Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Jak sobie radzićz Agresją w sieci?

Opracowanie: Elżbieta Dąbrowska

Internet to przestrzeń wielu możliwości zarówno jeśli chodzi o zdobywanie informacji jak i komunikację.Zdarza się jednak, że ta ostania nie przebiega zgodnie z regułami kultury i życzliwej współpracy.Anonimowośc w sieci sprawia, że niektórzy formułują swoje komunikaty w sposób agresywny. Mowimy wtedy o cyberprzemocy, hejcie, agresji w sieci.

Cyberprzemoc to takie zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, które ją stosują, używają do tego celu internetu. W przeciwieństwie do przemocy fizycznej, cyberprzemoc nie zostawia śladów na ciele i nie widać jej gołym okiem. Ci, którzy jej doświadczyli, czują się zranieni i bardzo przeżywają to, co ich spotkało. Pojawiają się u nich czarne myśli i uczucia takie jak bezradność, wstyd, upokorzenie, strach, a czasem również złość.

Hejtem określa się działanie w Internecie, które jest przejawem złości, agresji i nienawiści. To wszelkie formy uderzenia w kogoś, nie tylko słowem ale i grafiką, zdjęciem czy filmem. To komentarz wymierzony przeciwko osobie, pokazujący czyjąś niechęć, pogardę i wrogość. Często wyrażony jest w sposób obraźliwy i wulgarny. To zachowania takie jak:-ośmiesznie kogoś w sieci,-podszywanie się pod kogoś,-publikowanie i rozsyłanie komromitujących czy poniżających kogoś filmów lub zdjęć,-pisanie nieprzyjemnych komentarzy na forach lub blogach.Sprawca przemocy w sieci nie jest anonimowy i zawsze można się dowiedzieć, kto stoi za ośmieszającym wpisem.

Cyberprzemoc to nękanie za pomocą takich narzędzi, jak:- wiadomości tekstowe,-maile,-witryny internetowe,-fora dyskusyjne,-portale społecznościowe.Osoby dopuszczające się wirtualnej agresji nazywa się stalkerami (od ang. stalk – prześladować). Ofiary mogą być nękane – zastraszane, szantażowane, obrażane, wyśmiewane czy dyskredytowane – np. poprzez: wysyłane do nich esemesów, e-maili, komentowanie ich aktywności w sieci, tworzenie wpisów w mediach społecznościowych, publikowanie informacji, zdjęć, nagrań (prawdziwych lub sfabrykowanych).

Na czym polega cyberprzemoc?

Ofiarą wirtualnej przemocy może zostać każdy. Najczęściej padają nią osoby, które wzbudzają silne emocje (np. zawiść, lęk) lub które wydają się słabe, bezbronne (z łatwością i bez konsekwencji można na nich wyładować swoją agresję).Sprawcy cyberprzemocy to zwykle ludzie o niskich kompetencjach społecznych i zaniżonym poczuciu własnej wartości. Nie będąc w stanie zbudować pozytywnego wizerunku swojej osoby w oparciu o posiadane atuty, czynią to kosztem innych. Warto zauważyć, że stalkerzy (zwłaszcza młodociani) często nie dostrzegają związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy swoją aktywnością a krzywdą ofiar – ich działania wynikają z braku wyobraźni i empatii.

Ofiary i sprawcy cyberprzemocy

Nie bierz tego do siebie.To hejter jest słaby, a nie ty.Nie daj się ponieść emocjom, nie odpowiadaj na hejt pod wpływem chwili.Nie odpowiadaj agresją na agresję.Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści korzystając z opcji dostępnych na forach lub w mediach społecznościowych.Jeśli nie dajesz sobie rady z hejtem, to szukaj pomocy u zaufanych osób. Poproś o pomoc rodziców, nauczycieli.

Specjaliści radzą!Padłeś ofiarą hejtu:

Przyczyny cyberprzemocy nie różnią się od powodów wszelkich innych form agresji. Rozwojowi tego zjawiska sprzyja jednak wiele okoliczności:- poczucie anonimowości i bezkarności,- łatwość, z jaką można dopuścić się aktów wirtualnej agresji,- komfort i bezpieczeństwo, jakie można zachować, unikając bezpośredniej konfrontacji z ofiarą,- podzielenie odpowiedzialności za akty wirtualnej agresji, gdy dołączają się do niej inne osoby, - złudzenie, że zadawana ofierze krzywda nie ma rangi realnego wykroczenia,- związany z nieustannym rozwojem technologii brak adekwatnych narzędzi przeciwdziałania wirtualnej agresji.

Czynniki sprzyjające cyberprzemocy

Cyberprzemoc – w przeciwieństwie do przemocy fizycznej – nie pozostawia widocznych śladów i często pozostaje niezauważona przez otoczenie ofiary. Nie oznacza to jednak, że jest mniej dotkliwa. Może mieć również znacznie poważniejsze konsekwencje niż fizyczna agresja. Ofiary cyberprzemocy żyją w poczuciu osaczenia, zagrożenia, upokorzenia, a jednocześnie bezradności, bo często nawet nie są w stanie ustalić, kto jest agresorem. Ich cierpienie jest tym większe, że nękanie w sieci pozwala na błyskawiczne upowszechnienie obraźliwych czy kompromitujących materiałów, a ich całkowite usunięcie jest trudne, a wręcz niemożliwe. Przykre doświadczenia osoby dotkniętej cyberprzemocą podkopują jej samoocenę, wywołują szereg dolegliwości psychosomatycznych (np. zaburzenia snu, depresję), a nawet mogą stać się przyczyną samobójstwa (odnotowano niejeden przypadek samobójczej śmierci ofiar cyberstalkingu).

Konsekwencje cyberprzemocy

Kiedy cyberprzemoc stanie się już faktem, jej ofiara może bronić się, nie reagując na zaczepki agresora i tym samym nie prowokując go do dalszych działań. Jeśli ta metoda okaże się nieskuteczna, należy zachować dowody cyberprzemocy (np. obraźliwe SMS-y) i zgłosić problem administratorowi sieci lub zwrócić się z prośbą o pomoc do zaufanych osób doroslych. Ponieważ akty cyberstalkingu podlegają w Polsce odpowiedzialności karnej, można także poinformować o nich policję. Polskie prawo jako przestępstwa określa: grożenie, znieważanie, nawoływanie do nienawiści i przemocy, a także oczywiście stosowanie przemocy. Jeśli takie działania spowodowane są wrogością i nacechowane są przemocą i agresją, jak wszystkie inne, są one ścigane z urzędu. Nawet pozornie niewinny żart może być rodzajem cyberprzemocy. Uważajmy więc na to, co piszemy.Za formy cyberprzemocy grozi odpowiedzialność karna. Gdy padasz ofiarą cyberprzemocy, zachowaj dowód: zrób zrzut ekranu, zachowaj SMS-y l lub wiadomości. Jako świadek cyberprzemocy – reaguj i sprzeciwiaj się.

O czym warto pamiętać?

PAMIĘTAJ!Zanim udostępnisz coś – pomyśl!Zanim wrzucisz lajka – pomyśl!

Źródło: Internet