Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Zápisdo prvéhoročníka

www.spojenaskolask.sk

Info o zápise

Kontakty

INTRODUCTION HERE

Rady pre rodičov,aby mohli zápis do školy svojich detíPreŽIŤ s úsmevom

Učenie sa hrou

Videovizitkaškoly

V čom sme jedineční

Desatoro prváka

Zoznam pomôcok

Info

Ak dieťa dovŕši do31.8.2021 šesť rokov,Je povinnosťou zákonnýchZástupcovZapísaťHo na plneniePovinnej školskejDochádzky.

Základná škola vyžaduje pri zápiseosobné údaje o dieťati v rozsahumeno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),dátum a miesto narodenia,adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,rodné číslo, štátna príslušnosť,národnosťosobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahumeno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytukontakt na účely komunikácie.

V súčasnej mimoriadnej situáciiBudeZápis detíDo 1. ročníka ZŠPrebiehať:- Elektronicky- OverEním údajov

Info

kliknite na obrázok

Presný termín overenia údajov Vám bude včas oznámený.Zákonný zástupca prinesie nasledujúce doklady:- rodný list dieťaťa- občiansky preukaz zákonných zástupcovAk je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Žiak môže plniť povinnúŠkolskú dochádzkuV inejAko spádovej škole,ak ho riaditeľ tejto školyPrijme na základné Vzdelávanie.

Info

Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

Opätovne musiabyťZapísanéAj deti,ktoréVtomtoškolskom rokuMaliOdklad plneniaPovinnej ŠkolskejDochádzky.

Info

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Zápis sa vzťahujeaj naDetiS trvalým pobytomnaSlovensku,ktoré súDlhodobo v zahraničí.

Info

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Údaje o dieťati vypisujtePodľa Jeho rodného listu.

So zápisommusiaSúhlasiťobaja rodičiaDieťaťa.

Info

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku. Riaditeľ školy do 30. júna 2021 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozhodovaní o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky riaditeľ základnej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja postupuje podľa Správneho poriadku.

VIDEOvizitkaškoly

Čas zápisu do ZákladnejŠkoly sa blíži. Je nám veľmiľúto, že sa s Vami nemôžemeStretnúť, porozprávať.aspoň takto Si pozritev čom je spojená školaVýnimočná.

kliknite na obrázok

V čomSme jedineční

"Učiteľ ti môžeOtvoriťDvere,ale vstúpiť do nichMusíš ty sám..."

kliknite na obrázok

Učenie saHrou

Ako najlepšiepripraviťPrváčika doŠkoly,čo by mal predNástupom do školy vedieť?

kliknite na obrázok

Vieš pekne pozdraviťDospelého aj kamaráta?PoznáščarovnéSlovíčkaa vieš ich použiť?

Dobrý deň!

Dovidenia!

Prepáč!

Ďakujem!

Keď kašleŠ, kýchaŠ, zívaŠdAJ si ruku na ústa!

Budúci prváčik !

Dokážeš správne držaťCeruzku,strihaťPapier,Lepiť,postaviť hrad z kociek,či navliecť korálky?

Poznáš svojemenoa priezvisko,aj mená svojich rodičov?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Vieš sa rýchlo obliecť, zaviazaťšnúrkya zapnúť gombíky?DokážešTo celkom sám?

Dokážeš si upratať svoju izbičku,Hračky, knižky, či pastelky?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Rád počúvaš príbehy?Vieš sa odvážne opýtať na niečo aleboOdpovedaťna otázku?

Vieš správne vysloviť všetkyPísmenká? Poznáš básničkualebo veselú pesničku?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Poznáš niektoré domácealebo lesné zvieratá

Vieš sa pekne hrať a správaťSa ku kamarátom i dospelým?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Zvládneš si sám/a umyť rukyPred jedlom?Vieš používať príbor?

Vieš, akú farbu a tvar má slniečko? Poznáš farbyA geometrické tvary? Poznáš niektoré číslaA písmenká? Vieš, čo žiak nosí v aktovke?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

pomôcky

Info

Guma

pERO, ODPORúčané značky tornado alebo Stabilo

PEračník:

Ceruzky

Pastelky

SrúhaDLo zatváracie

Ostatné informácie o pomôckach Vám poskytne triedny učiteľ 2. septembra 2021

1 ks farbičky

1 ks tyčinkové lepidlo

Výtvarná výchova:

1 ks vodové farby

Štetce – okrúhlY č. 6, plochý č. 8

1 ks plastelína

1 ks nožnice

igelit na stôl

Výtvarná výchova:

40 ks výkresov A4

5 ks výkresov A3

2 balenia farebných papie rov

1 ks náčrtník

1 ks škatuľa na pomôcky VV

Telesná výchova:

cvičebnýúbor – tepláky alebo legíny, tričko,/podľa počasia/, ponožky

cvičebná obuv – cvičky alebo teniskyS bielou podrážkou

1 ks označené Textilné vrecúško

Info

Ostatné:

prezuvky s bielou podrážkou svyznačeným menom

visací zámok(kladka) s kľúčom naZabezpečenie vlastnej šatňovej skrinky

obaly na učebniceA zošity

Netreba zabudnúť ani na to, že dieťa by malo mať svoje veci podpísané. Ide do nového prostredia snovými vecami. Môže sa stať, že zabudne isamo, ktoré sú jeho veci avprípade, že bude mať veci podpísané, je ľahšie aj pre učiteľov identifikovať, komu čo vškole patrí.

k zápisu pristupujte POZITÍVNe.Motivujte dieťa ku školetak, Aby sa tešilo.

DôleŽitá rada na zÁver

TEšíme sana Vás!

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKYŠKOLY PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU Mgr. Zuzana Rodáková

e-mail: zakladna(at)spojenaskolask.sk,tel: 054/788 2042, mobil: 0911 750 314

RIADITEľKA SPOJENEJ ŠKOLY RNDr. Mária Makutová

e-mail: riaditel(at)spojenaskolask.sk,tel.: 054/788 2041, mobil: 0911 750 315

SPOJENÁ ŠKOLA Centrálna 464, Svidník 089 01