Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Zápis

do prvého
ročníka

www.spojenaskolask.sk

Info

o zápise

Kontakty

INTRODUCTION HERE

Rady pre rodičov,

aby mohli zápis do školy svojich detí
PreŽIŤ s úsmevom

Učenie sa hrou

Desatoro

prváka

Zoznam pomôcok

Info

Ak dieťa dovŕši do 31.8.2022 šesť rokov,
Je povinnosťou zákonných Zástupcov
Zapísať Ho na plnenie
Povinnej školskej
Dochádzky.

Základná škola vyžaduje pri zápise

 1. osobné údaje o dieťati v rozsahu

  • meno a priezvisko (je žiaduce, aby bolo uvedené v tvare totožnom ako na rodnom liste),
  • dátum a miesto narodenia,
  • adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
  • rodné číslo, štátna príslušnosť,národnosť
 2. osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu

  • meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu
  • kontakt na účely komunikácie.


Opätovne musia byť
Zapísané Aj deti, ktoré
V tomto školskom roku
Mali Odklad plnenia
Povinnej Školskej
Dochádzky.

Info

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.Zápis sa vzťahuje
aj na Deti
S trvalým pobytom
na Slovensku,
ktoré sú
Dlhodobo v zahraničí.

Info

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.Údaje o dieťati vypisujte
Podľa Jeho rodného listu.

So zápisom
musia Súhlasiť
obaja rodičia Dieťaťa.

Info

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna 2021 a spolu s rozhodnutím o prijatí archivuje aj prihlášku. Riaditeľ školy do 30. júna 2021 zašle zoznam detí prijatých na plnenie povinnej školskej dochádzky obci, v ktorej majú trvalý pobyt s údajmi podľa § 60 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozhodovaní o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky riaditeľ základnej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja postupuje podľa Správneho poriadku.Učenie sa Hrou

Ako najlepšie

pripraviť Prváčika do Školy,
čo by mal pred
Nástupom do školy vedieť?

kliknite na obrázok

Vieš pekne pozdraviť
Dospelého aj kamaráta?
Poznáš
čarovné Slovíčka
a vieš ich použiť?

Dobrý deň!

Dovidenia!

Prepáč!

Ďakujem!

Keď kašleŠ, kýchaŠ, zívaŠ
dAJ si ruku na ústa!

Budúci prváčik !

Dokážeš správne držať Ceruzku, strihať

Papier, Lepiť, postaviť hrad z kociek,
či navliecť korálky?

Poznáš svoje

meno a priezvisko,
aj mená svojich rodičov?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Vieš sa rýchlo obliecť, zaviazať
šnúrky a zapnúť gombíky?
Dokážeš To celkom sám?

Dokážeš si upratať svoju izbičku,
Hračky, knižky, či pastelky?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nullaRád počúvaš príbehy?
Vieš sa odvážne opýtať na niečo alebo
Odpovedať na otázku?

Vieš správne vysloviť všetky


Písmenká? Poznáš básničku

alebo veselú pesničku?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nullaPoznáš niektoré domáce
alebo lesné zvieratá

Vieš sa pekne hrať a správať

Sa ku kamarátom i dospelým?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Zvládneš si sám/a umyť ruky

Pred jedlom?
Vieš používať príbor?

Vieš, akú farbu a tvar má slniečko? Poznáš farby

A geometrické tvary? Poznáš niektoré čísla
A písmenká? Vieš, čo žiak nosí v aktovke?

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla

pomôcky

Info

Guma

pERO, ODPORúčané značky tornado alebo Stabilo

PEračník:

Ceruzky

Pastelky

SrúhaDLo zatváracie

Ostatné informácie o pomôckach Vám poskytne triedny učiteľ 2. septembra 20211 ks farbičky

1 ks tyčinkové lepidlo

Výtvarná výchova:

1 ks vodové farby

Štetce – okrúhlY č. 6,

plochý č. 8

1 ks plastelína

1 ks nožnice

igelit na stôl

Výtvarná výchova:

40 ks výkresov A4

5 ks výkresov A3

2 balenia farebných papie rov

1 ks náčrtník

1 ks škatuľa na pomôcky VV

Telesná výchova:

cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, tričko,

/podľa počasia/, ponožky

cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky

S bielou podrážkou

1 ks označené Textilné vrecúško

Info

Ostatné:

prezuvky s bielou podrážkou s vyznačeným menom

visací zámok(kladka) s kľúčom na
Zabezpečenie vlastnej šatňovej skrinky

obaly na učebnice A zošity


Netreba zabudnúť ani na to, že dieťa by malo mať svoje veci podpísané. Ide do nového prostredia s novými vecami. Môže sa stať, že zabudne i samo, ktoré sú jeho veci a v prípade, že bude mať veci podpísané, je ľahšie aj pre učiteľov identifikovať, komu čo v škole patrí.


k zápisu pristupujte POZITÍVNe.

Motivujte dieťa ku škole
tak, Aby sa tešilo.DôleŽitá rada na zÁver

TEšíme sa

na Vás!

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY

ŠKOLY PRE ZÁKLADNÚ ŠKOLU
Mgr. Erika Saloňová

e-mail: zakladna(at)spojenaskolask.sk,
tel: 054/788 2042, mobil: 0911 750 314

RIADITEľKA SPOJENEJ ŠKOLY

Ing. Jana Drábová

e-mail: riaditel(at)spojenaskolask.sk,
tel.: 054/788 2041, mobil: 0911 750 315

SPOJENÁ ŠKOLA

Centrálna 464, Svidník 089 01