Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Lekcja religii

Temat: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Mamy różne potrzeby fizyczne np: potrzeba odpoczynku, potrzeby fizjologiczne, odczuwamy również Głód fizyczny, który zaspokaja: jedzenie np.ziemniaki, chleb, wędliny, sery, owoce, warzywa, i wiele innych

A co lub kto zaspokaja głód duchowy i nasze potrzeby duchowe?

Kliknij i odpowiedź na pytanie

Co Pismo Święte mówi nam na ten temat?

Kliknij

Jezus nazywa siebie chlebem który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
Eucharystia jest dla nas chlebem duchowym, bez którego nasza dusza nie może wzrastać.

"Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie"
Bez przyjmowania Komunii Świetej nie będzie w nas prawdziwego życia duchowego. To Jezus przychodząc do naszego serca daje łaskę i wzrost na drodze wiary, jest pokarmem i napojem duchowym. Przemienia nas od wewnątrz dzięki czemu stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa- naszego Mistrza.

"Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki"
Jezus zapewnia nas też, że kto będzie spożywał Jego Ciało i pił Krew będzie żył na wieki. Chrystus obiecuje więc niebo tym, którzy będą Go przyjmować w Komunii Św.

"Sposób obecności Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy. Stawia to Eucharystię ponad wszystkimi sakramentami i czyni z niej "jakby doskonałość życia duchowego i cel, do którego zmierzają wszystkie sakramenty" (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, III, 73, 3). W Najświętszym Sakramencie Eucharystii "są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus" (Sobór Trydencki: DS 1651)"KKK 1374


Katechizm Kościoła Katolickiego o Eucharystii


Św. Augustyn mówi: "Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie"

Jezus jest Tym, który zaspokaja nasze najgłębsze tęsknoty i pragnienia tzw. głód duchowy. Czyni to na różne sposoby, ale najpełniej daje nam się w Eucharystii, gdzie prawdziwie jest obecny. W niej przychodzi do naszego serca i duszy - Pan i Bóg.

Posłuchajmy świadectwa młodej dziewczyny na temat Eucharystii


A czym dla Ciebie jest Eucharystia?Sens Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrsytusa (Bożego Ciała)

Dopiero, gdy uświadomimy sobie, że w Eucharystii jest obecny Jezus Chrystus, zobaczymy sens Uroczystości Bożego Ciała. Procesja eucharystyczna jest pewnego rodzaju manifestacją wiary w Boga obecnego w kawałku chleba.

"Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna".

https://brewiarz.pl/czytelnia/boze_cialo.php3Skąd wzięło się Święto?

"Inicjatorką ustanowienia święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 została zaszczycona objawieniami, w których Chrystus żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. Pan Jezus wyznaczył sobie nawet dzień uroczystości Bożego Ciała - czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po naradzie ze swoją kapitułą i po pilnym zbadaniu objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła się pierwsza procesja eucharystyczna".

https://brewiarz.pl/czytelnia/boze_cialo.php3


Zewnętrzna oprawa Świeta zachwyca swoim pięknem
ustrojone okna, przygotowane ołtarze, dziewczynki sypiace kwiatki, mnóstwo kwiatów i zieleni. To wszytko podreśla doniosłość święta

Urocztość tą przeżyjemy owocnie, napełniając się pokojem i miłością Chrystusa, gdy będziemy mieć wiarę w Jego żywą obecność w Chlebie Eucharystycznym, bez niej uroczystość ta staje się zwykłym relgijnym rytuałem.

Jezus wychodząć ze świątyni niesiony przez kapłana chce być blisko naszych spraw i problemów, chce błogosławić nasze domy.
Czy otworzymy nasze serca dla Niego?

Poza uczestnictwem we mszy świętej, miłość do Jezusa Eucharystycznego wyrażamy przez
adorację, w tym adorację 40 godzinną, procesję eucharystyczną, kongresy eucharystyczne

Dziękuję za udział w e-lekcji