Want to make creations as awesome as this one?

III LO Rzeszów - Trzymaj z Norwidem

Transcript

III LO Rzeszów

nasza szkoła

Z nami rozwijaj swoje pasje :-)

BIOLOGIA

INFORMATYKA

HISTORIA

języki dodatkowE

FIZYKA

WOS

inne

GEOGRAFIA

JEZYK ANGIELSKI

CHEMIA

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

WOK

pODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYCHOWANIE FIZYCZNE

rELIGIA

eDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Return

JĘZYK NIEMIECKI

JĘZYK FRANCUSKI

JęZYK ROSYJSKI

JĘZYK hiszpański

Return

Język polski w III LO to dydaktyka w zakresie podstawowym
i rozszerzonym, ale również szereg działań pozalekcyjnych.

Zapraszamy do III LO! Chcesz rozwijać zainteresowania humanistyczne i swoje pasje?
Z nami to się uda!

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

rozwijamy pasje i talenty

współpraca z uczelniami

olimpiady i konkursy

język polski

Return

Język polski w III LO to dydaktyka w zakresie podstawowym
i rozszerzonym, ale również szereg działań pozalekcyjnych.

Jako Liceum Norwida obchodzimy:

- Dzień Patrona Szkoły

- „Czytanie Norwida” Wdrażamy innowacje:

a) „Tradycja Norwidowska w III LO w Rzeszowie”,

b) „Z tradycją w przyszłość… Norwid uwspółcześniony”

c) „Patriotyzm jest w nas…” Świat wartości uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie


Rozwijamy pasje i talenty:

- organizacja Rzeszowskich Dni Kultury Szkolnej,

- koło konferansjera i wydawcy,

- Literacki Eko Fashion Show pt. Metamorfozy,

- szkolny teatr IMPRESJA,

- gazeta szkolna “3 TO MY”,

- Dyskusyjny Klub Filmowy, warsztaty filmowe;

Zapraszamy do III LO! Chcesz rozwijać zainteresowania humanistyczne i swoje pasje?
Z nami to się uda!Współpracujemy z Uczelniami:

- współpraca z Instytutem Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego,

- współpraca z katedrą Mediów i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki

i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie;

Przygotowujemy do udziału w Olimpiadach i konkursach:

- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

- Olimpiada Wiedzy o Mediach,

- udział w Turnieju Eliminacyjnym debat oksfordzkich projektu DEBBATY organizowanym przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz fundację Forum Rozwoju Młodych,

- konkursy ogólnopolskie (laureaci):

a) Ogólnopolski Konkurs Norwidowski,

b) Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”,

c) Ogólnopolski Konkurs na Esej pt. „Na drodze do siebie. Podróże z bohaterami Stachury”;

Przygotowujemy do udziału w Olimpiadach i konkursach:

- Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

- Olimpiada Wiedzy o Mediach,

- udział w Turnieju Eliminacyjnym debat oksfordzkich projektu DEBBATY organizowanym przez Samorząd Studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz fundację Forum Rozwoju Młodych,

- konkursy ogólnopolskie (laureaci):

a) Ogólnopolski Konkurs Norwidowski,

b) Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”,

c) Ogólnopolski Konkurs na Esej pt. „Na drodze do siebie. Podróże z bohaterami Stachury”;


wOS

To przedmiot wyjątkowy, który poszerza wiedzę, uczy umiejętności związanych z życiem, z tym, co młodego człowieka otacza.

+ INFO

Wiedza o społeczeństwie to przedmiot interdyscyplinarny, czyli w jego sferze zainteresowań są różne dziedziny nauk.

