Want to make creations as awesome as this one?

זמן חירותנו - על חינוך לחירות והחירות לחנך

Transcript

סדר היום

הרצאת פתיחה ואירוע הסיום

"רוֹאִים אֶת הַקּוֹלוֹת"

מליאה מרכזית

אתר בארי

שְׁלוֹשָׁה עָשָׂר מִי יוֹדֵעַ?

13 סדנאות

פירמידת האוצרות

בחירות

הצבעות בשאלות של חינוך וחירות

"הוֹי כָּל צָמֵא לְכוּ לַמַּיִם"

הכשרות בבארי ובמכון הרטמן

הכשרות למורים בתוכנית בארי

בית הספר להוראת תרבות ישראל

"עשה לך רב"

בית המדרש לרבנותישראלית

סדנאות מנחים

סבב שני:

קול קורא והלכתי מנחים: גונן רייכר ואילנה ביטון

החופש ללמוד והחירות ללמד מנחה: ד"ר איתן כהן

מה מורים באמת רוצים? מנחים: ד"ר איילון אדלשטיין וד"ר נגה בינג

"המורה, למה את שואלת אותנו?" מנחה: יורם גלילי

נאמנים למקור מנחה: יעל ליפשיץ

למה נברא העולם ב-ב' מנחה: יוחאי עדן

"לא ארחף בחלל" – האם אפשר לחנך לחירות? מנחה: יהודה טאובמן

11:45 - 12:45

סבב ראשון:

10:30 - 11:30

"חירותא" – מחשבות על חינוך, חירות ושיעבוד מגדרימנחה: עדי אפל טל

והגדת לבנך ובתךמנחה: יעל קרואל

זריקת אחריותמנחה: שי בן טל

קושיית הלב: מסורת וחירות השאילה מנחה: מתן אדרת

בין מורה לתלמידמנחה: אסף קרסיק

תרבות ישראל – בין מסורת לביקורת מנחה: ד"ר חנה פנחסי

רשימת הסדנאות

9:00-8:30 שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ > פתיחת מרחב הכנס להסתובבות והיכרות 9:15-9:00 צָפוּן בָּרֵךְ > פתיחת הכנס וברכות 10:15-9:15 אתגרים של חירות ואחריות במרחב התרבות ובבניין זהות > פרופ' נמרוד אלוני 10:30-10:15 בחירות סבב א': הפסקה והצבעות וירטואליות במגוון נושאים 11:30-10:30 סדנאות לבחירה > חלק א' 11:45-11:30 בחירות סבב ב': הפסקה והצבעות וירטואליות במגוון נושאים 12:45-11:45 סדנאות לבחירה > חלק ב' 13:00-12:45 אומרים שירה > סיום חגיגי בשירה מדוברת (ספוקן וורד)

"מדינת ישראל... תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות"

לקריאת מגילת העצמאות

סדנת קול קורא - מליאה

דפי מקורות - חומרי רקע בתחומים השונים

"סדנת "קול קרא והלכתי

חינוך >> מנחים: יוסי מנקובצקי, תמרה מירל

מצפון >> מנחים: איציק רבי, הלנה מסיקה, דב בר ישועה

לשון >> מנחות: אסנת כנעני, אדווה שכטמן, מרים שרון

דת >> מנחות: אילנה ביטון, ליבי סבאג, אורית עוז

תרבות >> מנחה: גונן רייכר

קבוצות עבודה

לחצו על שם הקבוצה לכניסה לדיון בזום

דת

מצפון

לשון

חינוך

תרבות

הגדת עםהרב ד"ר שרון שלוםיציאת אתיופיה ויציאת מצרים

בין שלושה אבות לארבע אימהותד"ר חנה פנחסילמה צריך את יום האישה?

תחומה של החירותפרופ' יצחק בנבג'יעל חופש הביטוי - אות באות

בחירות

!הצביעו והשפיעו

שוברים שתיקהאו שוברים את הכלים?

בטעינה…

האם מורים מחוסניםמביקורת?

בטעינה…

תלמידצ'יק,יש לך רגע להניח תפילין?

בטעינה…

בטעינה…

בטעינה…

בטעינה…

בטעינה…

בטעינה…

בטעינה…