Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

NOWE POTĘGI EUROPEJSKIE - AUSTRIA

DZIŚ DOWIESZ SIĘ:

  • jakich reform dokonali władcy Austrii w XVIII wieku,
  • jakie były skutki reform przeprowadzonych przez sąsiadów Rzeczypospolitej.

ADOLPH VON MENZEL - KONCERT NA FLECIE W SANSSOUCI

Przypomnij sobie, czy był ABSOLUTYZM OŚWIECONY.

XVIII wiek

ABSOLUTYZM OŚWIECONY

dotyczy Prus, Austrii oraz Rosji

odmiana absolutyzmu

monarcha posiada pełnię władzy

władca był wykształcony

władca dba o swoich poddanych i przyznaje im wiele swobód (np. wolność wyznania)

ROZWIĄŻ REBUS

L = RCH

S

M = BS

ER = ÓW

MONARCHIA AUSTRIACKICH HABSBURGÓW

AUSTRIA W XVIII wieku

JAKIE TERENY WCHODZIŁY W SKŁAD XVIII-WIECZEJ AUSTRII?

PODAJ NAZWY WSPÓŁCZESNYCH PAŃSTW, NA KTÓRYCH ZNAJDOWAŁY SIĘ ZIEMIE HABSBURGÓW.

AUSTRIA W XVIII w.

Herb pierwszych Habsburgów

W XVIII wieku Austria znajdowała się pod panowaniem austriackiej dynastii Habsburgów.

Dodatkowo, należała do nich korona cesarska, co podnosiło prestiż tego mocarstwa.

Austria była państwem wielonarodowym i wielowyznaniowym.

Od XV w. habsburscy władcy zostawali cesarzami Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Było ono luźnym związkiem kilkuset państewek.

W 1740 r. tron austriacki objęła ...

FRYDERYK I PRUSKI

W 1740 r. tron austriacki objęła MARIA TERESA HABSBURG

Maria Teresa Walburga Amalia Christina von Habsburg
Herb Habsburgów

Franciszek I Lotaryński, mąż Marii Teresy

Maria Teresa Walburga Amalia Christina von Habsburg
W czasie swojego życia Maria Teresa urodziła 16 dzieci. Wbrew pozorom macierzyństwo nie zajmowało jej całego życia. Cesarzowa z dynastii Habsburgów zbudowała potężne imperium, w którym jej słowo było prawem.


Wraz ze zgonem władcy - Karola VI - 20 października 1740 r. wymarła męska linia Habsburgów. I wtedy właśnie do władzy doszła najważniejsza kobieta w dziejach tej dynastii.

Ojciec nie przygotował jej do rządzenia. Zamiast kształcić ją w tym kierunku od jak najmłodszych lat, odsuwał ja od siebie i spraw państwowych. Mimo to Maria Teresa ani myślała godzić się na rolę figurantki.

Jej ukochany mąż Franciszek Stefan kompletnie nie nadawał się do polityki. Co prawda pożycie jego i żony układało się dobrze i małżonkowie się kochali, jednak delikatnie mówiąc, umysł nie był jego największą zaletą.

Cesarzowa uważała się za wzorową służebnicę pańską. Na otoczeniu wymuszała praktyki religijne. Najważniejszy urzędnik państwowy musiał biegać do spowiedzi i komunii, po czym przedstawiać jej zaświadczenia.

Jej ulubieńcem był syn i późniejszy następca tronu - Józef II.

W 1765 r., tuż po śmierci ojca, został koronowany na arcyksięcia Austrii i dopuszczony do współrządów z Marią Teresą.

JÓZEF II

JÓZEF II HABSBURG

PAŃSTWO MARII TERESY I JÓZEFA II

PAŃSTWO MARII TERESY I JÓZEFA II

PODATKI DLA KAŻDEGO!

PAŃSTWO MARII TERESY I JÓZEFA II

PODATKI DLA KAŻDEGO!

ULEPSZENIE ARMII

Fryderyk II Wielki już na początku swojego panowania zniósł cenzurę i stosowanie tortur oraz wprowadził tolerancję religijną.

Maria Teresa i Józef II zreformowali i powiększyli armię, na wzór pruski.

PAŃSTWO MARII TERESY I JÓZEFA II

STWORZENIE SIECI URZĘDÓW

ULEPSZENIE ARMII

PODATKI DLA KAŻDEGO!

