Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Wspomniana w Biblii Tysiącecia

"Następnie sporządził odlew okrągłego morza o średnicy dziesięciu łokci, o wysokości 5 łokci i o obwodzie 30 łokci".

14 marca Dzień liczby

Ludolfina-tej nazwy się nie zapomina

Z historii zaczerpnięte

Co oznacza liczba π?

Kiedy w zdaniu jest liczba Pi, to wtedy bardzo wesoło mi

Na pewno spotkałeś/łaś sięz powiedzeniem"pi razy drzwi" czy "pi razy oko".Mówimy tak, gdy podajemy coś niedokładnie,w przybliżeniu.

Pi-ematy

Pi-ematy to specjalne wiersze, które pomagają zapamiętać rozwinięcie liczbyπ

PI wszyscy znają i piosenki o niej powstają

O liczbie Pi piosenkę zaśpiewała Kate Bush.

Ciekawostki

O liczbie Piw wierszach się mówi

π

Czytamy: Pi

Z pewnością wszystkich zaciekawi gdzie liczba Pi,się pojawi

Znaleźć ją możemy we wzorach matematycznych.Liczba Pi znalazła także szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach fizyki, od mechaniki kwantowej po ruch harmoniczny.

W życiu codziennym liczba Pi przydaje się jako wartość, która ułatwia wiele obliczeń. Znajomość już dwóch cyfr po przecinku wystarczy: średni stosunek długości doliny rzeki do długości rzeki jest równy Pi.Obwód podstawy piramidy Cheopsa, podzielony przez jej podwójną wysokość, pozwala uzyskać liczbę Pi czyli 3, 1415W XIX wieku W. Shanks obliczył ręcznie pierwsze 707 cyfr po przecinku, jednak pomylił się po 527 miejscu.

Na pewno spotkałeś/łaś sięz powiedzeniem"pi razy drzwi" czy "pi razy oko".Mówimy tak, gdy podajemy coś niedokładnie,w przybliżeniu.

Click on the pushpins to learn more about what to include in each point.