Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

Una eina per fer
reunions en línia

introducció al zoom

començam?

Què veurem?

3. El bon funcionament

4. Com feim votacions?

6. La pissarra

5. Treball en grups

Una eina que compartim!

1. El zoom

2. Programam una reunió

Zoom instal·lat a l'ordinador

Si la nostra idea és programar reunions, convé tenir el programa Zoom davallat a l'ordinador. Si només t'has de connectar a la reunió, no és necessari.

app de zoom pel mòbil

Si la nostra connexió a les reunions serà pel mòbil és necessari tenir l'aplicació de zoom davallada.

1.El zoom

Una vegada davallat el zoom a l'ordinador, fixar l'icona a l'escriptori.

Quan l'obrim, clicam damunt "Ingresar".

Afegim el correu electrònic de la ICTIB i la contrasenya que se'ns faciliti.

1

2

4

3

5

Se'ns obrirà la pàgina de Zoom.

Quatre opcions: nova reunió, unir-se, programar, compartir pantalla

+

+

+

+

+

Per iniciar una conversa al moment. Si triam aquesta opció, haurem de compartir l'enllaç després amb la resta de persones que volem convidar.

Si ens han enviat la invitació (enllaç + ID + codi), aquí podem posar l'ID i també entrarem

Aquesta opció no importa tocar-la, perquè ja està predeterminada. Sempre podreu compartir pantalla.

Utilitzarem aquesta opció per a programar una reunió!

Aquí apareixeran les diferents reunions programades de cada dia.

Les caselles que hem d'emplenar són les següents:

- Tema: títol de la reunió
- Inici: data i hora de la reunió
- Duració: durada de la reunió

La resta està configurat i la informació sortirà per defecte.

Clicau Agendar!

2.programar una reunió

Una vegada hem clicat damunt "Agendar", ens sortirà aquest requadre, i la informació ressaltada és la que hem de compartir amb les persones que participaran a la reunió.

COMPARTIM:
Enllaç de la reunió
ID de la reunió
Codi d'accés

2.programar una reunió

La reunió

El dia de la reunió apareixarà la informació a la pantalla principal. Només hem de clicar a "iniciar".

Qui convoca la reunió (amfiriona) té un paper diferenciat durant tota la reunió. Alguns aspectes a tenir en compte:

Hi ha opcions que només les pot veure i aplicar la persona amfitriona.

Entrada de la gent a la reunió. S'ha d'entrar abans que la resta, perquè les
persones assistents puguin entrar.

Ha de dinamitzar la reunió,
gestionar els torns de paraula
(veu l'ordre de les mans).

Pot silenciar els micròfons.

El rol de la dinamitzadora

+

+

+

+

+

+

+

Amb aquestes icones podem controlar l'àudio i la càmera. Amb les fletxes podem triar els diferents dispositius.

Important! Pensau a tenir el volum de l'ordinador activat!

Aquí apareixen totes les persones participants de la reunió. Aquí podem canviar el nom, cliclant damunt el nostre usuari i cliclant a "renombrar". És important posar el nostre nom, perquè ens puguin identificar fàcilment. Abaix trobam l'opció per demanar torn de paraula.

Opció de compartir pantalla.

Per defecte, només podrà compartir pantalla qui convoca (qui entri amb el zoom de la ICTIB), però hi ha l'opció (a la fletxeta), per deixar compartir a la resta de participants.


Captura de imagen


El xat serveix perquè pugueu demanar o compartir les vostres opinions amb la resta de persones participants. Hi ha opció de compartir amb tothom o parlar a algú en concret.

Aquí teniu la possibilitat de mostrar reacció a una idea exposada a la reunió (aplaudiments i un OK)

Aquí podreu canviar la manera com veis les persones en la pantalla: visió de totes juntes o de la persona que ralla.

Opció per gravar la reunió.

IMPORTANT: sempre hem d'avisar que la sessió es gravarà, perquè la gent que no vulgui sortir pugui desconnectar el vídeo.

 • Cerca un espai tranquil de la casa i silenciós. Tenir la bateria carregada.


 • Convé connectar-se uns minuts abans de la reunió per comprovar que tot va bé (àudio, imatge...)

 • Tingues preparat tot el que necessites: paper, bolígraf, aigua...

pel bon funcionament d'una reunió

 • Per evitar renous de fons, millor que tothom tengui el micro apagat.


 • Les intervencions han de ser clares i concises per no allargar-les.

 • En l’entorn virtual especialment, no podem parlar tots alhora perquè no s'entén res. Demanar el torn de paraula i respectar-lo.

FER PREGUNTES O VOTACIONS

El zoom permet fer preguntes a les persones que participen, però aquestes s'han de programa prèviament a la reunió.

algunes eines

+ info


 • S'ha d'anar a www.zoom.us
 • Entrar amb l'usuari de la ICTIB
 • Programar la reunió (pestanya a la part de dalt).
 • Dins la reunió, a baix de tot "No ha creado votaciones todavía", clicar Agregar
 • Podrem afegir la pregunta i les possibles respostes (sí, no, tal vegada,...).
 • Podem triar que siguin anònimes les respostes i si és d'opció única o múltiple.
 • El dia de la reunió ens apareixerà una pestanya a baix de la pantalla que diu votacions.

DIVIDIR LES PERSONES
EN PETITS GRUPS

El zoom permet fer treball en grups reduïts durant una reunió. Es pot fer al moment de la reunió clicant damunt "Selección de grupos".

algunes eines

+ info


 • Quan es fa la selecció per grups, s'ha d'especificar en quants grups volem dividir la gent que participa. Per exemple, si a la reunió som 20 persones, podríem dir de fer 5 grups (4 persones per grup).
 • La tria es pot fer aleatòria (és a dir, el programa fa els grups) o dirigida (qui convoca col·loca la gent als grups).
 • S'ha de posar el temps que es vol treballar en grup (per exemple, 15 minuts), i un minut abans, el programa avisa que es tornarà al plenari.
 • Torna sol al plenari.

COMPARTIR LA PISSARRA PER ESCRIURE


Enlloc de compartir la pantalla, hi ha l'opció de compartir una pissarra.

algunes eines

+ info


 • La pissarra permet a qui convoca la reunió escriure i que tothom ho vegi a la vegada.
 • També hi ha l'opció d'activar-ho perquè les persones també puguin escriure. Això es fa amb les opcions de dalt (on posa compartir pantalla i desplegam la fletxeta).

tancar el programa

És important que finalitzada la reunió es tanqui el programa, sortint de l'usuari de la ICTIB. D'aquesta manera, després podrà entrar una altra entitat.

una responsable

Una persona de l'entitat es fa responsable de convocar la reunió i, per tant, de gestionar la contrasenya que es faciliti. Aquesta s'anirà canviant de manera periòdica.

sol·licitud

La ICTIB gestionarà el calendari del ZOOM. És important sol·licitar l'eina quan abans millor per reservar la data i l'hora de la reunió.

Una eina que compartim

Moltes gràcies!