Want to make creations as awesome as this one?

promocja szkoły

Transcript

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO
W TARNOWIE

REKRUTACJA

Kontakt

CKZIU

MApa

POZNAJ NAS

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO W TARNOWIE


ul. Kwiatkowskiego 21, 33-101 Tarnów

tel. 14 636 08 10

email: sekretckziu@umt.tarnow.pl

NASZE ATUTY

 • atrakcyjne kierunki kształcenia zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy
 • możliwość kontynuacji nauki po szkole branżowej i technikum w szkołach dla dorosłych
 • kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych
 • ośrodek egzaminacyjny dla egzaminu zawodowego
 • praktyki zawodowe w krajach Unii Europejskiej
 • realizacja projektów unijnych
 • współpraca z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach
 • najnowocześniejsza spawalnia w Tarnowie
 • kompleks sportowy zmodernizowany w 2017r.
 • dogodne położenie w pobliżu dworca PKP, zajezdni autobusów miejskich i bursy międzyszkolnej
 • parking i szafki dla uczniów
 • warsztaty szkolne zmodernizowane w 2016 r. z nowoczesnymi pracowniami
 • możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji zawodowych
 • zajęcia praktyczne w warsztatach szkolnych i u pracodawców


NOWOŚĆ W CKZiU - TECHNIK SPAWALNICTWA

Możliwość zdobycia zawodu technika spawalnika jest odpowiedzią CKZiU na bardzo duże zapotrzebowanie w Polsce i całej Unii Europejskiej na wykwalifikowanych specjalistów w zakresie spawania. W CKZiU posiadamy w tej branży wieloletnie doświadczenie, odpowiednie wyposażenie i wykwalifikowaną kadrę. Od kilkudziesiąciu lat nasze spawalnie posiadają atest Instytutu Spawalnictwa w gliwicach (obecnie sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa) potwierdzający najwyższe standardy bazy szkoleniowej i warunków bezpieczeństwa.

OFERTA EDUKACYJNA
SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY:

warunki przyjęcia

Technikum nr 2
5-letnie po szkole podstawowej

praktyki

w CKZIU

technik spawalnictwa

Szkoła Branżowa I stopnia nr 1
3-letnia po szkole podstawowej

ślusarz

elektryk

monter izolacji przemysłowych
(pracownik młodociany, firma Kaefer)
Pracownik młodociany jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w celu przygotowania zawodowego. Za pracę pobiera comiesięczne wynagrodzenie.

PRZYJĘCIE DO TECHNIKUM

- MINIMUM 90 PUNKTÓW


PRZYJĘCIE DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA

- BEZ LIMITU PUNKTOWEGO

Praktyczna nauka zawodu uczniów odbywa się w warsztatach szkolnych, warsztatach CKZ oraz u lokalnych przedsiębiorców: Grupa Azoty Prorem, Elmark, ZWRI, MARCOSTA, Ford Auto Motive, KAEFER, Tauron, Zakłady Mechaniczne, Stacja Diagnostyczna "SAM", OMT, Porsche Inter Auto Polska, Arkan, Intech.

OFERTA EDUKACYJNA
DOROŚLI:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Szkoła Branżowa II stopnia nr 1

Szkoła Policealna nr 8

E-learning

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Szkoły dla dorosłych:

Info

Info

Warunki naboru

POZNAJ NAS LEPIEJ

Szkoła to nie tylko nauka ;)

dzieje się

wyjeżdzamy

pomagamy

jesteśmy
aktywniCzas wybrać właściwy zawód

Kariera, pasje, nauka, możliwości

Zaufaj nam, znamy kroki do sukcesu

Innowacje, doświadczenie, profesjonalizm

Ucz się, zdobywaj dodatkowe kwalifikacje

Zapraszamy Cię na dzień otwarty online 20 maja

Czekamy właśnie na Ciebie!