Pod czujnym okiem nauczycieli socjologia, prawo, politologia, gospodarka i stosunki międzynarodowe nie będą Ci obce. Zagadnienia z tych dziedzin będziesz poznawać i zgłębiać w teorii i praktyce, by stać się świadomym swych praw i obowiązków obywatelem, by funkcjonowanie w dorosłym życiu i w przestrzeni publicznej było łatwiejsze. Pisanie pism urzędowych, prawniczych, załatwianie spraw w urzędzie stanie się prostsze, bo nauczysz się tych umiejętności na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

+ info

+ info

Return


HISTORIA

Zgodnie z powiedzeniem Cycerona „historia magistra vitae est”(tłum. historia jest nauczycielką życia), warto uczyć się historii wbrew utartym stereotypom i sloganom. Warto poznać mechanizmy rządzące światem w przeszłości, dzięki czemu możemy uniknąć błędów współcześnie. W naszej szkole w ten obszar wprowadzą Cię nauczyciele – historycy.

+ INFO

Na lekcjach historii prowadzonych przez siedmiu historyków w trzech klasopracowniach zgłębisz wiedzę o naszych przodkach, przełomowych wydarzeniach, rozwiniesz umiejętność ich interpretacji, analizy, będziesz miał możliwość krytycznego spojrzenia na dzieje ludzkości. Nauczyciele przybliżą różne okresy w dziejach, wykorzystując w tym celu różnorakie środki dydaktyczne - prezentacje multimedialne, filmy, mapy interaktywne, źródła pisane, lekcje muzealne, spotkania z działaczami organizacji czy żywymi świadkami historii.

Lekcje historii będą swoistą podróżą w czasie i przestrzeni, z której należy wynieść naukę wyrażoną w słowach Józefa Piłsudskiego „Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości”

Return
W naszej szkole zespół nauczycieli języka angielskiego liczy 12 osób.

Wspólnie pracujemy, aby pomóc Wam doskonalić umiejętności językowe, które pozwolą Wam uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym oraz dostać się na wymarzone uczelnie, również zagraniczne.

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

dni tematyczne

udział w projektach

konkursy

język angielski

Dołącz do grona naszych uczniów i naucz się czerpać przyjemność z nauki języka angielskiego!

Return

Wspólnie pracujemy, aby pomóc Wam doskonalić umiejętności językowe, które pozwolą Wam uzyskać wysokie wyniki na egzaminie maturalnym oraz dostać się na wymarzone uczelnie, również zagraniczne.


dni tematyczne, np. Halloween, Dzień Świętego Patryka, Walentynki;


udział w projektach, np. w projekcie Razem dla Nauczycieli (Together for Teachers) organizowanym przez fundację Future Ready czy Erasmus+;

  • wspólna zabawa z okazji Europejskiego Dnia Języków;
  • konkursy, takie jak konkurs talentów czy wiedzy o krajach anglojęzycznych;
  • spotkania z młodzieżą z całego świata (również on-line);
  • zajęcia teatralne w języku angielskim.


Lekcje matematyki prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli, będących również egzaminatorami CKE, którzy profesjonalnie przygotują Cię do zdania egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Jeżeli matematyka do tej pory sprawiała Ci trudności - zapraszamy, to może się zmienić. Jeżeli natomiast lubisz “królową nauk”, postaramy się pogłębić to uczucie tak, aby drzwi wymarzonej uczelni stały dla Ciebie otworem. Materiał wprowadzany przy użyciu narzędzi informatycznych, tablic interaktywnych, apletów GeoGebry jest łatwo przyswajany i zapamiętywany.

+125%

pnij sie w górę

+25%

nauka

+60%

pasja

Matematyka

+40%

talent

Return

kadra

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

konkursy

po lekcjach

„Dzięki kreatywnym lekcjom informatyki dobierzesz odpowiedni algorytm do rozwiązywanego problemu”.

Informatyka

Return

Informatyki uczą wykwalifikowani nauczyciele, którzy profesjonalnie przygotują Cię do zdania egzaminu maturalnego i do wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych w dalszym kształceniu.
Konkursy:

Olimpiada Informatyczna;

Web.Master podkarpacki;

Konkursy związane z szeroko pojętą IT,cyberbezpieczeństwem, grafiką komputerową.