Fryderyk II Wielki już na początku swojego panowania zniósł cenzurę i stosowanie tortur oraz wprowadził tolerancję religijną.

Maria Teresa i Józef II zreformowali i powiększyli armię, na wzór pruski.

Maria Teresa i Józef II stworzyli sieć urzędów podległych władzom centralnym w Wiedniu. Dzięki profesjonalnym urzędnikom monarchia austriacka była najlepiej funkcjonującym państwem na naszym kontynencie.

PAŃSTWO MARII TERESY I JÓZEFA II

STWORZENIE SIECI URZĘDÓW

ZAŁOŻENIE WIELU SZKÓŁ

ULEPSZENIE ARMII

PODATKI DLA KAŻDEGO!

Fryderyk II Wielki już na początku swojego panowania zniósł cenzurę i stosowanie tortur oraz wprowadził tolerancję religijną.

Maria Teresa i Józef II zreformowali i powiększyli armię, na wzór pruski.

Maria Teresa i Józef II stworzyli sieć urzędów podległych władzom centralnym w Wiedniu. Dzięki profesjonalnym urzędnikom monarchia austriacka była najlepiej funkcjonującym państwem na naszym kontynencie.

i wprowadzenie obowiązku szkolnego. Tę reformę Austriacy zawdzięczają Marii Teresie.

W 1780 r. zmarła Maria Teresa, od tego momentu Józef II sprawował rządy samodzielnie.

JÓZEF II HABSBURG

To właśnie Józefowi II, przypisywane jest zainicjowanie udziału Austrii w I rozbiorze Polski.


Ocenia się, że opracował 6000 dekretów i 11 000 ustaw – w wielu przypadkach kontynuował tylko prace rozpoczęte przez matkę.


Pomimo reformatorskiej polityki, Józef był despotą, który nie słuchał żadnych rad i ingerował w prywatność podanych, bynajmniej nie zdobywając sobie tym ich serc. Zabronił:


  • noszenia gorsetów ze względów zdrowotnych;
  • opartego na przesadzie zwyczaju bicia w dzwony, aby oddalić błyskawice;
  • wypiekania ciastek miodowych (uważał, że wpływają niekorzystnie na trawienie).
  • używania trumien – ze względu na niewielką ilość lasów nakazał, by zmarłych na cmentarz transportowano w trumnach wielokrotnego użytku i grzebano w płóciennych workach,
  • wydał tak wiele dekretów, że tylko niewiele z nich można było wprowadzić w życie, a większość została uchylona, gdy tylko zakończył panowanie.


Na podstawie podręcznika (str. 140) odpowiedz na pytanie:

JAK JÓZEF II ZREFORMOWAŁ AUSTRIĘ PO ŚMIERCI MATKI?

PAŃSTWO JÓZEFA II

PAŃSTWO JÓZEFA II

WPROWADZIŁ WOLNOŚĆ RELIGIJNĄ

Wprowadził wolność religijną wyznaniom chrześcijańskim i ograniczył prześladowania Żydów.

PAŃSTWO JÓZEFA II

WPROWADZIŁ WOLNOŚĆ RELIGIJNĄ

ZNIÓSŁ PODDAŃSTWO CHŁOPÓW

Wprowadził wolność religijną wyznaniom chrześcijańskim i ograniczył prześladowania Żydów.

Szlachcie od tego momentu nie wolno było usuwać chłopów z zajmowanej ziemi, którą mogli oni dziedziczyć.

PAŃSTWO JÓZEFA II

ZNIÓSŁ PODDAŃSTWO CHŁOPÓW

WPROWADZIŁ WOLNOŚĆ RELIGIJNĄ

OGRANICZYŁ WPŁYWY KOŚCIOŁA

Wprowadził wolność religijną wyznaniom chrześcijańskim i ograniczył prześladowania Żydów.

Szlachcie od tego momentu nie wolno było usuwać chłopów z zajmowanej ziemi, którą mogli oni dziedziczyć.

Od tego momentu, to państwo zajęło się prowadzeniem szkół dla duchownych. Dodatkowo cesarz zlikwidował kilkaset klasztorów - pozostawił właściwie tylko te, które zajmowały się pomaganiem chorym lub nauczaniem.

SPRAWDŹ SIĘ!

milionerzy

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Esto es un párrafo listo para contener creatividad, experiencias e historias geniales.

MARTA MATUSZAK