Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

14 marca

Ewelina Prokurat

Szkoła Podstawowa Nr 4

im. Adama Mickiewicza w Siedlcach

Międzynarodowy Dzień Matematyki

2

1

4

Dzień liczby π

Odkryjmy PI

Na"PI"sz wiersz

2

Czym jest liczba PI ?

O liczbie w Pi-Stacja

3

4

Miasto "PI"

Rekord Guinesa

5

6

Dziękuję

Pi - ciekawostka

7

8

PI - historia

1

1

Historia liczby PI

Już w czasach zamierzchłych starożytni rachmistrze zauważyli, że wszystkie koła mają ze sobą coś wspólnego, że ich średnica i obwód pozostają wobec siebie w takim samym stosunku, a liczba ta bliska jest 3.

Kiedy liczba π została po raz pierwszy użyta? Symbol π został pierwszy raz użyty w 1706 roku przez matematyka angielskiego Wiliama Jonesa. W powszechne użycie wszedł dopiero w połowie XVIII wieku po wydaniu Analizy L. Eulera.


Babilończycy (ok. 2000 r. p.n.e.): π≈3

Egipcjanie (ok. 2000 r. p.n.e.): π≈(16/9)²≈3,160493...

Archimedes (III w. p.n.e.): π≈22/7≈3,14

Chiński matematyk Chang Hing (I w. n. e.): π≈ 142/45≈3,1555...

Klaudiusz Ptolomeusz (II w. n.e.): π≈3+8/60+3/360≈3,1416

2

Na"PI"sz wiersz

Spróbuj napisać wiersz. Niech liczba liter Twojego dzieła będzie odpowiadała cyfrom liczby Pi.

Kliknij tutaj!"Po­dzi­wu god­na licz­ba Pi trzy koma je­den czte­ry je­den. Wszyst­kie jej dal­sze cy­fry też są po­cząt­ko­we, pięć dzie­więć dwa po­nie­waż ni­g­dy się nie koń­czy...." Wisława Szymborska

3

O liczbie PI kanał PI-stacja

Nasz ulubiony serwis, używany podczas lekcji online, przgotował film o tej liczbie. Zapraszam do obejrzenia.

Kliknij tutaj!

4 Czym jest

liczba π?

Liczba π to stosunek długości okręgu do długości jego średnicy, jest wielkością stałą i wynosi w przybliżeniu 3,1415...

Ale dlaczego w przybliżeniu?
Liczba "PI" jest liczbą niewymierną Symbol ten pochodzi od greckich słów: periferia lub perimetron.

5

Rekord Guinesa

Rekord Guinnesa w zapamiętywaniu ilości cyfr po przecinku, składających się na liczbę π, pobił 60 – letni Japończyk, zapamiętując aż 100. 000 liczb. Pokonał tym samym swój rekord z roku 1995, podczas którego zapamiętał 83. 432 liczb po przecinku.

Na ten wyczyn potrzebował on 16 godzin. Co dwie godziny mógł zrobić sobie przerwę na toaletę i spożycie kulek ryżowych.

Wtorek, 0:00 – środa, 16:28

Miasto "PI" Wykonaj i Ty :) Kliknij tutaj!

6

7

PI i cywilizacje pozaziemskie

Uczeni szukając kontaktu

z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o wartości liczby π.
Wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunikat.

3

Z okazji dnia liczby π życzymy uczniom Naszej szkoły

WSZYSTKIEGO NIEWYMIERNEGO :)

2

1

4