Poza lekcjami:

Projekt Junior.NET. – współpraca
z Politechniką Rzeszowską – tworzenie aplikacji mobilnych;

IT Academic Day Rzeszów – udział w konferencjach
i warsztatach;

Konsultacje z Informatyki dla maturzystów;

Zabawy z Informatyką (Odkrywanie Talentów, Dzień Otwarty III LO).+ INFO

Fizyka


Realizując materiał programowy z fizyki, stosujemy się do zasad podanych przez Alberta Einsteina i ze wszystkich sił staramy się zachęcić naszych uczniów do nauki tego przedmiotu.
Jak nam to wychodzi? Musicie koniecznie sprawdzić, po prostu zapraszamy do naszej szkoły


W ramach tego przedmiotu odbywają się dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury i konkursów przedmiotowych. Przed okresem pandemii uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w cyklicznych zajęciach i pokazach na uczelniach wyższych: współpracujemy z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Politechniką Rzeszowską.
Jak to było dawniej na lekcjach doświadczalnych z fizyki przed pandemią? Chyba najlepiej oddadzą to zdjęcia i filmy z naszej szkolnej pracowni fizycznej w III LO.

Return


Geografia

Lekcje geografii są interesujące dzięki zajęciom prowadzonym przy użyciu narzędzi technologii informacyjno – komunikacyjnej. Realizowane są różne projekty edukacyjne. Uczniowie mogą wziąć udział w zajęciach terenowych, konkursach przedmiotowych a także olimpiadzie geograficznej. We współpracy z PTTK w Rzeszowie w naszej szkole działa Szkolne Koło Krajoznawczo –Turystyczne, w ramach którego odbywają się rajdy, wycieczki, marsze na orientację.

+ INFO

Uczestniczymy w Festiwalu Nauki i Dniach Europejskich. Uczniom przystępującym do egzaminu maturalnego z geografii zapewniamy solidne przygotowanie!
Realizując program rozszerzonej geografii, możesz wybrać różne kierunki studiów: finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, geoinformatyka itd .

Geografia w Liceum Norwida - ….to pasje i wyzwania!

Return

Naszym uczniom proponujemy:

Lekcje to nie tylko klasa - wiedzę można zdobywać również poza nią poprzez zajęcia w terenie czy na uczelniach wyższych.

+ INFO

+ INFO

+ INFO

+ INFO

Po co uczyć się biologii w szkole?

czy wiez że ...

konkursy , olimpiady

Biologia

Return

Naszym uczniom proponujemy:

  • lekcje uczące krytycznego i twórczego myślenia;
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez liczne obserwacje i doświadczenia;
  • wykorzystanie pomocy naukowych w formie tradycyjnej jak i nowoczesnych e-pomocy (tablice interaktywne, ciekawe programy on-line) zapewniających skuteczną naukę;
  • lekcje tradycyjne w klasie i poza nią;
  • nauka biologii rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe i zdolność analizy zjawisk;


Po co uczyć się biologii w szkole?

Biologia to przedmiot pozwalający uczniom poznać środowisko naturalne, budowę substancji czy ciała człowieka. Współczesna biologia jest ściśle związana z medycyną, chemią, z fizyką. Terminy fachowe z biologii są często używane w życiu codziennym. Ale biologia to nie tylko książki. Lekcje biologii umożliwiają zdobywanie wiedzy w sposób praktyczny poprzez liczne obserwacje i eksperymenty a także uczą krytycznego myślenia. Z takim myśleniem da się uporządkować wiedzę o prawach natury oraz człowieku jako składowej świata żywego. W dobie rozwoju technologii również i biologia wykorzystuje całą paletę świata cyfrowego do nauki. Podczas lekcji uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności umożliwiające rzetelne przygotowanie do matury i wstęp na wymarzone kierunki studiów. Lekcje to nie tylko klasa - wiedzę można zdobywać również poza nią poprzez zajęcia w terenie czy na uczelniach wyższych.Na lekcjach dowiesz się m.in.: Czy ptaki śpią podczas lotu? Czy psy widzą kolory? Jaki organ w ciele człowieka nie zmienia swojej wielkości od urodzenia?

