Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 1im. Klementyny Hoffmanowejw Tarnowie

Dyrekcja Szkołymgr ANDŻELIKA PACH(dyrektor)mgr ADAM KIEROŃSKI(zastępca)mgr KRZYSZTOF MOLCZYK(zastępca)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowietel: (14) 636-37-40Numery połączeń wewnętrznych w Szkole:Dyrektor Szkoły – 22Sekretariat – 21Wicedyrektor Krzysztof Molczyk – 29Wicedyrektor Adam Kieroński –28Księgowość – 26Intendent – 23WF – 27Logopeda – 32Pokój nauczycielski – 24Portiernia – 30Pedagog Magdalena Szpunar – 31Pedagog Patrycja Sikorska – 25Pielęgniarka – 33Świetlica – 34Terapeuta pedagogiczny/psycholog – 35Kuchnia – 36

Dyrektor Szkołymgr Andżelika Pache-mail: dyrsp1@umt.tarnow.plSekretariatMarzena Płanetae-mail: sekretsp1@umt.tarnow.pl

ZAPRASZAMY

STOŁÓWKA

codziennie świeżei pyszne obiady.

Dajemy korzenie i skrzydła

Misja Szkoły - kluczem do sukcesu!

Korzystając z dorobku ponad stusześciesięcioletniej działaności szkoły, z doświadczeń wielu pokoleń wybitnych pedagogów, dajemy naszym uczniom silne poczucie więziz tradycją i kulturą, środowiskiem, małą i wielką ojczyzną.Stosując nowoczesne formy pracy wychowawczej i dydaktycznej wyposażamy ich w uniwersalny system wartości, wiedzę i umiejętności, które pozwolą im wzbić sięw przyszłość.

dlaczegohoffmanówka?

Dobrze wykwalifikowanei doświadczone grono pedagogiczne zapewnia uczniom najlepsze wykształcenie.

Przestronne,nowocześnie urządzone sale lekcyjne.

Nauka w systemie jednozmianowym.

Świetlica czynnaod 6.30 do 16.30.

Udział w licznych projektachszkolnychi pozaszkolnych

zapraszamy!