Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту : навч. посіб. / В. М. Богуш, В. В. Богуш, В. Д. Бровко, В. П. Настрадін. – Київ : Ліра-К, 2021. – 553 с. : рис., табл. – Предм. покажч.: с. 532–544. – Бібліогр.: с. 545–553. – ISBN 978-617-7844-54-8.

004 O-75

Data Science для бізнесу. Як збирати, аналізувати і використовувати дані : пер. з англ. / Ф. Провост, Т. Фоусетт ; пер. А. Дубченко. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2020. – 397 с. : рис. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 392–397. – ISBN 978-617-7730-03-2.

Просвітництво сьогодні : Аргументи на користь розуму, науки та прогресу : пер. з англ. / С. Пінкер ; пер. О. Любенко. – Київ : Наш Формат, 2019. – 559 с. : рис. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 512–559. – ISBN 978-617-7682-76-8.

У навчальному посiбнику наведена систематизована сукупнiсть вiдомостей про стан та перспективи розвитку широкого кола методологiчних, наукових та технiчних основ побудови кiберпростору, процесiв протиборства у кiберпросторi, органiзацiю забезпечення безпеки кiберпростору, методи та засоби забезпечення кiберзахисту. Навчальний посiбник створений за результатами детального аналiтичного вивчення сучасної мiжнародної та нацiональної нормативно-правової бази щодо сфери забезпечення кiбербезпеки на мiжнародному, державному рiвнi та на рiвнi органiзацiї.

Розрахований на студентiв молодших курсiв вищих навчальних закладiв, якi навчаються за всiма освiтнiми програмами спецiальностi 125 Кiбербезпека.

Протягом останніх років не лише технологічні гіганти, а й інші компанії навчилися збирати дані про операційну роботу, результати маркетингових кампаній і поведінку своїх клієнтів. Проте не всі вміють застосовувати їх на користь власній справі. Потрібно мислити, як Data Science-фахівець, щоб приймати бізнес-рішення на основі даних, стверджують автори цієї книги.

Книжка для представників бізнесу, розробників, а також всіх, хто хоче в майбутньому працювати з даними.

Люди часто забувають про факти та статистичні дані, піддаючись впливу гучних заголовків і скандальних промов. Песимізм, цинізм і нігілізм пустили міцне коріння в сучасному суспільстві. Політики часто спекулюють тим, що всі ми живемо у злиднях, але завтра буде краще. Когнітивіст, професор Гарвардського університету Стівен Пінкер переконує – ми вже зараз живемо в найкращий період світової історії.

Книжка для всіх, хто цікавиться суспільними процесами, психологією, наукою.

Фактологія : 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо : пер. з англ. / Г. Рослінг, У. Рослінг, А. Рослінг-Рьоннлюнд ; пер. І. Ємельянова. – 2-ге вид. – Київ : Наш Формат, 2020. – 320 с. : рис. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 298–320. – ISBN 978-617-7682-58-4.

Засади формування конкурентоздатного фахівця індустрії туризму : навч.-метод. комплекс / Х. В. Плецан ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 58 с. : табл. – Бібліогр.: с. 55–58. – ISBN 978-617-7748-08-2.

Кадровий менеджмент в туризмі / Х. В. Плецан ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 42 с. – Бібліогр.: с. 34–42. – ISBN 978-617-7748-05-1.

Ми схильні драматизувати життя навколо нас. Яка частка людей у світі живе в злиднях? Скільки сучасних дітей вакциновано? Скільки років навчаються дівчата з бідних країн? Інформація про ці факти постійно циркулює навколо нас, але навіть високоосвічені люди відповідають на них неправильно. Викладачі університетів, журналісти, експерти, директори мультинаціональних компаній, нобелівські лауреати часто показують слабкі результати. Навіть шимпанзе, які обирали б відповіді випадково, справляються краще. Очевидно, причина не в поінформованості чи інтелекті. Усе це – ірраціональне мислення й драматичні інстинкти, що примушують людей згущувати фарби.

Книжка для найширшого кола читачів, для всіх освічених людей, які слідкують за новинами та багато читають, але через специфіку подачі інформації бачать лише негативний бік. Проте готові поставити це переконання під сумнів.

