Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zespół Szkół Rolniczych

Białymstoku

WIRTUALNY

w

Internat

Warsztaty szkolne

SZKOŁA

INTERNAT

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

PROJEKTY

KOMPLEKS SPORTOWY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

KontaKT


SZKOŁA

Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku funkcjonuje nieprzerwanie od 1946 roku.

Pracownie ogólnokształcące

Dyrekcja

Koła

Zainteresowań

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów, której przedstawiciele są wybierani w demokratycznych wyborach.

W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy mają w nim swoich przedstawicieli tzw. Przewodniczących Klas. Zebrania Samorządu organizowane są zazwyczaj co dwa miesiące, a w razie potrzeby nawet częściej. W samorządzie funkcjonują sekcje:

 • Dekoracyjna
 • Informacyjno – dziennikarska
 • Radiowęzeł
 • Charytatywna

Oprócz tego jesteśmy otwarci na WASZE pomysły i propozycje! Zapraszamy wszystkich do dyskusji i współpracy w tworzeniu NASZEJ SZKOŁY!

Rekrutacja

2023/24

Wirtualny

spacer

Biblioteka

Nauczyciele

PRACOWNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

11590085

JĘZYKI

OBCE

HISTORIA

I
WOS

MATEMATYKA

BIOLOGIA

GEOGRAFIA

FIZYKA

I
CHEMIA

PEDAGODZY

I
DORADCA
ZAWODOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

I
KATECHEZA

JĘZYK

POLSKIBIBLIOTEKA

Biblioteka szkolna w swoich zasobach posiada obecnie ok 28 tys. woluminów.

Są to książki z różnych dziedzin, począwszy od lektur szkolnych, literatury pięknej, beletrystyki po książki popularnonaukowe.
W czytelni szkolnej znajduje się centrum multimedialne wyposażone
w komputery, ksero oraz projektor, z którego korzystają uczniowie.KOŁA ZAINTERESOWAŃ

info

Szkolne

Koło
Historyczne

info

Koło

Fotograficzne
"FOTOKULTURA"


Koło rozpoczęło działalność na początku 2012r. Młodzieżą opiekują się Agnieszka Gobiec i Agnieszka Haponik.

Uczniowie należący do koła rozwijają swój talent biorąc udział:

 • w kursach fotograficznych, prowadzonych przez profesjonalnego fotografa;
 • warsztatach fotograficznych z zakresu kompozycji, korekcji błędnego naświetlania w programach graficznych, wykorzystania światła zastanego, zasady trójpodziału, wywoływania filmów w ciemni itp.;
 • w plenerach fotograficzno – krajoznawczych połączonych z warsztatami artystycznymi;
 • w projekcie "Na szlaku do smaku - podlaski szlak kulinarny";
 • w licznych konkursach fotograficznych.Koło

PCK


Szkolne Koło PCK organizuje akcje krwiodawstwa w szkole.

Od wielu lat bierzemy udział w programie "Twoja krew moje życie".

Prowadzimy zbiórkę żywności dla potrzebujących we współpracy z Podlaskim Oddziałem PCK.

Cyklicznie organizujemy zawody pierwszej pomocy, bierzemy udział w olimpiadzie dotyczącej zdrowego stylu życia, wyjeżdżamy na letnie 2 tygodniowe obozy organizowane przez PCK.


Koło

Plastyczne

Koło

Teatralne

Teatralne

Koło
Ratunkowe

Wolontariat


Od wielu lat w Zespole Szkół Rolniczych działa Szkolne Koło Wolontariatu, które podejmuje różne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,
ale najbliższa naszemu sercu jest pomoc potrzebującym uczniom naszej szkoły. Jest to pomoc zarówno finansowa, jak i w postaci żywności,
czy zakupu biletów. W czasie zdalnej nauki finansowaliśmy uczniom dostęp do Internetu, by mogli korzystać z nauki zdalnej.

Każdego roku przygotowujemy prezenty świąteczne, ponieważ pragniemy, aby każdy uczeń bez względu na sytuację poczuł magię świąt.

Realizacja tych ambitnych celów wymaga nakładów finansowych, w związku z tym w trakcie całego roku szkolnego podejmujemy następujące działania:

 1. Organizujemy andrzejkowy kiermasz ciast.
 2. Wykonujemy i sprzedajemy stroiki świąteczne.
 3. Organizujemy inne wydarzenia, które przynoszą dochód dzięki towarzyszącym im działaniom, np. Święto liczby π, dyskoteki szkolne.
 4. Młodzież w ramach wolontariatu organizuje zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt, sadzi kwiaty pod Białostockim Centrum Onkologii.

W naszych działaniach wspiera nas również Rada Rodziców i prywatni sponsorzy.

Koło Gier Komputerowych

Koło

Geograficzne

Maratony
Maturalne

SKS


W naszej szkole realizowany jest Program SKS - Szkolny Klub Sportowy.

Program jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W szkole funkcjonują 4 grupy uczniów objęte programem. Zajęcia odbywają się w grupach 15 osobowych 2 razy w tygodniu. Każda jednostka treningowa trwa 60 minut.

