Want to make creations as awesome as this one?

Presentació per xarxes

Transcript

pfi-ptt girona

QUÈ ÉS EL PTT

Una modalitat de PFI anomenada Pla de Transició al Treball

PFI

16 a 21 anys

Sense GESO

Voluntari

Compromís...

No haver obtingut el Graduat ESO però amb ganes de continuar estudiant!

Una decisió TEVA sense obligació de ningú!

Assistència, puntualitat, responsabilitat, respecte, participació, motivació...

Els 16 anys s'han de tenir dins l'any 2021!

objectiu

Proporcionar les competències que permeti als joves incorporar-se al món laboral o continuar la formació, especialment en cicles de formació de grau mitjà.

estructura

Competències instrumentals que donen les tutores: matemàtiques, comunicació, entorn social, incorporació al món laboral...

mòduls generals

Competències específiques de la professió:VENDESHOTELERIACONSTRUCCIÓMECÀNICA

mòduls professionals

180 hores incloses dins el calendari establert.

PRÀCTIQUES EN EMPRESA

DURADA D'UN CURS ESCOLAR. SETEMBRE A JUNY.

ESPECIALITATS DEL PTT GIRONA

AUXILIAR DE VENDES OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLIC

AUXILIAR D'HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓ

AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓ

AUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES

vendes i oficina

Administratiu i informàticaMàrqueting i atenció al públic

Espai formatiu:Servei Municipal d'Ocupació

@pttvendesgirona

PFI – PTTAUXILIAR DE VENDES, OFICINA I ATENCIÓ AL PÚBLICQuè aprendràs a fer?:Realitzar operacions auxiliars de reposició, disposició i condicionament de productes en el punt de venda; preparar comandes de forma eficaç i eficient, seguint procediments establerts; proporcionar atenció i informació operativa, estructurada i protocol·litzada al client; realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic; transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs a l’organització; realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.Característiques del perfil professional:Perfil professional:Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públicCodi:PFI CM01Família professional:Comerç i màrquetingTítol de referència:títol professional bàsic en serveis comercialsDurada total:1000 horesRequisits per la preinscripció:Tenir, com a mínim,16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programaAturat laboralmentSense el títol de graduat en educació secundària obligatòriaMésinformacióicalendariper lapreinscripció.Continguts:I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONALTècniques Bàsiques de ComercialitzacióAtenció al ClientPreparació de Comandes i Venda de ProductesOfimàtica i Tècniques Administratives BàsiquesProjecte IntegratFormació Bàsica en Prevenció de Riscos LaboralsFormació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERALEstratègies i Eines de ComunicacióEntorn Social i TerritorialEstratègies i Eines MatemàtiquesIncorporació al Món ProfessionalCertificació:L’alumne que aprova el curs obté un certificat acadèmic i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.I DESPRÉS?De què podré treballar amb aquest certificat?:Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:Dependent/a amb atenció al client en la venda de productesOperador/a de centre d’atenció multicanalPreparador de comandesAuxiliar de tasques administratives i de comunicacióOperador auxiliar de reproducció i arxiuPodré seguir formant-me?:Accedir a cicles formatius de grau mitja havent superat el PFI-PTT i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM).Presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.Accedir als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.Preinscripció a un curs de professional ocupacional per obtenir un certificat de professionalitat.Des del Departament d’Educació ha creat webs amb més informació sobre elsPFIi delperfil d’auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic.