Rzetelne przygotowanie do matury z biologii umożliwia podjęcie różnych, wymarzonych kierunków studiów.

Proponujemy: wycieczki przedmiotowe, zajęcia terenowe, udział w zajęciach na uczelniach wyższych.

Swoją wiedzę sprawdzisz w konkursach przedmiotowych i olimpiadach.


Uczniowie mogą liczyć na pomoc nauczycieli w przygotowaniach do Olimpiady Biologicznej i innych konkursów. Lekcje biologii prowadzone są przez czynnych egzaminatorów, regularnie poprawiających matury, co sprawia, że przekazywana wiedza jest właściwie dobierana, aby uczeń nabył umiejętność poprawnego udzielania

odpowiedzi w arkuszach maturalnych.


CHEMIA

Prowadzone są również zajęcia dodatkowe dla uczniów, których celem jest nabycie umiejętności udzielania precyzyjnych odpowiedzi w arkuszach maturalnych. Wspólny wysiłek uczniów i nauczycieli jest gwarancją sukcesu - dostania się na wymarzoną uczelnię medyczną.

Lekcje chemii połączone są z zajęciami laboratoryjnymi. Sala chemiczna wyposażona jest odpowiednio tak, aby uczniowie mogli samodzielnie wykonywać doświadczenia chemiczne, co ułatwia im w dużej mierze zrozumienie wielu procesów chemicznych i zachodzących zjawisk.Return

JęZYK HISZPAŃSKI

Nauczyciele z doświadczeniem, pełni zaangażowania wprowadzą Cię w świat hiszpańskich fiest, kuchni, muzyki i filmu. Poznaj piękny język Półwyspu Iberyjskiego i zakochaj się w Hiszpanii w III LO.

+ INFO

Chcesz się uczyć hiszpańskiego z pasją? Przyjdź do III LO!

Będziesz mógł wziąć udział w różnych konkursach językowych i kulturoznawczych, imprezach okolicznościowych takich jak Dzień Języka Hiszpańskiego, Dzień Kina Hiszpańskiego, Warsztaty Kuchni Hiszpańskiej czy Dzień Języków Europejskich. Z pewnością na wybranych lekcjach będziesz mógł porozmawiać z zaprzyjaźnionymi obcokrajowcami (np. z Hiszpanii czy Meksyku). Jeśli będziesz chciał zdawać maturę z języka hiszpańskiego, weźmiesz udział w cotygodniowym kółku maturalnym, będziesz uczestniczył w warsztatach z gośćmi z renomowanych polskich uniwersytetów (np. KUL) lub wspólnie wybierzemy się na dzień otwarty wybranej uczelni w instytucie iberystyki. A może będziesz chciał pojechać z nami na wycieczkę do Hiszpanii? Za nami już kilka takich wyjazdów (np. do Barcelony). Zapraszamy!

Return

JĘZYK ROSYJSKI

Uczymy się nie tylko języków zachodnich, ale też i wschodnich. Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich - jest językiem urzędowym w Rosji,Kirgistanie,Kazachstanie i na Białorusi.Język rosyjski zyskuje ciągle na popularności. Jest używany przez prawie 300 mln ludzi. Można się go skutecznie nauczyć w ramach tradycyjnych lekcji języka rosyjskiego, na których zapoznajemy się z kulturą, zwyczajami, obyczajami Rosji, z miastami, kuchnią rosyjską, świętami. Sprawdzamy swoją wiedzę o Rosji. Poznajemy alfabet rosyjski - cyrylicę, zdobywamy informacje na temat realiów życia w Rosji. Zapoznajemy się z materiałem leksykalno - gramatycznym dotyczącym danego tematu, kształtujemy umiejętności wypowiadania się w mowie i piśmie.

