Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Geniallne Szkoły

Projekt "Geniallne Szkoły na mapie" powstał, aby zaprezentować niezwykłe prace nauczycieli, którzy otworzyli wirtualnie swoje szkoły dla innych!Prezentacje pokazują ogrom działań, aktywności i sukcesów uczniów, nauczycieli, kadry kierowniczej i szkół. Projekt pozwoli na dzielenie się pomysłami, odszukanie szkół o podobnych profilach i sposobach pracy. Stwarza możliwość pokazania placówki w szerokim środowisku ogólnopolskim. Przygotowane wirtualne prezentacje przygotowane w Genial.ly szkół ukazują nowoczesne oblicze szkół oraz wykorzystanie rozwiązań TIK w codziennej pracy z uczniami. Uwaga! W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich w nadesłanej pracy, koordynatorzy mają prawo wstrzymać jej publikację na mapie.

Koordynatorami projektu są Beata Chodacka, Agnieszka Halicka i Mateusz Łysek, którzy opracowali interaktywną mapę z udostępnionymi prezentacjami promującymi szkoły. Twórcami zasobów są nauczyciele z wielu polskich szkół. Autorem grafik zaprojektowanych na potrzeby realizacji projektu jest Mateusz Łysek.

Projekt "Geniallne Szkoły na mapie" jest oficjalnie wspierany przez Ambasadorów Genially w Polsce. Ambasadorzy:

  • Agnieszka Halicka,
  • Mateusz Łysek,
  • Justyna Zaryczańska
  • Magdalena Zaryczańska
zapraszają do zgłaszania szkół! Pamiętajcie, że aby być na bieżąco z nowinkami w Genially i mieć dostęp do fachowej pomocy, warto dołączyć do jedynej grupy prowadzonej przez Genially, czyli do Genially - oficjalna, polska grupa.