Nauczycielami pracującymi w programie są: Magdalena Żynel (lekkoatletyka, piłka siatkowa), Marta Aponiewicz (piłka siatkowa, aerobik), Robert Kierman (futsal) oraz Bogusław Bobka (piłka ręczna).

Koło

filmowe
KOMPLEKS SPORTOWY SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

BAZA:
 • hala do gier zespołowych
 • hala do lekkiej atletyki (skok wzwyż, skok o tyczce, pchnięcie kulą)
 • hala do gry w tenisa stołowego
 • czterotorowa bieżnia ze skocznią w dal i do trójskoku
 • dwie nowoczesne siłownie
 • sauna, sala do aerobiku
 • zespół boisk zewnętrznych do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego
 • korzystamy również ze stadionu lekkoatletycznego BOSiR Białystok

Wirtualny

spacer
INTERNAT

Internat Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku

jest koedukacyjną placówką opiekuńczo – wychowawczą. Obecny gmach powstał w 1955 roku.
W budynku przewidziano 150 miejsc dla uczniów
w czteroosobowych pokojach.

BAZA INTERNATU
 • Pokoje
 • Stołówka i kuchnia
 • Pokój cichej nauki
 • Pracownia komputerowa
 • Pokój wychowawców
 • Sala konferencyjna
 • Świetlica
 • Sala plastyczna

Wirtualny

spacer

Młodzieżowa Rada Internatu

Młodzieżowa Rada Internatu

1. Kim jesteśmy? Młodzieżowa Rada Internatu działa w internacie od wielu lat. To tzw. samorząd internatu.
Co roku na przełomie września i października odbywają się wybory do zarządu MRI. Każda grupa w internacie wystawia swoich kandydatów, którzy po wygraniu wyborów aktywnie działają na rzecz całej społeczności internatu. Wymagania wobec członków są szczególne, od zaangażowania i zdolności organizacyjnych po chęć niesienia pomocy.

2. Na czym polega nasza działalność?
• Spotykamy się kilka razy w miesiącu, aby porozmawiać, wymienić poglądy, zaproponować nowe pomysły,
• Organizujemy szereg imprez np. Otrzęsiny klas pierwszych, Andrzejki, Mikołajki, Kolację Wigilijną, Walentynki, Pożegnanie Maturzystów i inne,
• Z zaangażowaniem pomagamy sobie nawzajem i tym, którzy nas potrzebują,
• Włączyliśmy się w akcję zbierania plastikowych nakrętek, które przekazujemy potrzebującym z naszego miasta,
• Jesteśmy też „strażnikami porządku” w internacie - zajmujemy się prowadzeniem corocznego konkursu czystości. Zachęcamy naszych kolegów i koleżanki do stałego utrzymywania czystości w pokojach i walki o nagrody w konkursie.

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

CKZ to zaplecze kształcenia zawodowowego w ZSR.

Wiesz, że Zespół Szkół Rolniczych to Twoje miejsce na ziemi.

Nie wiesz tylko, który wybrać kirunek?
Zrób Quiz i dowiedz się, jaka przyszłość jest Ci pisana!

Szklarnia

Warsztaty

Pracownia produkcji rolniczej

Pracownie

zawodowe

Wirtualny
spacer

WARSZTATY

Warsztaty mieszczą się w nowo wybudowanym budynku, o powierzchni użytkowej około 2800 m2
Uczniowie będą korzystać z :
 • pracowni agrotroniki z zapleczem
 • pracowni pojazdów z zapleczem
 • pracowni obróbki mechanicznej
 • pracowni odnawialnych źródeł energii
 • pracowni egzaminacyjnej z zapleczem
 • pracowni obróbki ręcznej
 • hali napraw maszyn i pojazdów
 • hali diagnostyki urządzeń ochrony roślin
 • hali diagnostyki pojazdów
 • myjni pojazdów i maszyn rolniczych
 • stolarni, kuźni, spawalni
 • placu manewrowego do nauki jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem

SZKLARNIA


Szklarnia to nowoczesny obiekt powstały w 2007 roku.
Wyposażona jest w nowoczesne nawadnianie, ogrzewanie i wentylację.


Ucznowie podczas praktyk zawodowych i zajęć praktycznych korzystają z:

 • 700m2 powierzchni ćwiczeniowo - dydaktycznej
 • szklarni parapetowej na 15000 roślin
 • szklarni ziemnej na 500 roślin
 • pracowni produkcji roślinnejPRACOWNIA PRODUKCJI ROLNICZEJ

W gospodarstwie znajdują się krowy, konie i owce


Gospodarstwo liczy:
 • 54 ha zbóż
 • 14 ha łąk
 • 120 ha lustra wody stawów rybnych

Park maszynowy :
 • ciągnik New Holland
 • ciągnik John Deere
 • ciągnik Zetor Proxima
 • siewnik pneumatyczny Kverneland
 • siewnik zbożowy Polonez
 • kombajn zbożowy John Deere
 • kombajn zbożowy Sampo
 • kosiarka dyskowa Samasz
 • przetrząsaczo-zgrabiarka SamaszPRACOWNIE ZAWODOWE

