Want to make creations as awesome as this one?

No description

Transcript

Un despistede arte

Clase de maría

comEZAR

MISIÓN

Atopar substituciónpara tres pezas da exposición que se perderon

DESAFIOS

1

2

3

Primer desafío

Segundo desafío

Tercer desafío

Ímonos preparar

CORRECTO!

SEGUINTE

Cómo podemos comunicarnos co museo?

Coñece ás persoas que traballan no museo:

Guía

Directora

Garda de seguridade

Recepcionista

Temos tres opcións de esculturas,pero cal é a que buscamos?

CORRECTO!

SeguiNTE

ResOlto O primeIrO desafío!

ResOlto O primeIrO desafío!

Buscadores,vamos pola seguinte encarga:temos que atopar un cadro.O museo mándanos indicacións para buscalo

SEGUNDO DESAFÍO

Hai que buscar un cadro con cores e formas cadradas

Qué cadro desapareceu?

CORRECTO!

SeguiNTE

CORRECTO!

SeguiNTE

Resolto o segundo desafío!

continuará

continuará