Want to make creations as awesome as this one?

Transcript

3

PRACA WEDŁUGPEDAGOGIKI DALTOŃSKIEJ

Przedszkole Daltońskie nr 3/Szkoła Podstawowa nr 34w Zespole Szkół nr 4im.Królowej Jadwigi w Dąbrowie Górniczej

2

1

4

created: Anna Ryś, Marzena Rybczyńska

Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy, a wszystko co dziecko potrafi - nauczycielowi zrobić nie wolno

Helen Parkhurst

NaCoBeZu

4 FILARY

WIZUALIZACJE

2

3

CZY WARTO?

4

PLAN DALTOŃSKI

1

Edukacja tradycyjna - nauczyciel rozpoczynając zajęcia zastanawia się, CZEGO JEGO UCZNIOWIE JESZCZE NIE POTRAFIĄEdukacja wg Planu Daltońskiego - nauczyciel rozpoczynając zajęcia zastanawia się, CO JEGO UCZNIOWIE JUŻ POTRAFIĄ :)

TO PRZEJŚCIE OD NAUCZANIA - DO UCZENIA SIĘ

RÓŻNICA?

PLAN DALTOŃSKI

Return

umożliwia dostosowanie tempa nauki do rzeczywistych możliwości uczniawdraża dziecko do polegania na sobiebudzi inicjatywę i samodzielność młodzieży zarówno w działaniu jak i myśleniu

wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadaniazmusza do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracypolega na metodzie indywidualnej pracy uczniów (uczniowie zdolni pracują samodzielnie; nauczyciel więcej uwagi poświęca uczniom wymagającym wsparcia - lepsze wyniki całej grupy)

JAKI JEST NAUCZYCIEL DALTOŃSKI?DZIAŁA WG PLANU!!!zaczynamy od tego co uczeń potrafi, a nie od tego czego nie umieumożliwiamy dzieciom podejmowanie inicjatywrozwijamy w dzieciach pewność siebie - staną się bardziej samodzielne i odpowiedzialnezakładamy, że uczeń umie o wiele więcej niż powierzamy mu do wykonania

PLUSY:- uczy systematyczności, samodyscypliny i samokontroli- umożliwia czytelną ocenę pracy z uczniem- doskonalenie samodzielnej pracy- uczy niesienia pomocy innym- uczy współpracy- rozwija kreatywność i wyobraźnię- poprawia organizację pracy

4 FILARYPLANU DALTOŃSKIEGO :1. SAMODZIELNOŚĆ2. WSPÓŁPRACA3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ4. REFLEKSJA

Return

SAMODZIELNOŚĆ Dziecko na podstawie wskazówek nauczyciela stara się rozwiązać postawiony problem, szuka także własnych źródeł wiedzy, nie traktuje nauczyciela jako skarbnicy gotowych rozwiązań, lecz jako partnera, od którego może otrzymać wskazówkę (z inicjatywą takich spotkań powinno wychodzić dziecko)

ODPOWIEDZIALNOŚĆWiążę się z wolnością (dziecko samo decyduje o sposobie wykonania postawionego zadania - czasie i kolejności), ponieważ za wolnym wyborem stoi odpowiedzialność za wykonane zadania, które dziecko ponosi przed nauczycielem (samoocena i ocena nauczyciela jako ostatni etap pracy), oraz przed innymi członkami zespołu; dzięki temu uczy się, że z danej wolności należy mądrze korzystać.

WSPÓŁPRACADziecko nie pracuje w oderwaniu od społeczności i nawet jeśli zajmuje się czymś samodzielnie, musi uwzględniać potrzeby innych; z kolei zadania w zespołach stawiają na rozwój umiejętności komunikacyjnych. Dziecko ma działać i poszukiwać, a nie sięgać po gotowe rozwiązania. Ma badać świat i wyciągać wnioski.

REFLEKSJADziecko zastanawia się nad swoją pracą, ocenia swoje postępy, swoje zachowanie, wyciąga wnioski.