Return

JĘZYK NIEMIECKI

W naszej szkole uczniowie poznają język niemiecki w miłej i przyjemnej atmosferze, nie tylko na lekcjach w tradycyjny sposób, ale również podczas licznych spotkań międzynarodowych w Polsce oraz w Niemczech.

+ INFO

Projekty (m.in. Erasmus+) - współpraca
oraz wymiana z Gymnasium Traben-Trarbach
oraz Ökologisches Schullandheim Spohns Haus (Gersheim), podczas których uczniowie dobrze się bawią, poznając język niemiecki oraz nawiązując liczne kontakty.

Dołącz do nas i ucz się języka niemieckiego
w przyjaznej atmosferze! Przekonasz się, że Deutsch macht Spaß!

Return


W naszej szkole uczniowie poznają język niemiecki w miłej i przyjemnej atmosferze, nie tylko na lekcjach w tradycyjny sposób, ale również podczas licznych spotkań międzynarodowych w Polsce oraz w Niemczech. Jest to możliwe min. dzięki:

+ Wymianie z młodzieżą z Berlina w ramach współpracy z fundacją “Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego”;

+ Współpracy z Goethe Institut w Krakowie oraz Biblioteką Austriacką przy Uniwersytecie Rzeszowskim – w naszej szkole gościliśmy ostatnio interaktywną wystawę Deutsch im Koffer; uczniowie biorą udział w warsztatach organizowanych przez te instytucje - np.. Tygodniu Filmu Niemieckiego;

+ Różnorodnym konkursom np.: Wiedzy o Austrii (organizowany przez Ambasadę Austrii), Kartki Bożonarodzeniowej oraz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych (DACHL), warsztatom z okazji Europejskiego Dnia Języków;

+ Urozmaiconym zajęciom - pracujemy też z e-podręcznikami;

+ Udziałowi w projektach min. Erasmus+ - współpraca oraz wymiana z Gymnasium Traben-Trarbach oraz Ökologisches Schullandheim Spohns Haus (Gersheim), podczas których uczniowie dobrze się bawią, poznając język niemiecki oraz nawiązując liczne kontakty;


jĘZYK fRANCUSKI

- 1 z 2 języków dokumentacji Rady Europy
- Język Poczty Polskiej i operatorów telekomunikacyjnych
- Język jednego z największych
inwestorów na Podkarpaciu
- Język urzędowy dla ponad 220 mln ludzi na świecie...
- Język gastronomii

Dołączając do społeczności uczniowskiej naszej szkoły możesz wybrać ten język francuski i uczyć się go poprzez aktywne działanie, projekty, konkursy, uczestnicząc w Dniu Frankofońskim i przygotowując się do różnego rodzaju konkursów: piosenki, kolęd, językowych, kulturoznawczych...

Return

Jesteśmy zachęcani do udziału w konkursach nie tylko z zakresu muzyki, lecz także plastyki, fotografii i kultury.

Anna

Wiedza o kulturze

Return

RELIGIA

Jesteśmy otwarci na pytania, chętnie prowadzimy dyskusje, jesteśmy do dyspozycji nawet po lekcjach, gdyby ktoś chciał pogadać. Chętni uczniowie angażują się w konkursy, np. Olimpiadę Teologii Katolickiej, Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, Konkurs Poezji Religijnej, Szkolny Konkurs Szopek itp. Można zaangażować się w grupy: Szkolnego Koła Caritas, Scholę uświetniającą śpiewem rekolekcje i Eucharystie szkolne czy w grupę dyskusyjną.

W naszej szkole religię prowadzi 5 katechetów. Staramy się, aby katecheza była pasjonująca, otwierała na sprawy religijne w szerokim kontekście, wprowadzała w sprawy religii, filozofii i wartości chrześcijańskich

Return

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Zajęcia wychowania fizycznego w III LO prowadzone są przez doświadczoną kadrę w salach gimnastycznych, w siłowni, na boiskach sportowych oraz w parku nad Wisłokiem. Lekcje urozmaicone są wyjściami na lodowisko, do wrotkarni oraz parku trampolin.
Program zajęć obejmuje wszystkie dyscypliny sportowe: od zespołowych gier, przez gimnastykę i fitness, po lekką atletykę czy samoobronę.