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Засади формування конкурентоздатного фахівця індустрії туризму» та основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, перелік літературних джерел.

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Кадровий менеджмент в туризмі» і основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, творчих робіт та вимоги до авторського проекту. Наведено перелік літературних джерел.

Ринок туристичних послуг / Х. В. Плецан ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 34 с. : табл. – Бібліогр.: с. 31–34. – ISBN 978-617-7748-09-9.

Технології лідерства та успішності в сфері туризму : навч.-метод. комплекс / Х. В. Плецан ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2018. – 54 с. : табл. – Бібліогр.: с. 48–54. – ISBN 978-617-7748-07-5.

У книзі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Ринок туристичних послуг» та основні теми для вивчення. Подано завдання для практичної та самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ. Наведено перелік літературних джерел.

У книзі наведено рекомендації для опанування навчальної дисципліни «Технології лідерства та успішності в сфері туризму» і основні теми для вивчення. Подано завдання практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання ЕСЕ, теми для написання творчих робіт, наведено перелік літературних джерел.

Основи туризмознавства : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готельно-ресторан. і турист. бізнесу, Каф. міжнар. туризму. – Київ : Ліра-К, 2018. – 79 с. : табл. – Бібліогр.: с. 55–58. – ISBN 978-617-7605-38-5.

Регіональне середовище туристичної діяльності : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готельно-ресторан. і турист. бізнесу, Каф. міжнар. туризму. – Київ : Ліра-К, 2018. – 51 с. : табл. – Бібліогр.: с. 42–44. – ISBN 978-617-7605-39-2.

Туристичне країнознавство : практикум / Л. М. Устименко, Н. В. Булгакова ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т готельно-ресторан. і турист. бізнесу, Каф. міжнар. туризму. – Київ : Ліра-К, 2018. – 47 с. – Бібліогр.: с. 38–40. – ISBN 978-617-7605-40-8.

Пропонований практикум орієнтований на досконале вивчення дисципліни «Основи туризмознавства», яка входить до циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів з туризму, кваліфікація «Фахівець з туристичної діяльності». В практикумі вміщено тематичний план, програму курсу «Основи туризмознавства», теми і плани лекцій, теми і плани практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання, а також завдання для самостійної роботи студентів і запитання для підсумкового контролю.

У книзі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Регіональне середовище туристичної діяльності». Представлено основні теми для вивчення. Подано плани і теми лекцій, теми і плани практичних занять та методичні рекомендації до їх виконання, а також завдання для самостійної роботи студентів і запитання для підсумкового контролю.

У книзі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Туристичне країнознавство» та основні теми для вивчення. Подано плани практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, завдання та запитання для підсумкового контролю.

Правове регулювання та економічні свободи і права : монографія / [М. В. Савчин, А. В. Андрушко, О. В. Батанов та ін.] ; за ред. М. Савчина ; Ужгород. нац. ун-т, Юрид. ф-т, Н.-д. ін-т порівняльного публічного права та міжнар. права. – Ужгород : Рік-У, 2020. – 223 с. – Авт. зазначено на с. 223. – Бібліогр.: с. 213–222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7692-74-3.

340 II68

Expert research of scientific works as objects of copyright: problems of theory and practice : monograph / [V. Fedorenko, O. Golikova, N. Kisil and others ; scien. edit. O. Skrypnyuk ; translated.: O. Chernezhenko, O. Sobin, S. Zazimko] ; Min. of Justice of Ukraine, Scien. Research Center of Forensic Examination on Intellect. Property. – Kyiv : Lira-K, 2020. – 91 p. – ISBN 978-617-7910-22-9.

Оплата праці державних службовців в Україні: правовий дискурс в умовах євроінтеграції : монографія / [О. М. Ярошенко, І. П. Жигалкін, О. А. Соколова] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Юрайт, 2020. – 221 с. – Авт. зазначено на с. 221. – Бібліогр.: с. 201–220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7450-03-9.

