Want to make creations as awesome as this one?

Activitatea de cerc pedagogic, semestrul al II-lea an scolar 2020-2021

Transcript

Cercul

pedagogic
al Profesorilor
de Matematică
G3

27.03.2021

SEMESTRUL al II-lea
An școlar 2020/2021

Vezi programul cercului:

Ministerul Educatiei ȘI CERCETĂRII

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Craiova

CALITATE, INOVAŢIE
ŞI
ACCES EGAL LA EDUCAŢIE

coordonare:

Director, prof. Silvia CÂRŢU Școala Gimnazială " Mihai Eminescu", Craiova

Director adjunct, prof Elena NICOLAE Școala Gimnazială " Mihai Eminescu", Craiova
Prof. Cristina UNGUREANU –inspector şcolar de specialitate, I.S.J. Dolj
Prof. Tatiana CRISTEA –inspector şcolar de specialitate, I.S.J. Dolj
Prof. Raluca MITRAN- responsabil cerc G3
Prof. Cerasela CREMENE- responsabil cerc G3


ORGANIZARE:

Echipa managerială a Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu”, Craiova

Director Prof. Silvia CÂRŢU
Director adj. Prof. Elena NICOLAE

Prof. Raluca MITRAN
Prof.Maria Adriana BEER

VIZIUNEA ORGANIZATORILOR:

Dorim ca Cercul metodic si pedagogic să reprezinte o modalitate eficientă de formare deoarece va avea in componenţă schimbul de practici, actualizarea unor proceduri moderne de lucru, informarea grupului. Activităţile propuse vor oferi participanţilor modalităţi moderne de eficientizare a procesului educativ.

OBIECTIV GENERAL:

Încurajarea profesorilor de matematică de a utiliza metodele adecvate de antrenare şi dezvoltare a creativităţii, a activitaţii de invăţare la nivel individual şi de grup.

SUMAR:

2. Tematica cercului

2.2. Modalități de pregătire a examenelor naționale la matematică. Schimb de bune practici: Prezentarea de teme de recapitulare, teste aplicate elevilor, tipuri de probleme.

2.1. Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare- evaluare diferențiate conform nevoilor educative ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice.

3. Echipa de moderatori:

4. Contact:

2.1.1. "Exemplu de activitate de predare- învățare-evaluare diferențiată la clasa a VI-a, Constructia triunghiurilor" -Prof. Beer Maria, Școala Gimnazială Mihai Eminescu

1. Turul virtual al școlii

2.1.2. "Predarea interactivă a matematicii în ciclul gimnazial"-Prof. Sabina Chiosa, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova

2.2.1. Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele

naţionale la matematică-prof.Drăgan Otilia-Liceul Teoretic „Henri Coandă”

2.1.3. Metode de predare-învățare-evaluare utile pentru dezvoltarea gândirii
critice a elevilor, specifice matematicii-Prof. Raluca Mitran – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

2.2.2”Divizibilitatea numerelor naturale-exerciții și probleme recapitulative pentru Evaluarea Națională”-Prof. Raluca Mitran – Şc. Gimnazială„Mihai Eminescu”

2.2.3. Modalități de pregătire a evaluării naționale asemănarea triunghiurilor-prof. Cerasela Cremene – Şcoala Gimnazilă Gheorghe Țițeica”

Bun venit!

Turul virtual: Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Craiova

 1) Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare- evaluare diferențiate conform nevoilor educative ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice.


 2) Modalități de pregătire a examenelor naționale la matematică. Schimb de bune practici: Prezentarea de teme
de recapitulare, teste aplicate elevilor, tipuri de probleme.

1.Tematica cercului:

1

Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare- evaluare diferențiate conform nevoilor educative ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice.

"Exemplu de activitate de predare- învățare-evaluare diferențiată la clasa a VI-a, Constructia triunghiurilor" -Prof. Beer Maria, Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Craiova

"Predarea interactivă a matematicii în ciclul gimnazial"-Prof. Sabina Chiosa, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova

"Metode de predare-învățare-evaluare utile pentru dezvoltarea gândirii
critice a elevilor, specifice matematicii"-Prof. Raluca Mitran – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Exemplu de activitate de predare- învățare-evaluare diferențiată la clasa a vi-a, Constructia triunghiurilor

prof. Beer Maria, Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Vezi materialul.

Predarea interactivă a matematicii în ciclul gimnazial

Prof. Sabina Chiosa, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova

Vezi materialul.

Metode de predare-învățare-evaluare utile pentru dezvoltarea gândirii

critice a elevilor, specifice matematicii

Prof. Raluca Mitran – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

2

Modalități de pregătire a examenelor naționale la matematică.

Schimb de bune practici: Prezentarea de teme de recapitulare, teste aplicate elevilor, tipuri de probleme.

2.1. Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele
naţionale la matematică-prof.Drăgan Otilia-Liceul Teoretic „Henri Coandă”

2.2. ”Divizibilitatea numerelor naturale-exerciții și probleme recapitulative pentru Evaluarea Națională”-Prof. Raluca Mitran – Şc. Gimnazială „Mihai Eminescu”

2.3.”“Modalități de pregătire a evaluării naționale asemănarea triunghiurilor” ” Prof. Cerasela Cremene – Şcoala Gimnazială „Gheorghe Țițeica”

Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele

naţionale la matematică

prof.Drăgan Otilia-Liceul Teoretic „Henri Coandă”

Vezi materialul.

• ”Divizibilitatea numerelor naturale-exerciții și

probleme recapitulative pentru Evaluarea Națională”

Prof. Raluca Mitran – Şc. Gimnazială

„Mihai Eminescu”

Vezi materialul

Modalități de pregătire a evaluării naționale: asemănarea triunghiurilor

Prof. Cerasela Cremene – Şcoala Gimnazilă

„Gheorghe Țițeica”

Vezi materialul:

Manualul viitorului

https://ro.mathigon.org/

Moderatori:

Director

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

silvia cârțu

Director adjunct Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Elena Nicolae

Responsabil

comisie de lucru "Matematică, Științe și tehnologii"
Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Maria beer

Responsabil Cerc pedagogic G3

Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Raluca mitran

CERASELA CREMENE

Responsabil Cerc pedagogic G3,

Director
Școala Gimnazială "Gheorghe Țițeica"

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

vă mulțumim!

Contact:
http://scmihaieminescu.ro/
https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova
e-mail: scgimnmihaieminescu@yahoo.com