Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

OPRACOWAŁA: ZYTA CZECHOWSKA

ZAdANIA NA
KRATOWNICY

skarpetkowe

kodowanie

ROZWIJANIE

LOGICZNEGO
MYŚLENIA

D3

E1

B5

A4

B2

A1

C4

DOPASUJ WSPÓŁRZĘDNE SKARPETEK.

1. ODCZYTAJ LITERY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA POLACH WŁAŚCIWYCH WSPÓŁRZĘDNYCH.

2. ZAPISZ JE PISAKIEM W KRATKACH, A NASTĘPNIE W ZESZYCIE.

0

T

O

L

E

R

A

N

C

J

A

ZA POMOCĄ STRZAŁEK UŁÓŻ DROGĘ DZIEWCZYNKI, KTÓRY UTWORZY HASŁO - TOLERANCJA

POKOLORUJ I POZDABIAJ SKARPETKI TAK, BY KAŻDA Z NICH BYŁA INNA.

ZAKODUJ SKARPETKĘ