Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

i jego konsekwencje.

Ogłaszamy konkurs
na prezentację multimedialną:

Zespół ds Promocji Zdrowia

Regulamin

W ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie ogłaszamy konkurs na prezentację multimedialną na temat:

„Stres i jego konsekwencje”.

Stres odgrywa istotną rolę w naszym codziennym życiu.

Celem konkursu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat stresu, jego konsekwencjach dla organizmu oraz sposobach radzenia sobie ze stresem

Prezentacja multimedialna ma spełniać następujące wymagania:

1) konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 4 – 6, klasy 7 – 8,

2) prezentacja powinna być wykonana za pomocą programu Power Point,

3) prezentacja powinna zawierać od 10 – 20 slajdów,

4) w prezentacji uwzględnione są informacje na temat: stresu, substancji wywołujących stres, sposobów radzenia sobie ze stresem, unikania stresu

4) prezentacja powinna zawierać: stronę tytułową, imię i nazwisko autora pracy, klasę,

5) w konkursie mogą brać udział tylko uczestnicy indywidualni,

6) pracę konkursową należy przesłać przez aplikację Teams do p. Agaty Gębala, p. Anny Wojtyła- Żydek lub p. Iwony Kozioł-Ponikiewskiej,

7) termin nadsyłania prac konkursowych: do 30 kwietnia 2021r.

Rozstrzygnięcie konkursu w maju. Na zwycięzców czekają dyplomy, nagrody rzeczowe i oceny cząstkowe z wybranego przedmiotu przyrodniczego (przyroda, biologia, chemia, geografia, fizyka).