Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Szkoła Podstawowa nr 1

im. Klementyny Hoffmanowej
w Tarnowie

Dyrekcja Szkoły


mgr ANDŻELIKA PACH

(dyrektor)

mgr ADAM KIEROŃSKI

(zastępca)

mgr KRZYSZTOF MOLCZYK

(zastępca)

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie
tel: (14) 636-37-40

Numery połączeń wewnętrznych w Szkole:

Dyrektor Szkoły – 22

Sekretariat – 21

Wicedyrektor Krzysztof Molczyk – 29

Wicedyrektor Adam Kieroński – 28

Księgowość – 26

Intendent – 23

WF – 27

Logopeda – 32

Pokój nauczycielski – 24

Portiernia – 30

Pedagog Magdalena Szpunar – 31

Pedagog Patrycja Sikorska – 25

Pielęgniarka – 33

Świetlica – 34

Terapeuta pedagogiczny/psycholog – 35

Kuchnia – 36

Dyrektor Szkoły
mgr Andżelika Pach
e-mail: dyrsp1@umt.tarnow.pl


Sekretariat
Marzena Płaneta

e-mail: sekretsp1@umt.tarnow.pl

ZAPRASZAMY

STOŁÓWKA

codziennie świeże

i pyszne obiady.

Dajemy korzenie i skrzydła

Misja Szkoły - kluczem do sukcesu!

Korzystając z dorobku ponad stusześciesięcioletniej działaności szkoły, z doświadczeń wielu pokoleń wybitnych pedagogów, dajemy naszym uczniom silne poczucie więzi
z tradycją i kulturą, środowiskiem, małą i wielką ojczyzną.
Stosując nowoczesne formy pracy wychowawczej
i dydaktycznej wyposażamy ich w uniwersalny system wartości, wiedzę i umiejętności, które pozwolą im wzbić się
w przyszłość.

dlaczego
hoffmanówka?

Dobrze wykwalifikowane
i doświadczone grono pedagogiczne zapewnia uczniom najlepsze wykształcenie.

Przestronne,

nowocześnie urządzone sale lekcyjne.

Nauka w systemie jednozmianowym.

Świetlica czynna

od 6.30 do 16.30.

Udział

w licznych projektach
szkolnych
i pozaszkolnych

zapraszamy!