Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Moja rodina

Otvára sa knižka, vktorej žije lienka,Lieta ponad kvietky až ku kvetinke margarétke.Čaká ju tam kamarát – kto?, no predsa slimák.Hrajú sa tam veselo, ale koho počuť z diaľky?Kdeže sú tie milé deti? –Jéj, veď sú to škôlkari!Ahojte detičky! – ( pozdraví sa slimák alienka)Ja som slimák amám 5 rokov aja som lienka amám 4 roky.Vy ste už škôlkari veľkí, predstaviť sa viete všetci?Ja som Matúš , ja som Tamara.Zahrajme sa na dom! - akto žije v ňom? Mamka, ocko, babka, dedko ja amoja sestra

TO JE MAMA VOLÁ SA JANKA

TO JE BRAT VOLÁ SA MATÚŠ

TO JE BABKA VOLÁ SA MONIKA

TO JE DEDO VOLÁ SA TIBOR.

Počúvaj a zopakuj.

TO JE SESTRA VOLÁ SA TAMARA

TO JE OTEC VOLÁ SA KAROL

Zakrúžkuj otca, babku, dedka, mamu, chlapca, dievčatko.

Nájdi správnu odpoveď.

Nájdi dvojice.

Nakresli seba a predstav sa nám.

Vieš koľko máš rokov?

Dovidenia, ahoj!