Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Día da Poesía

21 de marzo de 2021

Ver

Día da Poesía

O 21 de marzo celébrase o Día Mundial da Poesía, co obxectivo de apoiar a diversidade lingüística e dar a oportunidade ás linguas ameazadas de ser un vehículo de comunicación artística.
Durante unha reunión da UNESCO, en París en 1999, o organismo proclamou este día, como Día Mundial da Poesía, a proposta do editor Antonio Pastor Bustamante.

Día da Poesía

Ao principio propuxérase o 23 de abril, pero como xa se celebraba nesa data o Día Mundial do Libro, decidiuse finalmente o 21 de marzo.
Neste día búscase promover o ensino da poesía, fomentar a tradición oral dos recitais poéticos, apoiar ás pequenas editoriais, crear unha imaxe atractiva da poesía para que non se considere unha forma anticuada de arte, senón unha vía de expresión, e restablecer o diálogo entre esta e as demais manifestacións artísticas, como o teatro, a danza, a música e a pintura.

Día da Poesía


A poesía contribúe á diversidade creativa ao cuestionar a forma na que usamos as palabras e o noso modo de percibir a realidade.

Exprésase de manera diferente e sutil e consegue comunicar cousas de maneira diferente.

Día da Poesía


Na nosa literatura, temos a moitas poetisas e poetas que sorprenderon pola súa repercusión a nivel social.
Entre eles podemos destacar a:

- Rosalía de Castro - Eduardo Blanco Amor
- Xohana Torres - Filomena Dato
- Luísa Castro - María Victoria Moreno

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Y

X

V

S

Z

U

W

T

R

Q

O

M

Ñ

P

N

L

K

Intentos restantes

ARRISCAR

PASAPALABRA

99

REINICIAR

N

Este texto será reemplazado por la pregunta que haremos en cada letra.

99

99

Aciertos

Errores

Veña, non era tan difícil!

 • A
  • Rima que se produce cando riman as vogais da última sílaba do verso, pero non as consonantes
  • Asonante, asoante
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • B
  • Contén o B: conxunto de versos que se repiten nun poema ou canción
  • estribillo
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • C
  • Rima que se produce cando riman tanto as vogais como as consonantes.
  • consonante, consoante
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • D
  • Contén o D: verso de 11 sílabas.
  • Endecasílabo
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • E
  • Conxunto de versos dun poema.
  • Estrofa
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • F
  • Contén o F: figura retórica que se refire a algo sen nombralo expresamente.
  • metáfora
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • G
  • Luis de......Poeta do Século de Ouro, autor de "Fábula de Polifemo e Galatea"
  • Góngora
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • H
  • Esaxeración poética
  • Hipérbaton
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • I
  • Contén o I: golpes de voz que contamos para medir un verso.
  • Sílaba, sílabas
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • J
  • En castelán, persoa que na Idade Media ía polos pobos cantando.
  • Juglar
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • K
  • Prenda tradicional xaponesa que ten rima consoante con "tapono".
  • Kimono, kimonos
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • L
  • Xénero literario que trata sobre os sentimentos.
  • Lírica
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • M
  • Arte de estudar os versos atendendo á súa medida.
  • Métrica
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • N
  • Pablo ...., poeta chileno:"Me gustas cuando callas porque estás como ausente"
  • Neruda
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • Ñ
  • Contén a Ñ: artrópodo con 8 patas que ten rima consoante con "patraña".
  • Araña, arañas
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • O
  • Verso de 8 sílabas
  • Octosílabo
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • P
  • Estrofa de dous versos de rima consoante.
  • Pareado
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • Q
  • Estrofa de 5 versos de arte maior.
  • Quinteto
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • R
  • Nome da máis famosa poetisa galega.
  • Rosalía
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • S
  • Prodúcese cando nun verso unha palabra remata por vogal e a seguinte comeza por vogal.
  • Sinalefa, sinalefas
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • T
  • Estrofa de tres versos, de esquema ABA.
  • Terceto, tercetos
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • U
  • Animal mitolóxico cun corno que ten rima asoante con "capricornio"
  • Unicornio, unicornios
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • V
  • Cada unha das liñas que compoñen un poema.
  • verso
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • W
  • Nome propio de Shakespeare.
  • William
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • X
  • Contén o X: estrofa de 6 versos
  • Sexteto
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • Y
  • Contén a Y: en castelán, poema extenso que narra sucesos heroicos.
  • Epopeya
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5
 • Z
  • Pedra preciosa de cor azul, que ten rima consoante con "papiro"
  • zafiro
  • https://giphy.com/gifs/tIeCLkB8geYtW/html5