Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

pravila igre:


Svi igrači kreću sa sive
strjelice.

Igrač klikne kvadrat
u žutom krugu i pročita
dan u tjednu te svoju figuricu
pomiče do prvog SLOBODNOG
polja na kojemu je napisan taj dan.

Pobjednik je onaj koji prvi
dođe ili prođe žuti četvrtak.