Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zespół Szkół Rolniczych

Białymstoku

WIRTUALNY

w

Internat

Warsztaty szkolne

SZKOŁA

INTERNAT

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PROJEKTY

KOMPLEKS SPORTOWY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

KontaKT

INTERNAT

Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstokujest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą. Obecny gmach powstał w 1955 roku.W budynku przewidziano 150 miejsc dla ucznióww czteroosobowych pokojach.

BAZA INTERNATUPokojeStołówka i kuchniaPokój cichej naukiPracownia komputerowaPokój wychowawcówSala konferencyjnaŚwietlicaSala plastyczna

Wirtualnyspacer

Młodzieżowa Rada Internatu

Młodzieżowa Rada Internatu1. Kim jesteśmy? Młodzieżowa Rada Internatu działa w internacie od wielu lat. To tzw. samorząd internatu.Co roku na przełomie września i października odbywają się wybory do zarządu MRI. Każda grupa w internacie wystawia swoich kandydatów, którzy po wygraniu wyborów aktywnie działają na rzecz całej społeczności internatu. Wymagania wobec członków są szczególne, od zaangażowania i zdolności organizacyjnych po chęć niesienia pomocy.2. Na czym polega nasza działalność?• Spotykamy się kilka razy w miesiącu, aby porozmawiać, wymienić poglądy, zaproponować nowe pomysły,• Organizujemy szereg imprez np. Otrzęsiny klas pierwszych, Andrzejki, Mikołajki, Kolację Wigilijną, Walentynki, Pożegnanie Maturzystów i inne,• Z zaangażowaniem pomagamy sobie nawzajem i tym, którzy nas potrzebują,• Włączyliśmy się w akcję zbierania plastikowych nakrętek, które przekazujemy potrzebującym z naszego miasta,• Jesteśmy też „strażnikami porządku” w internacie - zajmujemy się prowadzeniem corocznego konkursu czystości. Zachęcamy naszych kolegów i koleżanki do stałego utrzymywania czystości w pokojach i walki o nagrody w konkursie.

SZKOŁA

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku funkcjonuje nieprzerwanie od 1946 roku.

Wirtualnyspacer

Pracownie ogólnokształcące

Dyrekcja

KołaZainteresowań

Biblioteka

Rekrutacja2022/23

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów, której przedstawiciele są wybierani w demokratycznych wyborach.W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy mają w nim swoich przedstawicieli tzw. Przewodniczących Klas. Zebrania Samorządu organizowane są zazwyczaj co dwa miesiące, a w razie potrzeby nawet częściej. W samorządzie funkcjonują sekcje:DekoracyjnaInformacyjno – dziennikarskaRadiowęzełCharytatywnaOprócz tego jesteśmy otwarci na WASZE pomysły i propozycje! Zapraszamy wszystkich do dyskusji i współpracy w tworzeniu NASZEJ SZKOŁY!

KOMPLEKS SPORTOWY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

BAZA:hala do gier zespołowych hala do lekkiej atletyki (skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą) czterotorowa bieżnia ze skocznią w dali do trójskokudwie nowoczesne siłownie sauna, sala do aerobiku zespół boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego korzystamy również ze stadionu lekkoatletycznego BOSiR Białystok

Wirtualnyspacer

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

CKZ to zaplecze kształcenia zawodowowegow Zespole Szkół Rolniczych.

Wiesz, że Zespół Szkół Rolniczych to Twoje miejsce na ziemi.Nie wiesz tylko, który wybrać kirunek?Nie ma problemu!Zrób Quiz i dowiedz się, jaka przyszłość jest Ci pisana!

Szklarnia

Pracownia produkcji rolniczej

Warsztaty

Pracowniezawodowe

Wirtualnyspacer

SZKLARNIA

Szklarnia to nowoczesny obiekt powstały w 2007 roku.Wyposażona jest w nowoczesne nawadnianie, ogrzewaniei wentylację.Ucznowie podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych korzystają z:700m2 powierzchni ćwiczeniowo - dydaktycznejszklarni parapetowej na 15000 roślinszklarni ziemnej na 500 roślinpracowni produkcji roślinnej

PRACOWNIA PRODUKCJI ROLNICZEJ

W gospodarstwie mieszka:40 krów1 koń6 owiecGospodarstwo liczy:54 ha zbóż14 ha łąk120 ha lustra wody stawów rybnychPark maszynowy :ciągnik New Hollandciągnik John Deereciągnik Zetor Proximasiewnik pneumatyczny Kvernelandsiewnik zbożowy Polonezkombajn zbożowy John Deerekombajn zbożowy Sampokosiarka dyskowa Samaszprzetrząsaczo-zgrabiarka Samasz

WARSZTATY

Warsztaty mieszczą się w nowo wybudowanym budynku, opowierzchni użytkowej około 2800 m2. Uczniowie będą korzystać z :pracowni agrotroniki z zapleczempracowni pojazdów z zapleczempracowni obróbki mechanicznejpracowni odnawialnych źródeł energiipracowni egzaminacyjnej z zapleczempracowni obróbki ręcznejhali napraw maszyn i pojazdówhali diagnostyki urządzeń ochrony roślinhali diagnostyki pojazdówmyjni pojazdów i maszyn rolniczychstolarni, kuźni, spawalniplacu manewrowego do nauki jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem

PRACOWNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

11590085

JĘZYKPOLSKI

JĘZYKIOBCE

HISTORIAIWOS

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

FIZYKAICHEMIA

MATEMATYKA

PEDAGODZYIDORADCAZAWODOWY

GALERIA KADRY SZKOŁY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNEIKATECHEZA

Szkoła posiada nowoczesne sale lekcyjne sukcesywnie remontowane i wyposażane w sprzęt multimedialny i pomoce naukowe.

BIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna w swoich zasobach posiada obecnie ok 28 tys. woluminów.Są to książki z różnych dziedzin, począwszy od lektur szkolnych, literatury pięknej, beletrystyki po książki popularnonaukowe.W czytelni szkolnej znajduje się centrum multimedialne wyposażonew komputery, ksero oraz projektor, z którego korzystają uczniowie.

KOŁA ZAINTERESOWAŃ

info

SzkolneKołoHistoryczne

info

KołoFotograficzne"FOTOKULTURA"

Koło rozpoczęło działalność na początku 2012r. Młodzieżą opiekują się Agnieszka Gobiec i Agnieszka Haponik.Uczniowie należący do koła rozwijają swój talent biorąc udział:w kursach fotograficznych, prowadzonych przez profesjonalnego fotografa;warsztatach fotograficznych z zakresu kompozycji, korekcji błędnego naświetlania w programach graficznych, wykorzystania światła zastanego, zasady trójpodziału, wywoływania filmów w ciemni itp.;w plenerach fotograficzno – krajoznawczych połączonych z warsztatami artystycznymi;w projekcie "Na szlaku do smaku - podlaski szlak kulinarny";w licznych konkursach fotograficznych.

KołoPCK

Szkolne Koło PCK organizuje akcje krwiodawstwa w szkole.Od wielu lat bierzemy udział w programie "Twoja krew moje życie".Prowadzimy zbiórkę żywności dla potrzebujących we współpracy z Podlaskim Oddziałem PCK. Cyklicznie organizujemy zawody pierwszej pomocy, bierzemy udział w olimpiadzie dotyczącej zdrowego stylu życia, wyjeżdżamy na letnie 2 tygodniowe obozy organizowane przez PCK.

KołoPlastyczne

KołoTeatralne

TeatralneKołoRatunkowe

Wolontariat

KołoGier Komputerowych

KącikMaturzysty

KołoGeograficzne

Uczniowie naszej szkoły mogą dodatkowo rozwijać swoje zdolności w ramach dodatkowych kół zainteresowań i zajęć dodatkowych.

PRACOWNIE ZAWODOWE

PSZCZELARZ

WETERYNARIA

INFORMATYKA

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

ROLNICTWO

MECHANIZACJA IAGROTRONIKA

TURYSTYKA

NIE MOGŁEŚ UCZESTNICZYĆW WIRTUALNYCH DNIACH OTWARTYCH?ZAPRASZAMY !

GALERIA KADRY SZKOŁY

Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSR posiada nowoczesne zaplecze do nauki praktycznej zawodu sukcesywnie remontowane i wyposażane w sprzęt multimedialny i pomoce naukowe.

WIRTUALNE DNI OTWARTE

„ Rolnik i PszczelarzLIVE”

„InformatykaLIVE”

"Architektura krajobrazuLIVE"

„ TurystykaLIVE”

„Mechanizacja Rolnictwai AgrotronikaLIVE"”

„WeterynariaLIVE”

„ Szkoła Mistrzostwa SportowgoLIVE"

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE EUROPEJSKIEJ I MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI I WSPÓŁPRACY:

2019-2021 projekt staży uczniowskich w ramach programu ERASMUS+ "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja".2019-2020udział w projekcie ,,Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu”.2017-2018 projekt staży uczniowskich w ramach programu PO WER „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”.2012 - we współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu uczniowie wzięli udział w praktykach zawodowych w Grecji.2010-2012 projekt w ramach Comenius „Uczenie się przez całe życie, w drodze do europejskiej szkoły przyszłości”. Partnerami były szkoły z Turcji, Francji, Rumunii i Niemiec.2003-2005 projekt "Europa na wspólnej łodzi" w ramach Socrates-Comenius z uczniami z Niemiec i Włoch.

W 2012 roku we współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w praktykach zawodowych w Grecji.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w projekcie ,,Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu” połączonym z wyjazdem szkoleniowym do Danii w celu poznania dualnego systemu kształcenia zawodowego realizowanego w tym kraju – sierpień 2019 i styczeń 2020 r

OBECNE PROJEKTY KRAJOWE:

"EKOczynni"„Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w ZSR""Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”„Ekocentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”Akademii CISCOIT Szkoła„Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”„Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”„Aktywna tablica”„Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”"Szkolny Klub Sportowy"Projekt "BACZYŃSKI"

Szkoła korzysta z Funduszy i programów unijnych:1. Projekt w ramach Funduszy Europejskich „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w ZSR". Więcej dowiesz się z naszej strony internetowej - projekt_rozbudowa_modernizacja2. "Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej” projekt realizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.3. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” projekt realizowany przez PPH Erra Sp.z o.o i MEN w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

„Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” projekt realizowany przez BFKK.

Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

1. „Ekocentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie BOF w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.2. „Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”

Szkoła bierze udział w programie szkoleniowym Akademii CISCO tworzenia sieci komputerowych.

"EKOczynni" ogólnopolski projekt działań ekologicznych.

W ramach programuMinisterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w szkole realizowane są zajęcia dodatkowe z siatkówki, lekkoatletyki i piłki ręcznej.

Projekt "Baczyński" skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych polskich i polonijnych.Celem projektu jest upamiętnienie setnej rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego poprzez prezentowanie twórczości poety oraz innych przedstawicieli pokolenia Kolumbów.