TECHNIK
PSZCZELARZ

TECHNIK WETERYNARII

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

TECHNIK

ROLNIK

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I

AGROTRONIKI

TECHNIK

OBSŁUGI
TURYSTYCZNEJ

TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH
WIRTUALNE DNI OTWARTE

Rolnik i Pszczelarz LIVE

Informatyka LIVE

Architektura krajobrazu LIVE

Turystyka LIVE

Weterynaria LIVE

Szkoła Mistrzostwa Sportowgo

LIVE

Mechanizacja Rolnictwa i Agrotroniki LIVE

Play

Play

Play

Play

Play

Play

Play

DZIAŁANIA SZKOŁY W ZAKRESIE EUROPEJSKIEJ

I MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI I WSPÓŁPRACY:

 • 2019-2021 projekt staży uczniowskich w ramach programu ERASMUS+ "Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności - kontynuacja".
 • 2019-2020 udział w projekcie ,,Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu”.
 • 2017-2018 projekt staży uczniowskich w ramach programu PO WER „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności”.
 • 2012 - we współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu uczniowie wzięli udział w praktykach zawodowych w Grecji.
 • 2010-2012 projekt w ramach Comenius „Uczenie się przez całe życie, w drodze do europejskiej szkoły przyszłości”. Partnerami były szkoły z Turcji, Francji, Rumunii i Niemiec.
 • 2003-2005 projekt "Europa na wspólnej łodzi" w ramach Socrates-Comenius z uczniami z Niemiec i Włoch.

 • W 2012 roku we współpracy z Wyższą Szkołą Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w praktykach zawodowych w Grecji.


Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”

Tytuł projektu: „W drodze do europejskiej szkoły przyszłości „ Unterwegs zur europäischen Schule der Zukunft”


Szkoły uczestniczące w projekcie:

1.Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku

2. Augustum - Annen - Gymnasium w Görlitz (Niemcy)

3. Lycee Emile Combes w Pons (Francja)

4. Colegiul National Ionita Asan w Caracal (Rumunia)

5. Anadolu Lisesi Gymnasium w Biga (Turcja)


Prace wynikające z projektu powstały w języku niemieckim i francuskim. Uczniowie porozumiewali się również językiem angielskim.


Cele: stworzenie wizji oraz modelu idealnej szkoły europejskiej, porównanie systemów szkolnych uczestniczących w projekcie krajów, komunikacja w językach obcych, poznawanie nowych kultur, nawiązywanie kontaktów, promocja szkoły na tle lokalnym i międzynarodowym, rozwijanie tolerancji wśród uczestników projektu


Czas realizacji projektu: 01 08.2010-31.07.2012

Szkolny koordynator projektu : Elżbieta Filipowicz


W trzech wyjazdach zagranicznych, związanych z realizacją projektu wzięło udział 6 nauczycieli oraz 20 uczniów z naszej szkoły.

Spotkania projektowe:

 • Zespół Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku (10.2010)
 • W naszej szkole gościło 31 uczniów i 8 nauczycieli z Niemiec, Francji, Turcji i Rumunii
 • Colegiul National Ionita Asan w Caracal (Rumunia) (04.2011)
 • Anadlu Lisesi Gymnasium w Biga Turcja (10.2011)
 • Lycee Emile Combes w Pons Francja (04.2012)Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w projekcie ,,Międzynarodowe doświadczenia podlaskich instruktorów i nauczycieli praktycznej nauki zawodu” połączonym z wyjazdem szkoleniowym do Danii w celu poznania dualnego systemu kształcenia zawodowego realizowanego w tym kraju – sierpień 2019 i styczeń 2020 rOBECNE PROJEKTY KRAJOWE:

 • "EKOczynni"
 • „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w ZSR"
 • "Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej”
 • „Ekocentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami”
 • Akademii CISCO
 • IT Szkoła
 • „Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego”
 • „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej”
 • „Aktywna tablica”
 • „Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego”
 • "Szkolny Klub Sportowy"

Szkoła korzysta z Funduszy i programów unijnych:


1. Projekt w ramach Funduszy Europejskich „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w ZSR". Więcej dowiesz się z naszej strony internetowej - projekt_rozbudowa_modernizacja


2. "Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży rolno-hodowlanej” projekt realizowany przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


3. „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” projekt realizowany przez PPH Erra Sp.z o.o i MEN w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.Podlaska Sieć Doradztwa Zawodowego” projekt realizowany przez BFKK.Rządowy programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.1. „Ekocentrum Kompetencji BOF – utworzenie branżowego centrum kompetencji w obszarze efektywności gospodarowania energią i zasobami” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie BOF w partnerstwie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr.


2. „Centrum Kompetencji BOF- kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru FunkcjonalnegoSzkoła bierze udział w programie szkoleniowym Akademii CISCO tworzenia sieci komputerowych."EKOczynni" ogólnopolski projekt działań ekologicznych.W ramach programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w szkole realizowane są zajęcia dodatkowe z siatkówki, lekkoatletyki i piłki ręcznej.