HOTELERIA

Elaboracions culinàries bàsiquesServei de restaurant i bar

Espai formatiu:Servei Municipal d'Ocupació i Escola d'Hoteleria

@pfihostaleriagirona

PFI – PTTAUXILIAR D’HOTELERIA: CUINA I SERVEIS DE RESTAURACIÓQuè aprendràs?:Dur a terme operacions bàsiques de preparació i conservació d'elaboracions culinàries senzilles, així com les operacions de preparació i presentació d'aliments i begudes en establiments de restauració, assistint en els processos de servei i atenció al client.Característiques del perfil professional:Perfil professional:Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauracióCodi:PFI HT03Família professional:Hoteleria i turismeTítol de referència:títol professional bàsic en cuina i restauracióDurada total:1000 horesRequisits per la preinscripció:Tenir, com a mínim,16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programaAturat laboralmentSense el títol de graduat en educació secundària obligatòriaMésinformacióicalendariper lapreinscripció.Continguts:I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONALTècniques Elementals de ServeiProcessos Bàsics de Preparació d'Aliments i BegudesAprovisionament, Preelaboració i Conservació CulinàriesElaboració Culinària BàsicaProjecte IntegratFormació Bàsica en Prevenció de Riscos LaboralsFormació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERALEstratègies i Eines de ComunicacióEntorn Social i TerritorialEstratègies i Eines MatemàtiquesIncorporació al Món ProfessionalCertificació:L’alumne que aprova el curs obté un certificat acadèmic i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionalsassolides.I DESPRÉS?De què podré treballar amb aquest certificat?:Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:Ajudant o auxiliar de cuinaAjudant d'economat d'unitats de producció i servei d'aliments i begudesAuxiliar o ajudant de cambrer en salaAuxiliar o ajudant de cambrer en bar- cafeteriaAuxiliar o ajudant de bàrmanAuxiliar o ajudant de cuina en establiments on l'oferta estigui composta per elaboracions senzilles i ràpides (tapes, plats combinats, entre d'altres)Podré seguir formant-me?:Accedir a cicles formatius de grau mitja havent superat el PFI-PTT i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM).Presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.Accedir als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.Preinscripció a un curs de professional ocupacional per obtenir un certificat de professionalitat.Des del Departament d’Educació ha creat webs amb més informació sobre elsPFIi delperfil d’auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració.

construcció

Obra de paleta bàsicaEnguixats i lliscatsPavimentació interior i exterior

Espai formatiu: Can Po Vell de les Hortes

@pttconstrucciogirona

PFI – PTTAUXILIAR DE CONSTRUCCIÓQuè aprendràs a fer?:Dur a terme tasques auxiliars en obres de construcció d'obra nova, rehabilitació i reforma, col·laborant en l'execució de fàbriques per revestir, així com en l'aplicació de revestiments, enrajolat i pavimentació.Característiques del perfil professional:Perfil professional:Auxiliar de construccióCodi:PFI EO03Família professional:Edificació i obra civilTítol de referència:títol professional bàsic en reforma i manteniment d’edificisDurada total:1000 horesRequisits per la preinscripció:Tenir, com a mínim,16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programaAturat laboralmentSense el títol de graduat en educació secundària obligatòriaMésinformacióicalendariper lapreinscripció.Continguts:I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONALObra de Paleta BàsicaEnguixats i LliscatsTreballs de Pavimentació Exterior i d’UrbanitzacióProjecte IntegratFormació Bàsica en Prevenció de Riscos LaboralsFormació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERALEstratègies i Eines de ComunicacióEntorn Social i TerritorialEstratègies i Eines MatemàtiquesIncorporació al Món ProfessionalCertificació:L’alumne que aprova el curs obté un certificat acadèmic i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.I DESPRÉS?De què podré treballar amb aquest certificat?:L’ocupació i lloc de treball més rellevant el següent:Auxiliar de paleta en execució, reforma i rehabilitació d'obres d'edificació i urbanització, per compte d'atri.Podré seguir formant-me?:Accés a cicles formatius de grau mitja havent superat el PFI-PTT i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM).Presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.Preinscripció a un curs de professional ocupacional per obtenir un certificat de professionalitat.Des del Departament d’Educació ha creat webs amb més informació sobre elsPFIi delperfil d’auxiliar de construcció.

mECÀNICA I INSTAL·LACIONS

Operacions bàsiques de fabricacióSoldadura i fusteria metàl·licaFusteria d'alumini i PVCInstal·lacions electrotècniques

Espai formatiu: Can Po Vell de les Hortes i INS Xifra

NOU PERFIL 2021-22!!

