Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGIIW EDUKACJI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWAI STOPNIA W KUP

START

22.03.21Przygotowano: Tamila Mukha, uczniowie szkoły branżowej

szkolakup2015@gmail.com

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWAI STOPNIA W KUP

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGIIW EDUKACJI

Nowe technologie a edukacja

pROJEKTOWANIE W 3d

gRYWALIZACJA

Wizualizacja i interakcja

tABLETY

pROGRAMOWANIE

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

NOWE TECHNOLOGIEA EDUKACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM

Nowe technologie są nieodłączną częścią naszego życia!

Technologia jest wszędzie tam, gdzie potrzebuje jej uczeń,nauczyciel, rodzic.

+ o naszej szkole

Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia w Kupw Zespole Niepublicznych Szkół im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra" powstała w 2018 roku.Naukę prowadzimy w kierunku Ogrodnictwo.Wizja szkoły:– Szkoła, do której uczęszczać mogą uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem,– Szkoła stwarzająca szanse na poprawę funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,– Szkoła jako miejsce kształtujące postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi. Człowieka dbającego o kulturę osobistą, zdrowie, otwartego na nowoczesność oraz szanującego tradycje narodowe i regionalne,– Miejsce gdzie poprzez podejmowane działania w pracy z uczniem ograniczane są jego trudności wynikające z autyzmu w zakresie komunikacji, w relacjach społecznych, poczucia lęku, zaburzeń sensorycznych,– Placówka, w której dąży się do wzmocnienia u uczniów poczucia własnej wartości.– Szkoła, która jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.Strona szkoły:https://autyzmopole.pl/My na Facebook:https://www.facebook.com/autyzmopole

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

WIZUALIZACJAI INTERAKCJA

Jak w ciekawy sposób dostosować materiał do nauczania:

- podzielenie materiału na etapy, planowanie działalności podczas lekcji, tworzenie interaktywnego planu zajęć- maksymalna wizualizacja materiału nauczania przez wideo, obrazki, schemy, mapy myśli.

W prowadzeniu zajęć korzystamy z interaktywnej tablicy multimedialnej.Nauczyciele oraz uczniowie prezentują informacje w ciekawy sposób.

W pracy tak grupowej jak i indywidualnej korzystamy z programu MIRO.Strona pozwala na:- wizualizowanie materiału nauczania,- tworzenie: tabelek, map myśli i innych pomysłów,- urozmaicenie materiału nauczania poprzez dodawania zdjęć, obrazów, piktogramów,- łączenia z innymi aplikacjami,- pisanie oraz rysowanie.Na przykład, wspólnie stworzyliśmy kartę pracy do tematu"Sadzenie bobu".Według podanego schematu analizujemy nowy materiał do nauczania.Karta pracy "Sadzenie bobu"MiroScalable, secure, cross-device and enterprise-ready team collaboration whiteboard for distributed teams. Join 10M+ users from around the...https://miro.com/

Przy planowaniu dnia oraz ustalaniu zadań do pracy stosujemy programNotion.W programie Notion tworzymy własny e-podręcznik:Podręcznik Podstawy przedsiębiorczościRównież często korzystamy ze strony e-podręczniki:https://epodreczniki.pl/Epodreczniki.plE‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały...Epodreczniki

Korzystamy z materiałów, które proponują vlogerzy naYouTube:Zielone PogotowieOgród na co dzień

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

Jeden uczeń jeden komputer

Każdy uczeń w klasie ma tablet oraz etuiz klawiaturą.

+ Nauczanie hybrydowe

Jeden z uczniów jest na nauczaniu zdalnym, bierze aktywny udział w zajęciach dzięki platformie Zoom.

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

GRYWALIZACJA

Używamy takie strony do gamifikacji zajęć:

Gamifikacja w pracy z uczniami z autyzmem

+ Więcej

Użytkownicy Internetu zapamiętują tylko 10% z tego co czytają,20% z tego cosłysząi aż 90% z tego co robią, nawet jeśli jest to symulacja.Jak wynika z badań, aż 80% osób chciałoby, aby ich praca lub nauka bardziej przypominała grę niż tradycyjne zajęcie.Źródło:https://e-pasje.pl/gamifikacja-w-edukacji-najlepsze-sposoby-wykorzystania-grywalizacji/

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

PROJEKTOWANIE W 3D

Mamy drukarkę 3Di mamy miliony pomysłów do realizacji !

Projektowanie i drukowanie 3D

Projektujemy w programie :

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

PROGRAMOWANIE

Używamy następujących stron do nauki programowania i rozwijania myślenia logicznego:

Rozwijamy myślenie logiczne

+ Więcej

Dlaczego warto spróbować?Prawdziwy kod - W łatwy sposób twórz prawdziwy kod.Ciekawa fabuła - Pomóż znanym postaciom przeżyć przygody.Logika - Intuicyjna nauka logicznego myślenia okraszona ciekawymi przygodami