet av pandemien har vi utviklet et effektivt elæringskurs som vi nå tilbyr til bedrifter i privat og offentlig sektor. Mer info på Jazzcode.no

MAXIMIZE on CLICK TO 100% WIDTH TO BE PLACED ON TOP OF AND GROUPED WITH AN OBJECT

https://scape.enepe.fr/couteau-suisse.html

MAXIMIZE ON CLICK TO 100% HEIGHT TO BE PLACED ON TOP OF AND GROUPED WITH AN OBJECT

MAXIMIZE WITH DOUBLE-CLICK TO 100% WIDTH TO BE PLACED ON TOP OF AND GROUPED WITH AN OBJECT

MAXIMIZE WITH DOUBLE-CLICK TO 100% HEIGHTTO BE PLACED ON TOP OF AND GROUPED WITH AN OBJECT

Maximiser Template