Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

Ciekawostki matematyczneFigury geometryczne

by Anna Wojtyszyn and Miłosz Tomasik

2

1

4

Spis treści

Prostokąt

Trójkąt

2

3

Równoległobok

Romb

Bonus

4

5

6

Film

7

Kwadrat

1

KWADRAT

1. Tak zwany "Idealny Kwadrat" stworzył ok. 2800 roku p.n.e. chiński filozof i budowniczy Lo Shu, tworząc tym samym podwaliny sztuki Feng Shui. Jego kwadrat składa się z 9 pól z wpisanymi liczbami od 1 do 9. Kwadraty magiczne nie mają żadnego zastosowania naukowego, ich układanie jest rodzajem rozrywki matematycznej. 2. Punkt O jest środkiem symetrii kwadratu.

Return

Prostokąt

est. 2019

Subtitle here

YOU CAN WRITE A SUBTITLE HERE

1. Kąt między przekątnymi jest prosty wtedy i tylko wtedy, gdy prostokąt jest kwadratem.2. Prostokąt, który nie jest kwadratem, ma dokładnie dwie osie symetrii i środek symetrii.3. Punkt przecięcia przekątnych jest środkiem okręgu opisanego na prostokącie.

Return

Trójkąt

1. Trójkąt pitagorejski jest trójkątem prostokątny, w którym długość boków stanowią liczny naturalne, np. 5, 12, 13 czy 7, 24, 25 bądź 3, 4,5.2. Trójkąt o bokach 3, 4,5 jest nazywany trójkątem egipskim, ponieważ przez Egipcjan był stosowany do wyznaczenia w terenie kąta prostego.3. Trójkąt Pascala jest ściśle powiązany z symbolem Newtona.

Return

Romb

Przekątne rombu przecinają się dokładnie w połowie swojej długości i dodatkowo zawsze pod kątem prostym.Przekątne rombu są jednocześnie dwusiecznymi kątów wewnętrznych, czyli dzielą te kąty na dwie równe części.Środek przecięcia się przekątnych rombu jest jednocześnie środkiem okręgu wpisanego w romb.

Return

Równoległobok

1. Równoległobok jest szczególnym przypadkiem trapezu. Jego przeciwległe boki są nie tylko równoległe, ale też równej długości. Jego przekątne przecinają się w połowie swojej długości (nie zawsze pod kątem prostym). Przeciwległe kąty są równej miary.2. Szczególnymi przypadkami równoległoboku są romb (o wszystkich bokach takiej samej długości) oraz prostokąt (o wszystkich kątach prostych ), a także kwadrat (o wszystkich bokach takiej samej długości i kątach prostych).

Return

Bonus

Zagadka geometryczna

Magiczny kwadrat Poniżej jest 25 pól. Z danego pola można patrzeć w pionie, w poziomie oraz po skosie. Wpisz po pięć liter A, B, C, D, E, jedna w jednym polu, tak aby dwie takie same litery nie widziały się wzajemnie. Przykład po prawej stronie ilustruje "widzenie" z pola.

Return

<--- Geometria na boisku

Return

3

2

1

4

Anna Wojtyszyn & Miłosz Tomasik

THANKS!

Return