Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

DAUGIAU NEI DAILIDĖ...

ŠV. JUOZAPAS

Parengė J. Liubčenko.

Pristatyme naudojama Katarzynos Frątczak medžiaga

''Tėvo širdimi – taip Juozapas mylėjo Jėzų, kuris keturiose Evangelijose vadinamas „Juozapo sūnumi“ (1). Abu jo asmenį aprašę evangelistai, Matas ir Lukas, pasakoja nedaug, bet pakankamai, kad suprastume, koks jis buvo tėvas ir kokia misija jam buvo Apvaizdos patikėta.

Popiežius Pranciškus, laiškas Patris corde

Popiežius Pranciškus apie Šv. Juozapą

SUGRIAUTA SVAJONĖ IR DIEVO PAGALBA

KAS, JEIGU...

TAVO GRAŽIOS SVAJONĖS APIE MEILĘ GRIŪTŲ,

Gyvenimo projektus kažkas SUDELIOTŲ NE PAGAL TAVO NORUS?

ką tu darytum???

ar liktų vietos tikėjimui? pasitikėjimui viešpačiu?

jei nežinai...

tai eik paskui juozapą, jis tau parodys, kaip priimti dievo pagalbą...


Nuskanuok QR kodus, kad sužinotum, ką Evangelijose kalbama apie Juozapą. Atsakymus įrašyk į sąsiuvinius

Juozapas - didžių įvykių liudininkas

Jėzaus gimimas

Jėzaus paaukojimas

3 išminčių apsilankymas

Žvaigžės patekėjimas

Piemenų apsilankymas

Pasitikrinkime


1

4

2

3

JUOZAPO SAPNAI

Kaip Marijai Dievas apreiškė žmonijos išganymo planą, taip ir Juozapui Dievas apreikšdavo savo planus per sapnus. O sapnus visos senovės tautos, taip pat ir žydai, laikė priemone, kurios pagalba Dievas žmonėms atskleisdavo savo valią.

Pirmame sapne angelas padeda jam išspręsti sunkų klausimą:

Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą iš nuodėmių“. (Mt 1, 20-21).

Jis tuoj pat apsisprendė:

Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir parsivedė žmoną pas save. (Mt 1, 24).

Dėka paklusnumo Dievui, Juozapas nugalėjo prieštaringus jausmus ir išgelbėjo Mariją.

Antrame sapne angelas liepia Juozapui:

Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti” (Mt 2, 13).

Nedvejodamas, būdamas paklusnus Dievo valiai:

Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties” (Mt 2, 14-15).

Egipte Juozapas kantriai ir klusniai laukė angelo pažadėtos žinios, kada galima bus grįžti į gimtąjį kraštą.

Kai Dievo pasiuntinys trečią kartą apsireiškė sapne ir perdavė žinią, kad tie, kurie troško nužudyti Kūdikėlį jau nebegyvi, Juozapas eilinį kartą nedvejodamas ir neabejodamas parodė savo klusnumą Dievui:

Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę” (Mt 2, 21).

Kelionė į gimtąjį kraštą

"Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir apsigyveno Nazareto mieste."

(Mt 2, 22-23).

5 FAKTAI, KURIŲ GALI NEŽINOTI APIE ŠV. JUOZAPĄ

UŽSIRAŠYK SĄSIUVINYJE
FAKTUS,
KURIUOS GIRDI PIRMĄ KARTĄ

Vaizdo įrašas iš 2020 m. šv. Mišių (šv. Mortos namų koplyčia)

Kaip Juozapas svajokime apie didžius dalykus. Popiežius Pranciškus

PAŽAISKIME:)

PASPAUSK

Šventasis Juozape, melskis už mus