347 E97

349.2 O-61

У монографії визначаються юридичні підстави для втручання держави у здійснення економічних свобод, розкриваються основні критерії правового регулювання економічних свобод згідно із засадами верховенства права, про­порційності, поділу влади, розмежування питань законодавства та регулятор­ної діяльності держави.

Приділено окрему увагу регуляторній діяльності вико­навчої влади, розкрито статус і роль у цьому процесі незалежних державних агентств та основних напрямів їх діяльності. Досліджено особливості здійснен­ня економічних свобод у зв'язку із бізнесом, у сфері ІТ-права, муніципальному та сімейному праві та в деяких інших суспільних сферах.

Монографія присвячена теорії та практиці судових експертиз та експертного дослідження наукових робіт як об'єктів авторського права. У цій роботі визначено основні завдання, предмет та об'єкти експертного дослідження наукових робіт, встановлено ключові особливості наукових робіт, класифіковано їх, визначено методи та алгоритм відповідних експертиз та експертних досліджень, обґрунтовано особливості оцінки їх результатів та критерії судових експертних досліджень.

Ефективність державної служби прямо залежить від професійної компетентності осіб, зайнятих у ній. Саме державні службовці беруть участь у виробленні загальнонаціональних цілей і пріоритетів, а також у підготовці й реалізації різних аспектів державної політики. Головною умовою належного ведення останньої є формування нового покоління державних службовців, адаптованих до умов регульованої ринкової економіки, які в змозі поєднувати стратегічний підхід до служби з високим професіоналізмом, уміють ефективно діяти у кризових ситуаціях. Для залучення до державної служби таких кадрів потрібно створити ефективні мотиваційні і стимулюючі механізми. Вагому роль у цьому процесі має відіграти інститут оплати праці, відповідними системами, умовами і розмірами.

Монографія розрахована на науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних закладів вищої освіти і всіх тих, хто цікавиться проблемами правового регулювання оплати трудової діяльності як працівників загалом, так і державних службовців зокрема.Основні принципи правового регулювання оплати праці в Україні: aurea mediocritas : монографія / [О. М. Ярошенко, М. І. Іншин, І. П. Жигалкін та ін] ; за заг. ред.: О. М. Ярошенка, М. І. Іншина. – Харків : Юрайт, 2020. – 204 с. – Авт. зазначено на с. 203. – Бібліогр.: с. 151–170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7450-14-5.

Розірвання трудового договору у випадку невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі: актуальні питання правової теорії та практики : монографія / [О. М. Ярошенко, М. І. Іншин, І. П. Жигалкін, К. М. Плєсньов] ; за заг. ред. О. М. Ярошенка, М. І. Іншина. – Харків : Юрайт, 2020. – 196 с. – Авт. зазначено на с. 192. – Бібліогр.: с. 173–191 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7450-10-7.

349.2 O-75

349.2 P64

Правове врегламентування оплати праці найманих працівників, що є частиною системи управління економікою, являється ієрархічною структурою, що поєднує централізоване та договірне впорядкування. Досягаючи домовленості про розмір і умови оплати праці, сторони трудового договору діють у власних інтересах, однак межі такої угоди чітко визначені чинним законодавством, колективними договорами й угодами. При цьому, на фоні частих змін трудового законодавства запорукою ефективного забезпечення найповнішої реалізації права громадян на оплату праці є чіткість і стабільність відповідних принципів правового регулювання. Усі нормативно-правові акти, що утворюють систему юридичних джерел у відповідній царині, повинні логічно випливати зі змісту принципів і не суперечити їм. Наукове дослідження в області принципів не є традиційним для вітчизняної науки трудового права, що пояснюється швидше кон’юнктурними моментами, чим відсутністю потреби в критичному вивченні практики, що склалося, і аналізи сучасного рівня правового забезпечення оплати праці.

Монографія розрахована на практичних працівників, науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних закладів вищої освіти і всіх тих, хто цікавиться проблемами нормативно-правового впорядкування оплати праці.

