Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII

W EDUKACJI

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA

I STOPNIA W KUP

START

22.03.21


Przygotowano: Tamila Mukha, uczniowie szkoły branżowej

szkolakup2015@gmail.com

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

DZIEŃ NOWYCH TECHNOLOGII W EDUKACJI

Nowe technologie a edukacja

pROJEKTOWANIE W 3d

gRYWALIZACJA

Wizualizacja i interakcja

tABLETY

pROGRAMOWANIE

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

NOWE TECHNOLOGIE

A EDUKACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM

Nowe technologie są nieodłączną częścią naszego życia!


Technologia jest wszędzie tam, gdzie potrzebuje jej uczeń, nauczyciel, rodzic.

+ o naszej szkole

Niepubliczna Szkoła Branżowa I Stopnia w Kup w Zespole Niepublicznych Szkół im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra" powstała w 2018 roku.

Naukę prowadzimy w kierunku Ogrodnictwo.

Wizja szkoły:

– Szkoła, do której uczęszczać mogą uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, autyzmem,

– Szkoła stwarzająca szanse na poprawę funkcjonowania społecznego i emocjonalnego,

– Szkoła jako miejsce kształtujące postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi. Człowieka dbającego o kulturę osobistą, zdrowie, otwartego na nowoczesność oraz szanującego tradycje narodowe i regionalne,

– Miejsce gdzie poprzez podejmowane działania w pracy z uczniem ograniczane są jego trudności wynikające z autyzmu w zakresie komunikacji, w relacjach społecznych, poczucia lęku, zaburzeń sensorycznych,

– Placówka, w której dąży się do wzmocnienia u uczniów poczucia własnej wartości.

– Szkoła, która jest otwarta na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.


Strona szkoły: https://autyzmopole.pl/

My na Facebook: https://www.facebook.com/autyzmopole


Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

WIZUALIZACJA

I INTERAKCJA

Jak w ciekawy sposób dostosować materiał do nauczania:

- podzielenie materiału na etapy, planowanie działalności podczas lekcji, tworzenie interaktywnego planu zajęć

- maksymalna wizualizacja materiału nauczania przez wideo, obrazki, schemy, mapy myśli.

W pracy tak grupowej jak i indywidualnej korzystamy z programu MIRO.

Strona pozwala na:

- wizualizowanie materiału nauczania,

- tworzenie: tabelek, map myśli i innych pomysłów,

- urozmaicenie materiału nauczania poprzez dodawania zdjęć, obrazów, piktogramów,

- łączenia z innymi aplikacjami,

- pisanie oraz rysowanie.

Na przykład, wspólnie stworzyliśmy kartę pracy do tematu "Sadzenie bobu".

Według podanego schematu analizujemy nowy materiał do nauczania.

Karta pracy "Sadzenie bobu"W prowadzeniu zajęć korzystamy z interaktywnej tablicy multimedialnej.

Nauczyciele oraz uczniowie prezentują informacje w ciekawy sposób.


Przy planowaniu dnia oraz ustalaniu zadań do pracy stosujemy program Notion.


W programie Notion tworzymy własny e-podręcznik:

Podręcznik Podstawy przedsiębiorczości

Również często korzystamy ze strony e-podręczniki:

https://epodreczniki.pl/Korzystamy z materiałów, które proponują vlogerzy na YouTube:


Zielone Pogotowie

Ogród na co dzień
Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

Jeden uczeń jeden komputer

Każdy uczeń w klasie ma tablet oraz etui

z klawiaturą.

+ Nauczanie hybrydowe

Jeden z uczniów jest na nauczaniu zdalnym, bierze aktywny udział w zajęciach dzięki platformie Zoom.

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

GRYWALIZACJA

Używamy takie strony do gamifikacji zajęć:

Gamifikacja w pracy z uczniami z autyzmem

+ Więcej

Użytkownicy Internetu zapamiętują tylko 10% z tego co czytają, 20% z tego co słyszą i aż 90% z tego co robią, nawet jeśli jest to symulacja.

Jak wynika z badań, aż 80% osób chciałoby, aby ich praca lub nauka bardziej przypominała grę niż tradycyjne zajęcie.

Źródło: https://e-pasje.pl/gamifikacja-w-edukacji-najlepsze-sposoby-wykorzystania-grywalizacji/

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

PROJEKTOWANIE W 3D

Mamy drukarkę 3D

i mamy miliony pomysłów do realizacji !

Projektowanie i drukowanie 3D

Projektujemy w programie :

Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. "Alicji Po Drugiej Stronie Lustra"

NIEPUBLICZNA SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA W KUP

PROGRAMOWANIE

Używamy następujących stron do nauki programowania i rozwijania myślenia logicznego:

Rozwijamy myślenie logiczne

+ Więcej

Dlaczego warto spróbować?

  • Prawdziwy kod - W łatwy sposób twórz prawdziwy kod.

  • Ciekawa fabuła - Pomóż znanym postaciom przeżyć przygody.

  • Logika - Intuicyjna nauka logicznego myślenia okraszona ciekawymi przygodami