Want to make creations as awesome as this one?

Activitatea de cerc pedagogic, semestrul al II-lea an scolar 2020-2021

Transcript

Cercul pedagogic al Profesorilor de Matematică G3

27.03.2021

SEMESTRUL al II-leaAn școlar 2020/2021

Vezi programul cercului:

Ministerul Educatiei ȘI CERCETĂRIIInspectoratul Şcolar Judeţean DoljŞcoala Gimnazială “Mihai Eminescu”, Craiova

CALITATE, INOVAŢIE ŞI ACCES EGAL LA EDUCAŢIE

coordonare:

Director, prof. Silvia CÂRŢU Școala Gimnazială " Mihai Eminescu", CraiovaDirector adjunct, prof Elena NICOLAE Școala Gimnazială " Mihai Eminescu", CraiovaProf. Cristina UNGUREANU –inspector şcolar de specialitate, I.S.J. DoljProf. Tatiana CRISTEA –inspector şcolar de specialitate, I.S.J. DoljProf. Raluca MITRAN- responsabil cerc G3Prof. Cerasela CREMENE- responsabil cerc G3

ORGANIZARE:

Echipa managerială a Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu”, Craiova DirectorProf. Silvia CÂRŢUDirector adj.Prof. Elena NICOLAEProf. Raluca MITRAN Prof.Maria Adriana BEER

VIZIUNEA ORGANIZATORILOR: Dorim ca Cercul metodic si pedagogic să reprezinte o modalitate eficientă de formare deoarece va avea in componenţă schimbul de practici, actualizarea unor proceduri moderne de lucru, informarea grupului. Activităţile propuse vor oferi participanţilor modalităţi moderne de eficientizare a procesului educativ. OBIECTIV GENERAL: Încurajarea profesorilor de matematică de a utiliza metodele adecvate de antrenare şi dezvoltare a creativităţii, a activitaţii de invăţare la nivel individual şi de grup.

SUMAR:

2.Tematica cercului

2.2.Modalități de pregătire a examenelor naționale la matematică. Schimb de bune practici: Prezentarea de temede recapitulare, teste aplicate elevilor, tipuri de probleme.

2.1. Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare- evaluare diferențiate conform nevoilor educative aleelevului, vizând dezvoltarea gândirii critice.

3.Echipa de moderatori:

4.Contact:

2.1.1. "Exemplu de activitate de predare- învățare-evaluare diferențiată la clasa a VI-a, Constructia triunghiurilor" -Prof. Beer Maria, Școala Gimnazială Mihai Eminescu

1. Turul virtual al școlii

2.1.2. "Predarea interactivă a matematicii în ciclul gimnazial"-Prof. Sabina Chiosa, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova

2.2.1. Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele naţionale la matematică-prof.Drăgan Otilia-Liceul Teoretic „Henri Coandă”

2.1.3. Metode de predare-învățare-evaluare utile pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor, specifice matematicii-Prof. Raluca Mitran – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

2.2.2”Divizibilitatea numerelor naturale-exerciții șiprobleme recapitulative pentru Evaluarea Națională”-Prof. Raluca Mitran – Şc. Gimnazială„Mihai Eminescu”

2.2.3. Modalități de pregătire a evaluării naționale asemănarea triunghiurilor-prof. Cerasela Cremene – Şcoala GimnazilăGheorghe Țițeica”

Bun venit!

Turul virtual: Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Craiova

 1) Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare- evaluare diferențiate conform nevoilor educative aleelevului, vizând dezvoltarea gândirii critice. 2) Modalități de pregătire a examenelor naționale la matematică. Schimb de bune practici: Prezentarea de teme de recapitulare, teste aplicate elevilor, tipuri de probleme.

1.Tematica cercului:

1

Utilizarea metodelor moderne de predare-învățare- evaluare diferențiate conform nevoilor educative ale elevului, vizând dezvoltarea gândirii critice.

"Exemplu de activitate de predare- învățare-evaluare diferențiată la clasa a VI-a, Constructia triunghiurilor" -Prof. Beer Maria, Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Craiova

"Predarea interactivă a matematicii în ciclul gimnazial"-Prof. Sabina Chiosa, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova

"Metode de predare-învățare-evaluare utile pentru dezvoltarea gândiriicritice a elevilor, specifice matematicii"-Prof. Raluca Mitran – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

Exemplu de activitate de predare- învățare-evaluare diferențiată la clasa a vi-a, Constructia triunghiurilor

prof. Beer Maria, Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Vezi materialul.

Predarea interactivă a matematicii în ciclul gimnazial

Prof. Sabina Chiosa, Liceul Teoretic “Henri Coanda” Craiova

Vezi materialul.

Metode de predare-învățare-evaluare utile pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor, specifice matematicii

Prof. Raluca Mitran – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Craiova

2

Modalități de pregătire a examenelor naționale la matematică.Schimb de bune practici: Prezentarea de temede recapitulare, teste aplicate elevilor, tipuri de probleme.

2.1. Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele naţionale la matematică-prof.Drăgan Otilia-Liceul Teoretic „Henri Coandă”

2.2. ”Divizibilitatea numerelor naturale-exerciții șiprobleme recapitulative pentru Evaluarea Națională”-Prof. Raluca Mitran – Şc. Gimnazială„Mihai Eminescu”

2.3.”“Modalități de pregătire a evaluării naționale asemănarea triunghiurilor” ”Prof. Cerasela Cremene – Şcoala Gimnazială„Gheorghe Țițeica”

Strategii de optimizare a pregătirii elevilor pentru examenele naţionale la matematică

prof.Drăgan Otilia-Liceul Teoretic „Henri Coandă”

Vezi materialul.

• ”Divizibilitatea numerelor naturale-exerciții și probleme recapitulative pentru Evaluarea Națională”

Prof. Raluca Mitran – Şc. Gimnazială „Mihai Eminescu”

Vezi materialul

Modalități de pregătire a evaluării naționale: asemănarea triunghiurilor

Prof. Cerasela Cremene – Şcoala Gimnazilă „Gheorghe Țițeica”

Vezi materialul:

Manualul viitorului

https://ro.mathigon.org/

Moderatori:

DirectorȘcoala Gimnazială "Mihai Eminescu"

silvia cârțu

Director adjunct Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Elena Nicolae

Responsabilcomisie de lucru "Matematică, Științe și tehnologii"Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Maria beer

Responsabil Cerc pedagogic G3Școala Gimnazială "Mihai Eminescu"

Raluca mitran

CERASELA CREMENE

Responsabil Cerc pedagogic G3,DirectorȘcoala Gimnazială "Gheorghe Țițeica"

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

vă mulțumim!

Contact: http://scmihaieminescu.ro/ https://www.facebook.com/Scoala.Mihai.Eminescu.Craiova e-mail: scgimnmihaieminescu@yahoo.com