WIZUALIZACJE

Wszystko, do czego dochodzimy sami jest łatwiejsze w zapamiętaniu, niż większość lekcji prowadzonych przez nauczycielaNadmierne tłumaczenie powoduje utratę inicjatywy u dzieckaStosujemy wizualizację procesów i metod

KOLOROWE DNI TYGODNIA

TABLICA ZADAŃ

PLAN DNIA

ZEGARSYGNALIZATOR

DYŻURY

OBECNOŚĆ

Pozwala kontrolować upływ czasu w przedszkolu, wprowadza porządek i poczucie bezpieczeństwa u dzieci - wiedzą co nastąpi w dalszej części dnia.

ZEGAR - pozwala kontrolować czas przeznaczony na daną czynnośćSYGNALIZATOR - ćwiczy "moment przeniesionej uwagi":kolor czerwony - praca samodzielna, zastanowienie się nad rozwiązaniem, poszukiwanie sposobu i metody wykonania zadania ("moment przeniesionej uwagi")kolor żółty - mogę zapytać kolegę/koleżankę o pomockolor zielony - mogę zapytać nauczyciela o pomoc

Dzieci planują swoją pracę tygodniową przypinając do tablicy pod numerem zadania kołeczki w kolorze dnia, w którym planują wykonać zadanie. Po wykonaniu zadania przypinają drugi kołeczek - wtedy mogą się przekonać czy realizują zadania zgodnie z planem.

ZADANIA

ZADANIA

Return

Return

STRAŻNIK CZASUUSTAWIANIE W PARYWYCIERANIE TABLICYPORZĄDKOWANIE FARB I BLOKÓWDBANIE O PORZĄDEK W SALIUKŁADANIE TORNISTRÓWDBANIE O PORZĄDEK W SZATNIPODLEWANIE KWIATÓWPRZYNOSZENIE MLEKA, WARZYW I OWOCÓW

Next

STRAŻNIK CZASUPORZĄDEK W ŁAZIENCEPORZĄDKOWANIE KĄCIKA PLASTYCZNEGOPORZĄDKOWANIE KĄCIKA KSIĄŻEKDYŻURNY OD SAMOCHODÓWPORZĄDKOWANIE KLOCKÓWPORZĄDKOWANIE LALEKSPRZĄTANIE PO POSIŁKACH

Return

1

ZOBACZ

WIZUALIZACJE

PRACA W PARACH

PRACA W ZESPOŁACH

TABLICA UMIEJĘTNOŚCI

POMOCNA DŁOŃ

CELE DNIA

INSTRUKCJE CZYNNOŚCIOWE

Pomocnicy nauczyciela, wspierają wychowawcę w pracy w sali.

Tablica informująca, które umiejętności dzieci już nabyły ("Już potrafię"), oraz w których dziedzinach są mistrzami i mogą pomóc innym w grupie/klasie ("Chętnie pomogę")

VS

+info

Return

Praca w parach - zadaniem każdej pary było zaprojektowanie kartki z kalendarza, na której trzeba było przedstawić za pomocą rysunku wylosowany miesiąc.

Samodzielność - przygotowywanie sałatki/szaszłyków owocowych na drugie śniadanie.

Samodzielność - uczniowie podczas przebierania się na zajęcia wychowania fizycznego uczą się składania swoich ubrań.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

VS

+info

Return

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

VS

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

VS

+info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

VS

Return

zobacz

Return

Return

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Na kredkach w kolorach dni tygodnia umieszczamy piktogramy symbolizujące czego dzieci będą się uczyć w danym dniu.

VS

+info

Return

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

1

WRITE YOURSECTION HERE

Lorem ipsum dolor sit amet

Return

Edukacja według planu daltońskiego umożliwia wychowanie dziecka"ku przyszłości" – by stało się samodzielną jednostką posiadająca niezbędne kompetencje kluczowe oraz potrafiącą sprostać różnorodnym wyzwaniom, jakie napotka na swojej drodze.

Ważne zasady:Nauczyciel nie powinien robić wszystkiego tego, co uczeń może zrobić sam.Im więcej nauczyciele nauczają, tym mniej uczeń się uczy.Uczniowie mogą o wiele więcej niż nam się wydaje.Nie rób tego, co mogą zrobić uczniowie!

3

2

1

4

DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !

Przedszole Daltońskie nr 3Szkoła Podstawowa nr 34w Zespole Szkół nr 4im. Królowej Jadwigiw Dąbrowie Górniczej