Reprezentanci naszej szkoły uczestniczą we wszystkich rozgrywkach organizowanych w ramach Licealiady, zdobywając wysokie miejsca w Rzeszowie, województwie podkarpackim i w Polsce.

Return

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem obowiązkowym w pierwszych klasach, jednak uczniowie zawsze uczestniczą w zajęciach pełni zaangażowania. Na lekcjach uczymy się przede wszystkim jak pomagać innym w przypadku zagrożenia życia czy zdrowia. Umiejętności zdobywane podczas praktycznych i teoretycznych ćwiczeń wchodzą w nawyk i mogą okazać się przydatne w najbardziej niespodziewanym momencie naszego życia, kiedy to właśnie od zdobytej przez nas wiedzy zależy zdrowie innych, niekiedy bliskich nam osób.

Dla uczniów zainteresowanych tematyką organizowane są zajęcia dodatkowe, podczas których bandażujemy, resuscytujemy, przenosimy poszkodowanych, ratujemy małe dzieci i uczymy się skutecznego udzielania pierwszej pomocy. Chętnych do zajęć dodatkowych nie brakuje, dzięki czemu powstają zgrane zespoły zainteresowanych. Czasami odwiedza nas nawet ratownik medyczny, opowiadając o szczegółach swojej pracy i inspirując do pogłębiania wiedzy w tym zakresie. Uczniowie mają również możliwość brania udziału w organizowanych mistrzostwach pierwszej pomocy, a ich pracę wynagradza przynależność do koła Polskiego Czerwonego Krzyża, odpowiedzialnego za wiele akcji charytatywnych.

Return

„Żaden złodziej, bez względu na swoje umiejętności, nie może obrabować cię wiedzy, dlatego wiedza jest najlepszym i najbezpieczniejszym skarbem, jaki możesz posiąść”.

L. Frank Baum

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Read more

Return

Wybierając rozszerzenie, tak naprawdę wybierasz pewien kierunek, w którym widzisz swoją przyszłość. Przedmioty na danym profilu, mają za zadanie przygotować Cię do wymarzonych studiów. Mój przedmiot dostarczy Ci wiedzy i umiejętności do radzenia sobie w świecie dorosłych, dokonywania trafnych wyborów, a co za tym idzie osiągnięcia sukcesu w wielu dziedzinach życia.

Podstawy przedsiębiorczości to przedmiot, który za pomocą aktywnych zabaw, projektów oraz ćwiczeń przeniesie Cię w świat finansów, gdzie rządzą banki, ubezpieczyciele oraz GPW. Na zajęciach dowiesz się jak wybrać odpowiednie konto, kredyt czy zainwestować pieniądze z zyskiem.

Jak mawiał Franklin „ Na tym świecie pewne są dwie rzeczy: śmierć i podatki” Na lekcjach dowiesz się zatem, z jakimi podatkami zmierzysz się już za kilka lat, w jaki sposób je płacić i w jakich sytuacjach.

Nie zabraknie również wiedzy praktycznej związanej z przygotowaniem Cię do wejścia na rynek pracy. Nauczysz się pisać profesjonalne CV oraz list motywacyjny, dowiesz się jak poradzić sobie z tremą na rozmowie kwalifikacyjnej oraz jak przygotować dobrą prezentację.

Świadomy i pewny siebie człowiek to osoba znająca swoje prawa i umiejąca o nie walczyć. Przybliżymy Ci prawo konsumenta oraz prawo pracy, przepisy zwilżane z ubezpieczeniem i systemem emerytalnym. Pamiętaj - Ignorantia iuris nocet!


Trzymaj z Norwidem!

III LO Rzeszów

www.lo3.resman.pl