За сучасних умов стає очевидним, що усталені підходи до питання оцінки якості виконання працівником покладеної на нього трудової функції вже не в змозі адекватно реагувати на соціально-економічну ситуацію, що склалося. Численні проблеми в царині трудового права безпосередньо пов’язані саме з теоретичною неопрацьованістю одного із системо утворюючих елементів – оцінки відповідальності професійно-ділових якостей працівника виконуваній роботі, що дозволило б, з одного боку, забезпечити нормальне функціонування всієї організації й окремих її структурних підрозділів, а з другого- ефективніше використовувати потенціал працівників за рахунок того, що система оцінювання сприяє підвищенню рівня іх мотивації, стимулюючи потребу в навчанні й підвищення кваліфікації. Результатом такої оціночної діяльності роботодавця у виняткових випадках може стати і припинення трудових правовідносин. Умови переходу до ринкової економіки актуалізували потребу опрацювання проблем правового регулювання розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у разі виявленої невідповідності працівника займаній посаді або перешкоджають продовженню цієї роботи.

Монографія розрахована на практичних працівників, науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, студентів юридичних закладів вищої освіти і всіх тих, хто цікавиться юридичними проблемами звільнення працівників з ініціативи роботодавця.


Правові засади страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в Україні : монографія / Г. В. Клєріні. – Харків : Право, 2020. – 174 с. – Бібліогр.: с. 149–174. – ISBN 978-966-937-945-0.

Математична логіка та теорія алгоритмів : навч. посіб. / М. П. Матвієнко, С. П. Шаповалов ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2021. – 211 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 210–211. – ISBN 978-966-2609-74-5.

Технологічне устаткування готелів, готельних комплексів : підручник / В. С. Гуць, О. А. Коваль, В. А. Русавська ; М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Ліра-К, 2021. – 566 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7748-72-3.

У монографії висвітлено актуальні правові проблеми здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в межах аграрно-правового спрямування. В роботі відображено сутність, принципи та розвиток правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, визначено сучасну нормативно-правову базу і науковий аналіз американської та європейської моделі правового регулювання відносин у цій сфері. Розкрито зміст договірної конструкції страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою та наведено авторський законопроект, спрямований на вдосконалення правовідносин у сфері страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

У навчальному посібнику наведено основні поняття і методи математичної логіки, а також основи теорії алгоритмів. Теоретичний матеріал проілюстровано вправами та задачами для набуття читачем практичного досвіду. Навчальний посібник призначено для студентів, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні методи класичної і некласичної математичної логіки та теорії алгоритмів.

У підручнику розглянуто теоретичні та практичні питання щодо класифікації, будови, принципів роботи обладнання готельної індустрії. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, фахівців, хто вивчає устаткування готелів, готельних комплексів, організацію готельного господарства, матеріально-технічну базу, проектування та експлуатацію об’єктів готельного господарства.


657 A93

Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посіб. / В. С. Ковешніков, О. В. Ковешнікова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Ліра-К, 2021. – 287 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 243–245. – ISBN 978-617-7605-08-8.

Аудит : підручник / О. М. Брадул, В. А. Шепелюк, С. Б. Ільіна [та ін.] ; за ред. В. І. Грушко. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ : Ліра-К, 2021. – 323 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 283–284. – ISBN 978-617-7748-33-4.

У підручнику викладено теоретичні та організаційно-правові основи організації проведення аудиту в умовах застосування в Україні національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності , міжнародних стандартів аудиту.

Значна увага надається результатам аудиторського висновку (звіту) та оцінюванню показників фінансової звітності, розглядаються особливості аудиту в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Підручник розрахований на аудиторів, керівників підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, бухгалтерів, викладачів вищих навчальних закладів, економістів, менеджерів підприємств, читачів, які бажають оволодіти сучасною мовою бізнесу та цікавляться питаннями розвитку теорії та практики сучасного аудиту.

У навчальному посібнику в системній формі приводяться основні поняття про проектування, дизайн та будівництво сучасних досить різноманітних об’єктів розміщення і харчування туристів – найважливіших елементів бурхливо зростаючого туристичного бізнесу. Для полегшення сприйняття і систематизації великого матеріалу, накопиченого в цій сфері людської діяльності, при викладі авторами зроблений акцент на функціонально-структурний підхід і закони розвитку технічних систем.