Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

3

OŠ Frana Krste Frankopana Osijek, 14.3.2021.

DAN BROJA

2

1

4

π

POVODOM DANA BROJA PIPRIPREMILI SMO:

PLAKATE

FOTOGRAFIJE

2

3

KVIZOVE

RECITIRANJE ZNAMENAKA

NAGRADE

4

5

6

GLAZBU

SLASTICE

TVOJ ROĐENDAN ILI OIB U BROJU PI

7

8

9

PREZENTACIJE

1

1

PREZENTACIJE:

DORA DRAGOVAN 7. bPETRA VIDAKOVIĆ 7. aEMA FU ̈RST 7.cLUKA DEMO 7. bLUNA DEVETAK 7. aSARA VARGEK 7. a

2

PLAKATI:

3

FOTOGRAFIJE:MARIN MOLNAR 7. b

4

RECITIRANJE ZNAMENAKA:HRVOJE LADIĆ 7. b

REKORDI NAŠE ŠKOLE:DOMINIK ŠKORJANC 7. a 14.3.2017. IZRECITIRAO JE 50 ZNAMENAKA BROJA PIANĐELO VRDOLJAK 7. c 14.3.2019. IZRECITIRAO JE 103 ZNAMENKE BROJA PI.HRVOJE LADIĆ 7. b 14.3.2021. IZRECITIRAO JE 60 ZNAMENAKA BROJA PI.

Watch

5

KVIZOVI:Fran Marijanović i Karlo Malčić 7.b

Dragi petaši nagradni kviz igramo u školi u ponedjeljak 15.3.2021.

6

NAGRADE:Lena Pokupić 5.aLeon Marić 5.bKarla Plužarić 5.c

7

SLASTICE:

8

GLAZBA:

Watch

9

TVOJ ROĐENDAN ILI OIB U BROJU PI:

3

2

1

4

MIRJANA POSAVAC

HVALA !