PTTAUXILIAR DE FABRICACIÓ MECÀNICA I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUESQuè aprendràs a fer?:Dur a terme operacions auxiliars en els processos de mecanització, muntatge per a la fabricació mecànica, així com per a la instal·lació i manteniment d'elements de xarxes elèctriques.Característiques del perfil professional:Perfil professional:Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electroctèniquesCodi:PFI FM03Família professional:Fabricació mecànicaTítol de referència:títol professional bàsic en fabricació i muntatgesDurada total:1000 horesRequisits per la preinscripció:Tenir, com a mínim,16 anys i, com a màxim 21, durant l’any d’inici del programaAturat laboralmentSense el títol de graduat en educació secundària obligatòriaMésinformacióicalendariper lapreinscripció.Continguts:I. MÒDULS DE FORMACIÓ PROFESSIONALOperacions Bàsiques de FabricacióSoldadura i Fusteria Metàl·licaFusteria d’Alumini i PVCInstal·lacions ElectroctècniquesProjecte IntegralFormació Bàsica en Prevenció de Riscos LaboralsFormació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)II. MÒDULS DE FORMACIÓ GENERALEstratègies i Eines de ComunicacióEntorn Social i TerritorialEstratègies i Eines MatemàtiquesIncorporació al Món ProfessionalCertificació:L’alumne que aprova el curs obté un certificat acadèmic i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.I DESPRÉS?De què podré treballar amb aquest certificat?:Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:Auxiliar de processos automatitzatsMuntador/a de màquines einesPeó de la indústria metal·lúrgicaPeó d'indústries manufactureresOperari/a d'instal·lacions elèctriques de baixa tensióPeó de la indústria de producció i distribució d'energia elèctricaPodré seguir formant-me?:Accés a cicles formatius de grau mitja havent superat el PFI-PTT i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà (CAM).Presentar-se a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.Preinscripció a un curs de formació professional ocupacional per obtenir un certificat de professionalitat.Des del Departament d’Educació ha creat webs amb més informació sobre elsPFIi delperfil d’auxiliar de fabricació i instal·lacions electrotècniques.

i després del ptt...què?

1. Continuar estudiant... Accés directe CFGM

2.Continuar estudiant... Accés a Escola Adults (17 anys)

3. Treballar. Certificat de professionalitat nivell 1.

t'interessa?

10 al 21 de maig

calendari preinscripció

PUBLICACIÓ DE L'OFERTA: 7 MAIGPRESENTACIÓ SOL·LICITUDS: 10 A 21 MAIGENTREVISTES ORIENTACIÓ I VALORACIÓ: 10 A 28 MAIGPUBLICACIÓ PUNTUACIÓ PROVISIONAL SOL·LICITUDS: 3 DE JUNYPRESENTACIÓ RECLAMACIONS: 4 A 11 JUNYSORTEIG ORDENACIÓ SOL·LICITUDS: 4 JUNYPUBLICACIÓ LLISTES AMB PUNTUACIÓ: 16 JUNYPUBLICACIÓ OFERTA FINAL: 6 JULIOLPUBLICACIÓ RELACIÓ ALUMNAT ADMÈS: 6 JULIOLPERÍODE DE MATRÍCULA : 1 AL 10 DE SETEMBRE

Important:-Si ets menor, sol·licitud signada per pare/mare/tutor legal-Només una sol·licitud-Important termini!!!-Entrevista i baremació

documentació

Documentació que cal aportar amb la sol·licitud de preinscripció:Formulari de sol·licitud d’inscripció signat per familiar o tutor/a legal si ets menor.Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent de l'alumne o alumna.Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària.Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència.Certificat d’estudis o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.Si l’alumne/a és menor d’edat també s’ha de presentar:Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

b7960001@xtec.cat972 249360 (SMO)972 013607 (Can Po Vell)9h a 13h

contacte

https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/pfi/inici/